Bài tập tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

     
*

Thực hiện nay làm những bài tập kế toán là cách giúp các bạn áp dụng được con kiến thức triết lý vào thực tế. Trong bài viết dưới trên đây Kỹ năng kế toán sẽ chia sẻ bài tập về tính giá các đối tượng người dùng kế toán

Bài tập về tính giá các đối tượng người sử dụng kế toán – bài xích 3

Tại một doanh nghiệp, có những tài liệu liên quan thực trạng nhập xuất vật tư trong kỳ được kế toán tài chính ghi nhận như sau:

Ngày thángDiễn giảiSố lượng (kg)Đơn giá bán (đồng)Thành tiền
01/04Tồn dầu2.0002.5005.000.000
05/04Nhập8.0002.00016.000.000
09/04Xuất5.000 ? ?
13/04Nhập6.0002.20013.200.000
19/04Nhập4.0002.400 9.600.000
24/04Xuất12.000 ? ?

Yêu cầu: Hãy khẳng định trị giá bán hàng xuất kho theo cách thức nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước, phương thức bình quân gia quyền liên trả (bình quân gia quyền thời điểm), bình quân gia quyền cuối kỳ (gia quyền gắng định).

Lời giải đề xuất: khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thuế

*Áp dụng cách thức nhập trước xuất trước:

Trị giá chỉ xuất kho ngày 09/04:

Trị giá bán xuất = 2.000*2.500 + 3.000*2.000 = 11.000.000

Trị giá bán xuất kho ngày 24/04:

Trị giá xuất = 5.000*2.000 + 6.000*2.200 + 1.000*2.400 = 25.600.000

*Áp dụng cách thức nhập sau xuất trước:

Trị giá chỉ xuất kho ngày 09/04: lớp kế toán ngắn hạn

Trị giá chỉ xuất = 5.000*2.000 = 10.000.000

Trị giá bán xuất kho ngày 24/04: 

Trị giá chỉ xuất = 4.000*2.400 + 6.000*2.200 + 2.000*2.000 = 26.800.000

*Áp dụng phương thức bình quân gia quyền cuối kỳ (cố định):

Đơn giá xuất kho: học tập xuất nhập khẩu

Đơn giá chỉ = 43.800.000/ 20.000 = 2.190 đồng/ kg

Trị giá bán xuất kho ngày 09/04: khóa huấn luyện trưởng phòng nhân sự tại tphcm

Trị giá bán xuất = 5.000 *2.190 = 10.950.000

Trị giá chỉ xuất kho ngày 24/04:

Trị giá xuất = 12.000*2.190 = 26.280.000

*Áp dụng phương thức bình quân gia quyền liên hoàn (thời điểm):

Đơn giá xuất kho ngày 09/04:

Đơn giá bán = 21.000.000 /10.000 = 2.100 đồng/ kg

Trị giá chỉ xuất kho ngày 09/04:

Trị giá chỉ xuất = 5.000*2.100 = 10.500.000

Đơn giá xuất kho ngày 24/04:

Đơn giá = (5.000*2.100 + 22.800.000) / (5.000 + 10.000) = 2.220 đồng/kg

Trị giá xuất kho ngày 24/04:

Trị giá bán xuất = 12.000*2.220 = 26.640.000 khóa học tập xuất nhập vào dành cho những người chưa biết gì

Lời giải bài tập về tính chất giá các đối tượng người dùng kế toán được tham khảo từ kế toán tài chính Lê Ánh