Bài tập sinh học 12 chương 1

     
- Chọn bài -Bài 8: Quy hình thức Menđen: Quy luật pháp phân liBài 9: Quy chế độ Menđen: Quy lý lẽ phân li độc lậpBài 10: địa chỉ gen và ảnh hưởng đa hiệu của genBài 11: link gen với hoán vị genBài 12: Di truyền liên kết với giới tính với di truyền ko kể nhânBài 13: Ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh lên sự thể hiện của genBài 14: Thực hành: Lai giốngBài 15: bài xích tập chương 1 với chương 2

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập Sinh học 12 – bài bác 15: bài tập chương 1 cùng chương 2 góp HS giải bài bác tập, cung ứng cho học viên những phát âm biết kỹ thuật về điểm lưu ý cấu tạo, mọi vận động sống của con người và các loại sinh thứ trong tự nhiên:

Câu 1 trang 64 Sinh học 12: dưới đây là một phần trình trường đoản cú nucleotit của một mạch vào gen:

3’ … TAT GGG XAT GTA ATG GGX … 5’

a) Hãy khẳng định trình tự nucleotit của:

– Mạch bổ sung của mạch nói trên.

Bạn đang xem: Bài tập sinh học 12 chương 1

– mARN được phiên mã tự mạch trên.

b) tất cả bao nhiêu côđon vào mARN?

c) Liệt kê những bộ tía đối mã với những côđon đó.

Trả lời:

a) – Mạch bổ sung: 5’ … ATA XXX GTA XAT TAX XXG …3’

– mARN: 5’… AUA XXX GUA XAU UAX XXG …5’

b) Số côđon trong mARN = 18: 3 = 6

c) các bộ cha đối mã với những côđon kia lần lượt là:

3’ UAU 5’

3’ GGG 5’

3’ XAU 5’

3’ GUA 5’

3’ AUG 5’

3’ GGX 5’

Câu 2 trang 64 Sinh học tập 12: tìm hiểu thêm bảng mã di truyền và vấn đáp các thắc mắc sau:

a) các côđon nào trong mARN mã hóa glixin?

b) tất cả bao nhiêu côđon mã hóa lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ ba đối mã bổ sung.


c) lúc côđon AAG bên trên mARN được dịch mã thì axit amin như thế nào được bổ sung vào chuỗi polipeptit?

Trả lời:

a) các côđon bên trên mARN mã hóa glixin: GGU, GGX, GGA, GGG (tính theo hướng 5’ → 3’)

b) – có 2 côđon mã hóa lizin.

– Bộ bố đối mã tương ứng:

+ Đối mã của AAA là UUU

+ Đối mã của AAG là UUX

c) Axit amin tương ứng của AAG bên trên mARN là lizin.

Câu 3 trang 64 Sinh học 12: một đoạn chuỗi polipeptit là Arg – Gly – Ser – Phe – Val – Asp – Arg được mã hóa bởi đoạn ADN sau:

– G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A –

– X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T –

Mạch như thế nào là mạch mã gốc? Đánh lốt mỗi mạch bởi hướng đúng của nó

(5’ → 3’ tốt 3’ → 5’)

Trả lời:

Giả sử mạch bên trên là mạch mã cội và có chiều 3’ → 5’:

3’ – G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A – 5’

⇒ mARN: 5’ – X X G A U X G A X G A A G G A A X X X X U – 3’

⇒ protein: Pro – Ile – Asp – Glu – Gly – Thr – Pro (loại)

Vậy mạch mã gốc là mạch bên dưới và khắc ghi như sau:

5’ – G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A – 3’

3’ – X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T – 5’

Câu 4 trang 64 Sinh học 12: một quãng polipeptit gồm các axit amin sau: …Val – Trp – Lys – Pro…

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:

Val: GUU; Trip: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA.

a) từng nào côđon mã hóa mang lại đoạn polipeptit đó?

b) Viết trình tự các nucleotit khớp ứng trên mARN.

Trả lời:

a) có 4 côđon mã hóa đến đoạn polipeptit.

b) Trình tự nucleotit bên trên mARN:

5’ … GUU UGG AAG XXA … 3’

Câu 5 trang 65 Sinh học 12: một đoạn mARN bao gồm trình tự những nucleotit như sau:

5’… XAUAAGAAUXUUGX …3’

a) Viết trình tự nucleotit của ADN đã tạo nên đoạn mARN này.

b) Viết 4 axit amin có thể được mã hóa từ điểm mở đầu của đoạn mARN trên.

c) nhận định rằng đột biến sửa chữa nucleotit xảy ra trong ADN khiến cho nucleotit vật dụng 3 là U của mARN được thay bằng G:

5’… XAG*AAGAAUXUUGX …3’

Hãy viết trình trường đoản cú axit amin của chuỗi polipeptit được tổng phù hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

d) nhận định rằng việc bổ sung 1 nucleotit xẩy ra trong ADN tạo cho G được sản xuất giữa nucleotit lắp thêm 3 và thứ 4 của mARN này:

5’… XAUG*AAGAAUXUUGX …3’

Hãy viết trình từ bỏ axit amin của chuỗi polipeptit được tổng đúng theo từ đoạn ren bị đổi khác trên.

e) Trên cơ sở những thông tin ở (c) cùng (d), loại hốt nhiên biến nào trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên protein được dịch mã (thay cụ nucleotit xuất xắc thêm nucleotit)? Giải thích.

Trả lời:

a) 3’ … GTATTXTTAGAAXG … 5’

5’ … XATAAGAATXTTGX …3’

b) His – Lys – Asn – Leu


c) Gln – Lys – Asn – Leu

d) His – Glu – Glu – Ser – Cys

e) Đột đổi thay thêm nucleotit sống (d) hình ảnh hướng lớn hơn lên protein.

Vì: Đột thay đổi thêm làm cho sai khác toàn bộ các axit amin tính từ lúc vị trí chợt biến, rõ ràng là có tác dụng sai khác từ axit amin số 2 trên chuỗi polipeptit trên.

Câu 6 trang 65 Sinh học tập 12: con số NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến hoàn toàn có thể tạo ra về tối đa từng nào loại thể cha ở loài này.

Trả lời:

Đột biến rất có thể tạo ra tối đa 5 một số loại thể cha ở loại này.

Câu 7 trang 65 Sinh học 12: đưa sử làm việc cây cà độc dược thuộc nhiều loại thể tía về NST số 2 (sự bắt cặp của các NST số 2 trong quy trình giảm phân xẩy ra theo loại hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 sót lại đứng một mình). Sự phối kết hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Có từng nào loại cây con hoàn toàn có thể được hình thành và mỗi loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây ba nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội bình thường.

Trả lời:

Cây thuộc thể ba về NST số 2 là 2n+1

Cây thông thường có bộ NST lưỡng bội là 2n

Sơ vật dụng lai:

P: ♂ 2n x ♀ 2n+1

GP: nn; n+1

F1: 2n: 2n+1

Vậy tất cả 2 loại cây con hoàn toàn có thể được sinh ra. Tỉ lệ thành phần như sau:

+ 1/2 là cây con tất cả dạng tam lây lan 2n+1

+ 1/2 là cây con bao gồm dạng lưỡng bội thông thường 2n.

Câu 8 trang 65 Sinh học 12: cỗ lưỡng bội NST của một chủng loại sinh vật bao gồm 2n = 24.

a) bao gồm bao nhiêu NST làm việc thể đối chọi bội, thể tam bội cùng thể tứ bội?

b) trong các dạng nhiều bội trên, dạng như thế nào là đa bội lẻ, dạng nào là nhiều bội chẵn?

c) Nêu cơ chế hình thành các dạng đa bội trên.

