Bài tập tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

     

Tính ngân sách sản xuất theo cách thức tỷ lệ là như vậy nào? bao giờ được áp dụng cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ? Đối tượng tập hợp ngân sách chi tiêu và đối tượng người dùng tính ngân sách chi tiêu theo phương pháp tỷ lệ là gì?. Ví dụ nắm thể về tính ngân sách chi tiêu sản xuất theo phương thức tỷ lệ. 

Trên thực tiễn có vô cùng nhiều phương thức tính chi phí sản xuất. Mỗi cách thức đều gồm ưu với nhược điểm của nó. Tuy nhiên để áp dụng vào doanh nghiệp một cách tối ưu nhất, bọn họ cần phải nghiên cứu và phân tích trước hết về điều kiện áp dụng của từng phương thức tính giá chỉ thành. Cùng với cách Tính giá cả sản xuất theo cách thức tỷ lệ cũng không ngoại lệ. Bạn hãy cùng rất Kế Toán hà nội thủ đô nghiên cứu điều kiện áp dụng cách Tính ngân sách chi tiêu sản xuất theo cách thức tỷ lệ xem doanh nghiệp bạn có ở trong diện áp dụng không nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ


*

Tính chi phí sản xuất theo phương pháp tỷ lệ DỄ HIỂU NHẤT.


 Cách tính ngân sách chi tiêu sản xuất theo cách thức tỷ lệ – Điều kiện áp dụng.

 Cách tính ngân sách sản xuất theo phương pháp tỷ lệ – Đối tượng tập hợp túi tiền và đối tượng người tiêu dùng tính giá bán thành.

Đối tượng tập hợp giá thành sản xuất của bí quyết tính chi phí theo cách thức tỷ lệ là: Toàn cỗ quy trình technology sản xuất của group sản phẩm.Đối tượng tính túi tiền sản phẩm của giải pháp tính ngân sách theo phương thức tỷ lệ là: Từng quy cách sản phẩm trong nhóm.

 Tính túi tiền sản xuất theo phương thức tỷ lệ – Trình tự thực hiện.

Theo cách tính túi tiền sản xuất theo phương pháp tỷ lệ ⇒ để tính giá tốt thành ta phải trải qua các việc sau:

 Việc thứ nhất: Phải tuyển lựa tiêu thức phân bổ giá thành. Tiêu chuẩn phân bổ túi tiền có thể giá thành kế hoạch, giá thành định mức, …

Lưu ý: Tiêu thức phân bổ phải đồng bộ trong kỳ kế toán.

Xem thêm: 6 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Anh Em Chỉ Xem Anh Là Bạn, Tôi Chỉ Xem Anh Là Bạn

Mời bạn, cùng Kế Toán hà nội nghiên cứu vãn tiêu thức phân bổ giá thành, để lựa chọn cân xứng nhé.

+ ngân sách chi tiêu sản xuất chiến lược là gì?

Giá thành chiến lược được xác định: trước khi phi vào sản xuất, kinh doanh; trên cơ sở chi tiêu thực tế kỳ trước và những định mức, các dự toán chi chi phí của kỳ kế hoạch.

+ Giá thành cung cấp định nấc là gì?

Giá thành định mức cũng được xác định: trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Nhưng nó được xây dựng bên trên cơ sở những định mức trung bình tiên tiến và không thay đổi trong xuyên suốt cả kỳ kế hoạch.

Định mức bình quân tiên tiến và phát triển dựa trên cơ sở những định mức giá thành hiện hành tại từng thời khắc nhất định vào kỳ kế hoạch (thường là ngày đầu tháng) nên giá thành định nút luôn biến hóa phù hợp với sự biến hóa của những định mức giá thành đạt được trong quy trình sản xuất sản phẩm.

 Việc thứ hai: sau khi lựa chọn được tiêu thức phân bổ ngân sách chi tiêu sản phẩm thì tiến hành Tính túi tiền sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ, theo các bước sau:

Bước 1:Tiến hành tổng cộng túi tiền của quy trình sản xuất ⇒ để tính tổng giá cả thực tế cho đội sản phẩm dứt trong kỳ, theo phương pháp sau:

*

Bước 2:Tiến hành tính tỷ lệ ngân sách chung mang lại nhóm sản phẩm, theo tiêu thức phân bổ sẽ lựa chọn, theo công thức sau:

Lưu ý: Tổng tiêu thức phân bổ là tổng giá cả kế hoạch hoặc tổng giá thành định mức của nhóm thành phầm (tất cả quy phương pháp (kích cỡ) sản phẩm) như đã trình bày trên.

Bước 3: Tiến hành tính giá thành thực tế cho từng quy giải pháp (kích cỡ), theo phương pháp sau:

*

*
 
Tính giá thành sản xuất theo cách thức tỷ lệ – Ví dụ cụ thể.

