Bài tập hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

     
Tin Tức Tài liệu kế toán tài chính Văn bản pháp phép tắc mẫu mã biểu câu hỏi làm kế toán tài chính Tài liệu không giống Tin học văn phòng và công sở Blog
Bài tập kế toán hàng tồn kho bao gồm lời giải bao hàm các dạng bài xích tập tính giá với định khoản về sản phẩm tồn kho như nguyên thứ liệu, CCDC, hàng hóa, thành phẩm

Bài tập kế toán mặt hàng tồn kho có lời giải bao gồm các dạng bài tập trắc nghiệm, tình huống, đo lường và thống kê định khoản những nghiệp vụ liên quan tới hàng tồn kho như nguyên vật dụng liệu, CCDC, mặt hàng hóa, thành phẩm

*

Điều kiện để giải được bài xích tập kế toán mặt hàng tồn kho bạn cần nắm vững

Như vậy để triển khai được bài tập kế toán sản phẩm tồn kho bạn cần nắm khá đầy đủ các kiến thức cơ bạn dạng về mặt hàng tồn kho trong công ty gồm:

- Kế toán nguyên liệu trong công ty (tính giá nguyên vật liệu nhập, xuất kho, tài khoản kế toán áp dụng và phương pháp kế toán nguyên liệu trong doanh nghiệp);

- kế toán tài chính CCDC trong công ty (các phương pháp phân bửa giá trị CCDC thực hiện vào chi phí, tài khoản kế toán áp dụng và phương thức kế toán CCDC trong doanh nghiệp);

- kế toán tài chính thành phẩm, hàng hóa, mặt hàng gửi phân phối trong doanh nghiệp lớn (tính chi tiêu phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhập, xuất kho, tài khoản kế toán áp dụng và phương thức kế toán thành phẩm, hàng hóa, mặt hàng gửi phân phối trong doanh nghiệp);

- kế toán dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp lớn (đối tượng trích dự phòng, đk trích dự phòng, phương thức tính dự phòng, thông tin tài khoản kế toán sử dụng và phương thức kế toán dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho vào doanh nghiệp).

Bạn đang xem: Bài tập hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Bài tập kế toán sản phẩm tồn kho bao gồm lời giải

Bài tập 1

Cho thực trạng tại doanh nghiệp HPT tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, kế toán tài chính HTK theo phương thức kê khai tiếp tục như sau: (đơn vị: 1.000 đồng)

NVL tồn kho thời điểm đầu tháng 10: 1.200 kg, đối chọi giá 14/kg

Các nghiệp vụ phát sinh trong thời điểm tháng 10 như sau:

1.Mua 1.000 kg NVL nhập kho, đã giao dịch bằng chuyển khoản, giá chỉ hóa đơn chưa xuất hiện thuế GTGT 10% là 14,2/kg.

2.Xuất 800 kg NVL cho chế tạo sản phẩm.

3.Nhận vốn góp bổ sung cập nhật của member A 2.000 kg NVL, giá thỏa thuận hợp tác 14,3/kg.

4.Xuất 3.000 kg NVL bán ra cho khách mặt hàng B thu bằng chuyển tiền với giá hóa 1-1 có thuế GTGT 10% là 19,8/kg.

Yêu cầu:

1.Tính giá NVL xuất và tồn thời điểm cuối tháng 10 theo các phương pháp:

- cách thức nhập trước - xuất trước;

- cách thức giá đơn vị chức năng bình quân cả kỳ dự trữ.

2. Định khoản những nghiệp vụ theo tài liệu trên, biết doanh nghiệp sử dụng cách thức nhập trước - xuất trước nhằm tính giá bán NVL.

Đáp án

Yêu cầu 1a: Tính giá chỉ NVL xuất cùng tồn cuối tháng theo cách thức nhập trước - xuất trước

- giá trị NVL xuất ở NV1 = 800 × 14 = 11.200

- cực hiếm NVL xuất ngơi nghỉ NV 4 = 400 × 14 + 1.000 × 14,2 + 1.600 × 14,3 = 42.680

- quý hiếm NVL tồn vào cuối tháng = 1.200 × 14 + 1.000 × 14,2 + 2 ngàn × 14,3 - 42.680 -11.200 = 5.720

Yêu mong 1b: Tính giá bán NVL xuất cùng tồn vào cuối tháng theo phương thức giá đơn vị chức năng bình quân cả kỳ dự trữ.