Trả lời:

a) Số NST ở:

+ Thể đơn bội: n= 12

+ Thể tam bội: 3n= 36

+ Thể tứ bội: 4n = 48

b) Đa bội lẻ: tam bội

Đa bội chẵn: tứ bội

c) * Sự hình thành thể tam bội:

– Trong sút phân, vày sự không phân li của toàn bộ các cặp NST đã tạo thành giao tử tất cả 2n NST.

– Sự kết hợp của giao tử bỗng biến 2n NST cùng giao tử bình thường n NST vào thụ tinh chế tạo ra hợp tử có 3n NST.

– vừa lòng tử nguyên phân bình thường, trở nên tân tiến thành thể tam bội.

Xem thêm: Tự Sướng: Thủ Dâm Đau Lưng Do Thủ Dâm Nguyên Nhân Do Đâu Và Cách Khắc Phục

P: 2n x 2n

GP: n 2n

F1: 3n

* Sự ra đời thể tứ bội:

– tạo ra trong giảm phân: bởi sự ko phân li của toàn bộ các cặp NST đã tạo nên giao tử bao gồm 2n NST ⇒ nhị giao tử bao gồm 2n NST kết hợp với nhau vào thụ tinh tạo thành hợp tử bao gồm 4n NST ⇒ hợp tử cải cách và phát triển thành thể tứ bội

P: 2n x 2n

GP: 2n 2n

F1: 4n

– tạo ra trong nguyên phân: vày ở lần nguyên phân thứ nhất của hợp tử bao gồm 2n NST những NST đang nhân đôi nhưng lại không phân li ⇒ sinh ra thể tứ bội.

P: 2n x 2n

GP: n n

F1: 2n → phù hợp tử nguyên phân đầu tiên tiên: 4n

Câu 9 trang 66 Sinh học 12: hồ hết phân tích dt tế bào học mang lại biết, bao gồm 2 loài chuối không giống nhau: chuối rừng lưỡng bội với chuối trồng tam bội. Ở đa số loài này, alen A khẳng định thân cao, trội hoàn toàn so với alne a xác minh thân thấp. Lúc gây đột nhiên biến nhân tạo, người ta thu được một vài dạng tứ bội và những dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có chức năng sống.

a) Xác định công dụng phân li về hình dáng gen với kiểu hình ở các phép lai sau:

♀ Aaaa x ♂ Aaaa


♀AAaa x ♂ AAaa

b) Hãy cho biết một số sệt điểm đặc biệt khác nhau giữa chuối rừng với chuối trồng.

c) Giải thích nguồn gốc và quá trình lộ diện loài chuối trồng.

Trả lời:

a)P: ♀ Aaaa x ♂ Aaaa

GP: 50% Aa; một nửa aa1/2 Aa; 1/2 aa

F1: 1/4 AAaa: 50% Aaaa: 1/4 aaaa

( ba phần tư thân cao: 1/4 thân thấp)

P: ♀AAaa x ♂ AAaa

GP: 1/6 AA; 4/6 Aa; 1/6 aa 1/6 AA; 4/6 Aa; 1/6 aa

F1: 1/36 AAAA: 8/36 AAAa: 18/36 AAaa: 8/36 Aaaa: 1/36 aaaa

(35/36 thân cao: 1/36 thân thấp)

b)

Chuối rừng Chuối trồng
Kích thước tế bào Bình hay To
Lượng ADN trong tế bào bình thường Nhiều rộng (gấp 1,5 lần)
Khả năng tổng hợp chất hữu cơ Bình thường Mạnh
Kích thước ban ngành sinh dưỡng Bình thường xuyên Lớn
Tốc độ trở nên tân tiến thông thường Nhanh
Khả năng tạo Có hạt ⇒ hoàn toàn có thể sinh sản Không có hạt ⇒ không sinh sản

c) – hoàn toàn có thể chuối trồng có xuất phát từ chuối rừng.