Tại doanh nghiệp sản xuất Giày thể thao cùng một loại vật liệu trên thuộc một dây chuyền sản xuất sản xuất Giày cho ra một loại giày TT có 2 kích cỡ khác biệt là giày TT1 với giày TT2. Giữa 2 loại Giày không có hệ số quy đổi. Vào thời điểm tháng 8/2018 có số liệu sau:

– công ty lựa chọn Tiêu thức phân chia giá thành là giá thành kế hoạch và chi phí kế hoạch tính cho từng quy bí quyết (kích cỡ) như sau:

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH ĐƠN VỊ mang lại GIÀY TT

Tháng 8 năm 2018

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ  

Khoản mục bỏ ra phíGiày TT1Giày TT2
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp850865
Chi phí nhân công trực tiếp360380
Chi phí sản xuất chung200220
Cộng1.4101.465

– trong tháng 8/ 2018 doanh nghiệp nhập kho 2.000 đôi giày TT1 và 1.500 đôi giày TT2.

– các khoản mục chi phí tập phù hợp được vào tháng như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Khoản mục bỏ ra phíGiá trị sản phẩm dở dang đầu kỳChi phí sản xuất phát sinh vào kỳGiá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp700.0002.900.000560.000
Chi phí nhân công trực tiếp350.0001.150.000175.000
Chi phí sản xuất chung200.000650.000105.000
Cộng1.250.0004.700.000840.000

► Với số liệu trên, kế toán Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ, như sau:

Bước 1: Tính tổng giá chỉ thành thực tế cho loại giày TT hoàn thành trong T8/2018:

BẢNG TẬP HỢP chi PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THỰC TẾ

Tháng 8 năm 2018

Số lượng sản phẩm hoàn thành của giày TT trong tháng là: 3.500 đôi

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Khoản mục chi phíGiá trị sản phẩm dở dang đầu kỳChi phí sản xuất phát sinh trong kỳGiá trị sản phẩm dở dang cuối kỳTổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳGiá thành 1-1 vị sản phẩm hoàn thành vào kỳ
(1)(2)(3)(4)(5)=(2)+(3)-(4)(6)=(5)/3.500 đôi
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp700.0002.900.000560.0003.040.000868,57
Chi phí nhân lực trực tiếp350.0001.150.000175.0001.325.000378,57
Chi phí sản xuất chung200.000650.000105.000745.000212,86
Cộng1.250.0004.700.000840.0005.110.0001.460,00

Bước 2: Tính tỷ lệ giá bán thành cho giày TT:

Theo cách Tính giá cả sản xuất theo cách thức tỷ lệ, trước hết ta tính tổng giá thành kế hoạch theo sản lượng thực tế, để làm tiêu chuẩn phân bửa giá thành. Sau đó lập bảng tính tỷ lệ giá thành như sau:

Tính Tổng túi tiền kế hoạch theo sản lượng thực tế, theo bảng sau:
Khoản mục chi phíGiày TT1Giày TT2
Giá thành kế hoạch solo vịTổng giá thành kế hoạchGiá thành kế hoạch đối kháng vịTổng giá thành kế hoạch
(1)(2)(3)=(2) x2.000 đôi(4)(5)=(4)x1.500 đôi
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp8501.700.000 865 1.297.500
Chi phí nhân lực trực tiếp360 720.000380 570.000
Chi phí sản xuất chung200400.000 220330.000 
Cộng2.820.0002.197.500 

Lập bảng tính tỷ lệ giá cả giày TT, theo bảng sau:

BẢNG TÍNH TỶ LỆ GIÁ THÀNH GIÀY TT

Tháng 8 năm 2018

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Khoản mục đưa ra phíTổng giá thành thực tế giày TTTổng giá thành kế hoạch giày TT (TT1+TT2)Tỷ lệ giá thành giày TT
(1)(2)(3)(4)=(2):(3)
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp3.040.0002.997.5001,014
Chi phí nhân lực trực tiếp1.325.0001.290.0001,027
Chi phí sản xuất chung745.000730.0001,021
Cộng5.110.0005.017.500

Bước 3: Tính giá thành thực tế cho từng loại giày (giày TT1 và giày TT2):

Ta có bảng tính giá thành cho giày TT1, như sau:

BẢNG TẬP HỢP đưa ra PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THỰC TẾ

Tháng 8 năm 2018

Loại giày TT1: 2000 đôi

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Khoản mục bỏ ra phíTổng giá thành kế hoạchTỷ lệ giá thành giày TTTổng giá thành thực tếGiá thành solo vị
(1)(2)(3)(4)=(2)x(3)(5)=(4):2.000 đôi
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp1.700.0001,0141.723.800861,90
Chi phí nhân công trực tiếp 720.0001,027739.440369,72
Chi phí sản xuất chung400.0001,021408.400204,20
Cộng2.820.0002.871.6401.435,82
Ta có bảng tính giá bán thành cho giày TT2, như sau:

BẢNG TẬP HỢP đưa ra PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THỰC TẾ

Tháng 8 năm 2018

Loại giày TT2: 1.500 đôi

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Khoản mục đưa ra phíTổng giá thành kế hoạchTỷ lệ giá thành giày TTTổng giá thành thực tếGiá thành đối chọi vị
(1)(2)(3)(4)=(2)x(3)(5)=(4):1.500 đôi
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.297.5001,0141.315.665877,11
Chi phí nhân công trực tiếp 570.0001,027585.390390,26
Chi phí sản xuất chung330.0001,021336.930224,62
Cộng2.197.500 2.237.9851.491,99

Trên trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bỏ ra tiết cách Tính giá thành tiếp tế theo cách thức tỷ lệ. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn.