Bài tập vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố

     
... Nguyờn t mãng cầu S mol NaOH = 0,1 + 0,15.2 = 0,4 centimet NaOH = 0,4/0,2 = M Câu cho toàn 0,448 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 thu đ-ợc 1,97 gam kết tủa nên lựa chọn nồng ... Kì liên tục phân team nhóm II hòa tan hết 16,18 gam hỗn hợp A hỗn hợp HCl thu đ-ợc khí B mang lại toàn khí B hấp thụ vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M Lọc vứt kết tủa , đem dung dịch n-ớc lọc tác dụng...

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố


*

... D 245g Phương pháp bảo toàn nguyên tố biện pháp giải: để cung ứng H2SO4 tự quặng pirit fe phải trải qua nhiều giai đoạn, song đo lường và thống kê với mang sử năng suất 100% mang đến trình, áp dụng ĐLBTNT nguyên tố S: ... 0,336l khí (đktc) giá trị a là: A 1,08g B.0,56g C 0,54g D 0,45g Phương pháp bảo toàn nguyên tố bài bác tập 5: <7> mang lại oxit sắt X hòa tan hoàn toàn dd HCl thu dd Y cất 1,625g muối sắt clorua mang đến ddY tác ... Phương pháp bảo toàn nguyên tố ví dụ 1: Khử hết m (g) Fe3O4 khí co thu tất cả hổn hợp A tất cả FeO fe A chảy vừa...
*

... Tính tốn theo phương trình ph n ng Như v y : N u s d ng phương pháp b o tồn ngun t m t bí quyết hi u qu bao gồm th tăng xứng đáng k t c đ có tác dụng so v i vi c s d ng phương pháp thơng thư ng Ph m vi áp d ng : Phương ... = nO CuO phản ứ đọng 14444 244444ng  bảo toàn nguyên tố O ⇒ nC2H5OH dư = 0,0125  nHOH + nCH3COOH + n C2H5OH dư = 2n H2 = 0,075  144444n 2444444 bảo toàn nguyê tố H n h óm OH  V y hi u su t ph ... Tính lư ng ch t ph n ng Phương pháp gi i - Bư c : L phường sơ đ ph n ng bi u di n q trình chuy n hóa gi a ch t, đ th y rõ b n ch t hóa h c c a tốn - Bư c : Nh n d ng nhanh phương pháp gi i t p : khi g...
*

... 0,5( 2n+0,1) Đặt số mol Fe(NO3)2 n, áp dụng định quy định bảo toàn nguyên tố nitơ ta gồm số mol axit HNO3 2n+ 0,1 Số mol H2O nửa số mol HNO3 Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn khối lượng ta có: 17,04 + 63(2n ... Cực hiếm V A 80 B 40 C trăng tròn D 60 Sử dụng phối hợp định điều khoản bảo toàn nguyên tố bảo toàn cân nặng để giải tập hoá học tập I.VD: cho 18,5 gam lếu hợp gồm Fe Fe3O4 tác dụng cùng với 200 ml hỗn hợp HNO3 loãng ... Gam Áp dụng phươg pháp bảo toàn electron đến tập hoá vô đề tuyển chọn sinh ĐH CĐ từ thời điểm năm 2007 cho năm 2009 Câu1: mang đến m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M AgNO3 0,3M Sau làm phản ứng xảy hoàn toàn...
*

... khối lượng muối hạt khan là? Phương pháp 2: Phương pháp bảo toàn nguyên tố - Bảo toàn khối lượng các chăm đề luyện thi Đại học môn Hóa các phương pháp giải cấp tốc Hóa học tập A 13 gam B 15 gam C 26 gam ... Trăm khối lượng Fe2O3 tất cả hổn hợp A là? A 86,96% B 16,04% C 13,04% D 6,01% Phương pháp 2: Phương pháp bảo toàn nguyên tố - Bảo toàn khối lượng các chăm đề luyện thi Đại học tập môn Hóa các phương pháp ... - Bảo toàn khối lượng các chăm đề luyện thi Đại học môn Hóa những phương pháp giải cấp tốc Hóa học tập Theo bảo toàn khối lượng: mMuối = mOxit + mAxit - mNước Theo bảo toàn nguyên tố: mMuối = mKim...
*

... Theo định công cụ bảo toàn nguyên tử bảo toàn khối lượng n A 0(o , m ) C n 3 l () p. C () 0o C ) n3l O ( p C ( A , ( ) => n2 ) 0m O, 7lít Đáp án B V2 C ví dụ 13: bóc nước trả toàn từ các thành phần hỗn hợp ... Gam C 19,8 gam D 2,2 gam lí giải giải , m ) C O 0( l P1: n  o Theo định lao lý bảo toàn nguyên tử bảo toàn khối lượng n)) l () m C n n , o (e C e s t ) ( p C (  phường  O C ( ) , o  l  n ... Giải thực ra phản ứng khử oxit teo + O  CO2 H2 + O  H2O Khối lượng hỗn hợp khí tạo ra thành nặng các thành phần hỗn hợp khí thuở đầu khối lượng nguyên tử Oxi oxit gia nhập phản ứng vì vậy: mO = 0,32 gam 02...
... Thì buộc phải nghĩ cho định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố III toán từ bỏ giải bài xích 1: mang lại m1 gam hỗn hợp X gồm sắt kẽm kim loại A(hoá tri2), B( hoá trị 3), C(hoá trị n) dạng bột tác dụng trả toàn với oxi thu đợc hỗn ... Gam C 64g D kết khác bài giải: áp dụng định hình thức bảo toàn nguyên tố sắt ta có: nFe = 0,2 + 0,1 = 0,4mol n fe 2O3 0, = n fe = = 0, 2mol m Fe2O3 = 0, 2.160 = 32gam B 2 bài xích toán 11: t cháy hon ton ... Ml bài bác giải: hotline x, y z số mol FeO, Fe3O4 , Fe2O3 : bản chất trình khử H2 lấy O oxít để tạo nên thành nớc theo sơ đồ: O (trong oxít) + H2 H2O 0,05 0,05 0,05 áp dụng định qui định bảo toàn nguyên tố oxi...

Xem thêm: Uống Thuốc Cảm Khi Mang Thai 3 Tuần Có Ảnh Hưởng Đến Thai Nhi Không? ?