- Giá đơn vị bình quân = ((1.200 × 14) + (1.000 × 14,2) + (2.000 × 14,3))/(1.200 + 1.000 + 2.000) = 59.600/4.200 = 14,19

- quý hiếm NVL xuất = 3.800 × 14,19 = 53.922

- quý giá NVL tồn cuối tháng = 59.600 - 53.922 = 5.678

Yêu ước 2: Định khoản bên trên cơ sở kết quả tính theo phương thức nhập trước - xuất trước

1. Nợ TK 152 14.200

Nợ TK 133 1.420

Có TK 112 15.620

2. Nợ TK 621 11.200

Có TK 152 11.200

3. Nợ TK 152 28.600

Có TK 411 28.600

4a. Nợ TK 632 42.680

Có TK 152 42.680

4b. Nợ TK 112 59.400

Có TK 511 54.000

Có TK 3331 5.400

Bài tập 2

Công ty HMN tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, kế toán tài chính HTK theo phương pháp kê khai hay xuyên, có những nghiệp vụ phân phát sinh vào thời điểm tháng 10/N như sau (đơn vị: 1.000 đồng):

1. Xuất NVL chính có mức giá trị 280.000 thuê doanh nghiệp X gia công chế biến.

2. Giá thành vận chuyển, bốc túa NVL chính trong suốt quá trình gia công, bào chế theo hóa đối kháng có thuế GTGT 10% là 6.600. Doanh nghiệp đã giao dịch thanh toán bằng chi phí mặt.

3. Chi phí công gia công theo phù hợp đồng với hóa 1-1 là 16.500, trong những số ấy thuế GTGT 10%. Công ty đã giao dịch bằng gửi khoản.

4. Nhập kho NVL bao gồm do doanh nghiệp X bàn giao.

Yêu cầu:

1. Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong vượt trình tối ưu NVL chính tại công ty HMN.

2. Lợi nhuận gia công tại công ty X được ghi nhận như thế nào? Giải đáp

Yêu mong 1:

1. Nợ TK 154 280.000

Có TK 152 280.000

2. Nợ TK 154 6.000

Nợ TK 133 600

Có TK 111 6.600

3. Nợ TK 154 15.000

Nợ TK 133 1.500

Có TK 112 16.500

4. Nợ TK 152 301.000

Có TK 154 301.000

Yêu cầu 2: Định khoản tại công ty X

Nợ TK 112 16.500

Có TK 511 15.000

Có TK 3331 1.500

Bài tập 3

Công ty HAN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán tài chính HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, bao gồm tình hình trong tháng 10/N như sau (đơn vị: 1.000 đồng):

- CCDC tồn thời điểm đầu tháng 10/N 600 bộ, đối kháng giá 98/bộ.

- những nghiệp vụ phân phát sinh vào thời điểm tháng 10/N:

1. Download 1.000 bộ CCDC nhập kho, giá bán hóa đối kháng có thuế GTGT 10% là 110/bộ. Doanh nghiệp đã thanh toán bằng gửi khoản sau thời điểm trừ phân tách khấu thanh toán giao dịch 0,6%.

2. Xuất 800 cỗ CCDC sử dụng cho bộ phận sản xuất thuộc loại phân chia 4 lần.

3. Gửi sản phẩm xong từ phần tử sản xuất thành CCDC nhập kho, số lượng 400 bộ, giá thành 99/bộ.

Xem thêm: Anh Em Trán Dô Để Kiểu Tóc Nào, Nam, Nữ Hợp Để Kiểu Tóc Nào

4. Bộ phận sản xuất báo mất CCDC đã sử dụng thuộc loại phân chia 5 lần. Biết cực hiếm CCDC thực hiện là 40.000, đã phân bổ vào giá thành 3 lần. Khoản bồi thường trách nhiệm vật chất bộ phận sử dụng là 2.500.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh, biết công ty tính giá bán CCDC theo phương thức nhập trước - xuất trước.

Hướng dẫn:

1. Nợ TK 153 100.000

Nợ TK 133 10.000

Có TK 515 660

Có TK 112 109.340

2a. Nợ TK 242 78.800 (600 × 98 + 200 ×100)

Có TK 153 78.800

2b. Nợ TK 627 19.700

Có TK 242 19.700

3. Nợ TK 153 39.600

Có TK 154 39.600

4. Nợ TK 1388 2.500

Nợ TK 627 13.500

Có TK 242 16.000

Bài tập 4

Công ty XY tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương thức kê khai thường xuyên xuyên, có tình hình hồi tháng 10/N như sau (Đơn vị: 1.000 đồng):

- thành phẩm tồn vào đầu tháng 10/N 1.500 kg, đơn giá 210/kg.

- Thành phẩm giữ hộ bán vào đầu tháng 10/N 1.100 kg, đơn giá 210/kg.

- những nghiệp vụ phạt sinh vào thời điểm tháng 10/N như sau:

1. Nhập kho từ thành phần sản xuất 2.200 kg, ngân sách sản xuất 212/kg.

2. Xuất kho buôn bán trực tiếp cho người sử dụng 1.800 kg, giá bán hóa 1-1 có thuế GTGT 10% là 330/kg. Tiền hàng đang thu bởi chuyển khoản sau khi trừ phân tách khấu giao dịch thanh toán 0,5%.

3. đồng ý cho khách hàng trả lại 600 kilogam đã tải tháng trước trừ vào nợ yêu cầu thu. Biết giá hóa đơn có thuế GTGT 10% là 327,8/kg, giá chỉ vốn thành quả 210/kg. Công ty đã kiểm dìm nhập kho thành phẩm.