– vì trong quá trình giảm phân sản xuất giao tử của chuối rừng, những NST ko phân li đã tạo thành giao tử tất cả 2n NST. Sự phối hợp giữa giao tử bao gồm 2n NST cùng với giao tử có n NST đã hình thành hợp tử bao gồm 3n NST, hình thành đề xuất thể tam bội. Những cây chuôi tam bội ngon, ngọt và sinh trưởng giỏi hơn vẫn được giữ gìn và trồng, vạc triển cho đến ngày nay.

Câu 1 trang 66 Sinh học tập 12: bệnh phêninkêtô niệu sống người là vì một ren lặn bên trên NST thường quy địnhvà dt theo quy qui định Menđen. Một người lũ ông gồm cô em gái bị bệnh, rước một người vợ có anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này sốt ruột con bản thân sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính phần trăm để cặp vợ ck này sinh người con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài fan em ck và anh bà xã bị căn bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai không giống bị bệnh.

Trả lời:

Quy mong gen:

A: ko bệnh; a: bệnh

– Em chồng bị bệnh tất cả KG aa ⇒ bố mẹ chồng không biến thành bệnh đều sở hữu KG Aa

⇒ chồng không bệnh có công dụng có 2 kilogam với tỉ lệ: 1/3 AA: 2/3 Aa

⇒ chế tác 2 một số loại giao tử với tỉ lệ: 2/3 A: 1/3 a

– Anh vk bị bệnh tất cả KG aa ⇒ cha mẹ vợ không biến thành bệnh đều sở hữu KG Aa

⇒ vợ không bệnh có chức năng có 2 kg với tỉ lệ: 1/3 AA: 2/3 Aa

⇒ tạo nên 2 loại giao tử với tỉ lệ: 2/3 A: 1/3 a

Xác suất sinh nhỏ đầu lòng mắc bệnh (có kilogam aa) của cặp vợ ông xã là:

1/3 x 1/3 = 1/9

Câu 2 trang 66 Sinh học 12: vào phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

♂ AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng không giống nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a) tỉ lệ thành phần đời con gồm kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

b) tỉ lệ thành phần đời con tất cả kiểu hình giống chị em là bao nhiêu?

c) tỉ lệ đời con có kiểu ren giống ba là bao nhiêu?

Trả lời:

Ta áp dụng cách tách bóc từng cặp gen để tính toán.

a) tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là:

1/2 x 3 phần tư x một nửa x ba phần tư x một nửa = 9/128

b) tỉ trọng đời con có kiểu hình giống bà mẹ là:

1/2 x 3/4 x 50% x 3 phần tư x 50% = 9/128

c) tỉ lệ thành phần đời con gồm kiểu gen giống bố là:

1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 50% = 1/32

Câu 3 trang 66 Sinh học tập 12: bệnh mù red color và xanh lục ở bạn do một gene lặn links với NST X. Một phụ nữ thông thường có ba bị mù màu rước một người ông xã bình thường.

a) xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ ông xã này là con trai bị dịch mù color là bao nhiêu?

b) phần trăm để người con đầu lòng của cặp vợ ông chồng này là đàn bà bị căn bệnh mù màu là bao nhiêu?

Trả lời:

Quy cầu gen: A: bình thường; a: bị mù màu

– Bố bà xã bị mù màu tất cả KG: XaY → vợ không xẩy ra mù màu tất cả KG: XAXa (do nhấn giao tử Xa từ bố) ⇒ sinh sản giao tử cùng với tỉ lệ: 1/2 XA: 1/2 Xa


– Chồng thông thường có KG: XAY ⇒ chế tạo giao tử cùng với tỉ lệ: 1/2 XA: 50% Y

a) phần trăm để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này là đàn ông bị bệnh dịch mù color (KG: XaY) là: 1/2 x 50% = ¼

b) phần trăm để người con đầu lòng của cặp vợ ông xã này là con gái bị bệnh dịch mù color (KG: XaXa) là: một nửa x 0 = 0

Câu 4 trang 67 Sinh học 12: tín đồ ta lai một con ruồi chiếc mắt nâu và cánh ngắn, mang từ dòng ruồi thuần chủng, với một nhỏ ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu trong khi sau: cục bộ ruồi cái gồm mắt đỏ, cánh nhiều năm còn cục bộ ruồi đực tất cả mắt đỏ nhưng cánh ngắn.

