Bài tập phương pháp tài khoản kế toán

     

Bài tập về thông tin tài khoản và ghi sổ kép – bài 5

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt80.000Vay ngắn hạn120.000
Phải thu khách hàng hàng120.000Phải trả bạn bán60.000
Hàng hóa tồn kho600.000Phải trả khác20.000
MMTB, công ty xưởng1.200.000Nguồn vốn gớm doanh1.800.000
Tổng tài sản2.000.000Tổng mối cung cấp vốn2.000.000

Trong tháng 01/2010 tại công ty có những nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

Khách mặt hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền phương diện là 20.000.000 đồngDoanh nghiệp dìm vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất trị giá bán 200.000.000 đồngNhập kho một công cụ, luật pháp trị giá 10.000.000 đồng giao dịch bằng chi phí mặtChi tiền phương diện 20.000.000 đồng để thanh toán khoản nợ người phân phối và 10.000.000 đồng giao dịch khoản nợ khácChi 20.000.000 đồng xu tiền mặt giao dịch khoản vay ngắn hạn

Yêu cầu: lớp kế toán tổng hợp

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cùng phản ánh vào các tài khoản tương ứngLập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ

Đề xuất lời giải:

1.

Bạn đang xem: Bài tập phương pháp tài khoản kế toán

Mở thông tin tài khoản và ghi số dư đầu kỳ vào các tài khoản (sơ trang bị tài khoản)

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Khách mặt hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền phương diện là 20.000.000

NV1. Nợ TK 111 (Tiền mặt) : 20.000.000

Có TK 131 (Phải thu khách hàng) : 20.000.000

Doanh nghiệp thừa nhận vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất:

NV2. Nợ TK 211 (TSCĐ) : 200.000.000

Có TK 411 (Nguồn vốn khiếp doanh) : 200.000.000

Xuất kho sản phẩm & hàng hóa gửi đi buôn bán diễn đàn xuất nhập khẩu

NV3.

Xem thêm: Căng Ngực Căng Là Hiện Tượng Gì, Ngực Căng Và Đau Là Hiện Tượng Gì

Nợ TK 157 (Hàng giữ hộ bán) : 100.000.000

Có TK 156 (Hàng hóa) : 100.000.000

Nhập kho giải pháp dụng cụ giao dịch bằng tiền mặt: khóa huấn luyện và đào tạo hành thiết yếu nhân sự tại hà nội

NV4. Nợ TK 153 (Công ráng dụng cụ) : 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 10.000.000

Chi tiền phương diện để giao dịch khoản nợ người chào bán và giao dịch thanh toán khoản nợ khác:

NV5. Nợ TK 331 (Phải trả cho tất cả những người bán) : 20.000.000

Nợ TK 338 (Phải trả khác) : 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 30.000.000

Chi chi phí mặt thanh toán khoản vay ngắn hạn:

NV6. Nợ TK 311 (Vay ngắn hạn) : 20.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 20.000.000

Phản ánh vào sơ đồ tài khoản:

*

*

*

*

3. Lập bảng phẳng phiu tài khoản

Tài khoảnSố dư đầu kỳSố phát sinhSố dư cuối kỳ
NợNợNợ
11180.000 20.00060.00040.000 
131120.000 020.000100.000 
1530 10.000010.000 
156600.000 0100.000500.000 
1570 100.0000100.000 
2111.200.000 200.00001.400.000 
311 120.00020.0000 100.000
331 60.00020.0000 40.000
338 20.00010.0000 10.000
411 1.800.0000200.000 2.000.000
Tổng2.000.0002.000.000380.000380.0002.150.0002.150.000

học xuất nhập khẩu ở đâu giỏi nhất

4. Lập bảng bằng phẳng kế toán cuối kỳ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt40.000Vay ngắn hạn100.000
Phải thu khách hàng100.000Phải trả người bán40.000
Công núm dụng cụ10.000Phải trả khác10.000
Hàng hóa500.000Nguồn vốn kinh doanh2.000.000
Hàng nhờ cất hộ đi bán100.000  
MMTB, công ty xưởng1.400.000  
Tổng tài sản2.150.000Tổng mối cung cấp vốn2.150.000