4. Cảm nhận Giấy báo có của bank Vietcombank về việc quý khách hàng thanh toán cục bộ số hàng gửi buôn bán tháng trước. Hóa đối chọi do doanh nghiệp phát hành tất cả thuế GTGT 10% là 330/kg.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh, biết doanh nghiệp tính chi tiêu phẩm theo phương thức nhập trước - xuất trước.

Hướng dẫn:

1. Nợ TK 155 466.400 (2.200 × 212)

Có TK 154 466.400

2a. Nợ TK 632 378.600 (1.500 × 210 + 300 × 212)

Có TK 155 378.600

2b. Nợ TK 112 591.030 (1.800 × 330 × 0,995)

Nợ TK 635 2.970 (1.800 × 330 × 0,005)

Có TK 511 540.000 (1.800 × 330/1,1)

Có TK 3331 54.000 (1.800 × 330/1,1 × 0,1)

3a. Nợ TK 155 126.000 (600 × 210)

Có TK 632 126.000

3b. Nợ TK 5212 178.800 (600 × 327,8/1,1)

Nợ TK 3331 17.880 (600 × 327,8/1,1 × 0,1)

Có TK 131 196.680 (600 × 327,8)

4a. Nợ TK 632 231.000 (1.100 × 210)

Có TK 157 231.000

4b. Nợ TK 112 363.000 (1.100 × 330)

Có TK 511 330.000 (1.100 × 330/1,1)

Có TK 3331 33.000 (1.100 × 330/1,1 × 0,1)

Bài tập 5

Công ty THK tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, kế toán hàng tồn khotheo phương thức kê khai thường xuyên xuyên, có tình hình trong tháng 10/N như sau (đơn vị: 1.000 đồng)

- sản phẩm & hàng hóa tồn đầu tháng 10/N 1.500 thùng, đơn giá 310/thùng.

- hàng hóa đang đi đường thời điểm đầu tháng 10/N 800 thùng, solo giá 308/thùng.

- sản phẩm & hàng hóa gửi bán vào đầu tháng 10/N 600 thùng, đối kháng giá 310/thùng. Hồi tháng 10/N có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Mua sản phẩm & hàng hóa nhập kho 2 nghìn thùng, giá chỉ hóa đơn chưa tồn tại thuế GTGT 10% 312/thùng, đã thanh toán giao dịch bằng đưa khoản sau khoản thời gian trừ phân tách khấu thanh toán 0,6%.

2.Nhận được Giấy báo bao gồm của bank Sacombank về việc quý khách hàng thanh toán toàn bộ số sản phẩm gửi phân phối tháng trước, hóa đơn chưa tồn tại thuế GTGT do doanh nghiệp phát hành 380/thùng.

3.Xuất kho cung cấp trực tiếp cho người sử dụng 2.600 thùng, giá hóa đơn chưa có thuế GTGT 10% là 382/thùng. Phương thức thanh toán là tín dụng thương mại dịch vụ 30 ngày.

4.Nhập kho toàn thể số hàng đang đi đường đầu tháng.

5.Chấp dìm cho khách hàng trả lại 500 thùng đã bán tháng trước, trừ vào nợ yêu cầu thu. Giá chỉ hóa đối kháng do người tiêu dùng phát hành chưa tồn tại thuế GTGT 10% là 378/thùng, giá vốn 310/thùng. Công ty đã kiểm nhận và nhập kho sản phẩm hóa.

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh, biết doanh nghiệp tính giá sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp giá đơn vị bình quân sau những lần nhập.

Hướng dẫn:

1. Nợ TK 156 624.000 (2.000 × 312)

Nợ TK 133 62.400

Có TK 515 3.744 (624.000 × 0,6%)

Có TK 112 620.256 (624.000 × 99,4%)

Giá đơn vị chức năng bình quân sau NV1 = (1.500 × 310) + (2.000 × 312)/(1.500 + 2.000) =

1.089.000/3.500 = 311,14

2a. Nợ TK 632 186.000 (600 × 310)

Có TK 157 186.000

2b. Nợ TK 112 250.800 (600 × 380 × 1,1)

Có TK 511 228.000 (600 × 380)

Có TK 3331 22.800 (600 × 38)

3a. Nợ TK 632 808.964 (2.600 × 311,14)

Có TK 156 808.964

3b. Nợ TK 131 1.092.520 (2.600 × 382 × 1,1)

Có TK 511 993.200 (2.600 × 382)

Có TK 3331 99.320 (2.600 × 38,2)

4. Nợ TK 156 246.400 (800 × 308)

Có TK 151 246.400

5a. Nợ TK 156 155.000 (500 × 310)

Có TK 632 155.000

5b. Nợ TK 5212 189.000 (500 × 378)

Nợ TK 3331 18.900 (500 × 37,8)

Có TK 131 207.900 (500 × 378 × 1,1)

Đối với bài xích 5 là dạng bài bác về hạc toán, tính giá, liên quan tới sản phẩm hóa, Để làm cho được bài bác tập kế toán hàng tồn kho bên trên thì bạn phải nắm được bản chất về kế toán hàng hóa tại: tài khoản 156 theo thông tư 200