Cho các con loài ruồi đực và ruồi dòng F1 giao phối đột nhiên với nhau chiếm được F2 với tỉ lệ dạng hình hình cả ở hai giới như sau:

– 3/8 mắt đỏ, cánh dài.

– 3/8 mắt đỏ, cánh ngắn.

– 1/8 mắt nâu, cánh dài.

– 1/8 mắt nâu, cánh ngắn.

Từ hiệu quả lai trên hãy xác định kiểu gene của con ruồi bố, bà mẹ F1 và những con loài ruồi F2.

Biết rằng mỗi tính trạng được qui định bởi một gen.

Trả lời:

Theo đề bài, tính trạng đôi mắt đỏ được truyền từ p. (con đực) xuống F1 (cả loại và đực). Như vậy, tính trạng màu sắc mắt vì chưng gen nằm trong NST thường xuyên quy định. Còn tính trạng độ nhiều năm cánh đưuọc truyền từ phường xuống F1 phân hoá theo giời: toàn thể cái cánh dài, toàn thể đực cánh ngắn). Như vậy, tính trạng này vày gen nằm trong NST nam nữ (gen nằm trên NST X) quy định. Quy ước: đôi mắt đỏ (A) thì mắt nâu là (a). Bởi vì mắt đỏ biểu thị ở F1 đề nghị là trội. Cánh nhiều năm (D) thì cánh ngắn là (d). Toàn bộ con cái đều phải sở hữu cánh dài, dấn gen trội XD trường đoản cú bố.

Từ đó ta gồm sơ đồ gia dụng lai:

*

Câu 5 trang 67 Sinh học 12: Nếu bao gồm hai loại ruồi giấm thuần chủng, một dòng có kiểu hình đôi mắt nâu và một dòng bao gồm kiểu hình đôi mắt đỏ son. Làm nuốm nào hoàn toàn có thể biết được lô cutgen phép tắc tính trạng màu mắt này là nằm tại NST thường, NST giới tính X tuyệt trong ti thể? hiểu được tính trạng màu mắt bởi một gen quy định.

Trả lời:

– dùng phép lai thuận với lai nghịch.

+ Nếu công dụng phép lai thuận nghịch như thể nhau thì gen nằm trên NST thường.

+ Nếu tác dụng phép lai luôn cho kiểu dáng hình giống bà mẹ thì gen bên trong ti thể.

+ Nếu công dụng lai cho tỉ lệ phân li loại hình ở hai giới .khác nhau thì ren nằm trên NST X.

Câu 6 trang 67 Sinh học 12: Lai hai cái cây thuần chủng đều phải sở hữu hoa trắng với nhau, fan ta thu được thế hệ sau 100% số lượng km con có hoa màu đỏ. Từ công dụng này ta rất có thể rút ra tóm lại gì?

A. Những alen luật hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen cùng với nhau.

B. Màu hoa đỏ mở ra là do tác dụng của sự tương tác cộng gộp.

C. Những alen quy định white color ở cả hai chiếc cây phụ huynh là không alen với nhau.

D. Bọn họ chưa thể rút ra được tóm lại gì.

Trả lời:

Chọn đáp án C

Câu 7 trang 67 Sinh học 12: Đối với các loài tạo hữu tính, ba hoặc chị em di truyền nguyên vẹn cho con

A. Tính trạng