... 2CuSO4 0,12 mol 0,06 mol a mol 2a mol Theo bảo toàn nguyên tố S, ta có: 0,12.2 + a = 0,06.3 + 2a a = 0,06 mol Chọn lời giải D ví dụ 15: Đốt cháy trả toàn a mol axit hữu Y 2a mol co Mặt khác, nhằm ... Giải đáp giải Theo bảo toàn nguyên tố C ta có: nCO2 = 2nY axit Y gồm cacbon phân tử nNaOH = 2nY Y bao gồm nhóm COOH Vậy: Y HOOC –COOH Chọn giải đáp A II BÀI TẬP ÁP DỤNG phối hợp hoàn toàn tất cả hổn hợp X bao gồm ... Fe3O4 (FeO, Fe) 3Fe2+ n mol gam ; n H 2O 6,4 n fe FeSO4 n SO24 0,3 mol Áp dụng định phép tắc bảo toàn nguyên tố Fe: n fe Fe3O4 m fe O n fe FeSO4 3n = 0,3 n = 0,1 23,2 gam (Đáp án A) lấy một ví dụ 12: Đun hai...
... (trong oxít) + H2 H2O 0,05 0,05 0,05 vận dụng định phương tiện bảo toàn nguyên tố oxi ta có: x + 4y + 3z = 0,05 áp dụng định biện pháp bảo toàn nguyên tố fe ta có: x 2y 2z (1) 3,04 16.0,05 0,04mol 56 ... Thì phải nghĩ mang đến định khí cụ bảo toàn nguyên tố III toán trường đoản cú giải bài 1: mang lại m1 gam hỗn hợp X gồm sắt kẽm kim loại A(hoá tri2), B( hoá trị 3), C(hoá trị n) dạng bột chức năng hoàn toàn với oxi thu đ-ợc lếu láo ... Mol là: n Fe(NO3 )3 n FeO 2n Fe2O3 3Fe3O4 a 2b 3c (a c) 2(b c) + Theo định luật bảo toàn nguyên tố sắt: (a + c) + (b + c) = 0,6 n Fe( NO3 )3 145, 0,6mol 242 0,6 0, 0, 2mol 72a ...
... Phƣơng pháp 4: Bảo toàn nguyên tố t - tất cả hổn hợp oxit sắt kẽm kim loại + teo (H )  các thành phần hỗn hợp chất rắn + CO2 (H2 O)  Theo định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố với O: * lúc H = 100%: nO (oxit) ... N2 nC = n CO2 Theo ĐLBT nguyên tố: nH = n H2O  n O(Cx H yOz Nt ) = n CO2 + n H2O - n O2 nN = n N Phương pháp bảo toàn cân nặng nguyên tố cùng với O sử dụng thông dụng toán hóa hữu * Chú ý: Đối cùng với ... = 0,05+0,15 = 0,2 mol Theo ĐLBT nguyên tố với O : nO(X) = 2n CO2  n H2O  2n O2 = 2.0,15 + 0,2 – 2.0,175 = 0,15mol D C3 H5 (OH)3 Phƣơng pháp 4: Bảo toàn nguyên tố n CO2  3n X   X C3 H5 (OH)3...
... Áp dụng phươg pháp bảo toàn electron đến tập hoá đề tuyển sinh ĐH CĐ từ thời điểm năm 2007 đến năm 2009 Câu1: cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch có Cu(NO 3)2 0,3M AgNO3 0,3M Sau phản ứng xảy hoàn toàn ... Quý hiếm V A 80 B 40 C 20 D 60 Sử dụng phối hợp định giải pháp bảo toàn nguyên tố bảo toàn khối lượng để giải tập hoá học tập I.VD: đến 18,5 gam láo lếu hợp bao gồm Fe Fe3O4 tác dụng với 200 ml hỗn hợp HNO3 loãng ... 0,5( 2n+0,1) Đặt số mol Fe(NO3)2 n, áp dụng định chính sách bảo toàn nguyên tố nitơ ta bao gồm số mol axit HNO3 2n+ 0,1 Số mol H2O nửa số mol HNO3 Áp dụng định luật pháp bảo toàn khối lượng ta có: 17,04 + 63(2n...
... Ng l A FeO; 75% B Fe2O3; 75% C Fe2O3; 65% Hng doanh nghiệp gii (tt) x 0,1 = = oxit Fe2O3 y 0,15 Bảo toàn nguyên tố : nCO2 = nO(Fe2O3 ) = 0,15 mol 0,15 ì100% = 75% 0,2 Đáp án B %VCO2 = D Fe3O4; 75% C...
... 15,04; %Fe2O3 = 84,96 D %FeO = 84,96; %Fe2O3 = 15,04 Câu 13 Đốt cháy trả toàn gam FeS2 oxy thu a gam SO2 Oxy hóa trả toàn a gam SO2 thu b gam SO3 mang lại b gam SO3 công dụng với Na2SO4 mang đến c gam ... 14 Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam tất cả hổn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu không gian thu 5,96 gam các thành phần hỗn hợp oxit kết hợp hết các thành phần hỗn hợp oxit hỗn hợp HCl 2M Thể tích hỗn hợp HCl cần dùng bằng: A 0,08 lít ... Chức X qua bình đựng CuO dư nung rét Sau bội phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn bình sút 0,32 gam các thành phần hỗn hợp thu tất cả tỉ khối H2 15,5 quý giá m bằng: A 0,92 gam B 0,64 gam C 0,46 gam D 0,32 gam Câu...
... 3n Áp dụng định chính sách bảo toàn nguyên tố, ta có: nFe Fe3O4 = nFe FeSO4 = nSO4 2- = nH2SO4 = 0,3 = 0,3 → n = 0,3 → n = 0,1 → mFe3O4 = 23,2 gam Đáp án A lấy ví dụ 3: Khử hoàn toàn 24 gam các thành phần hỗn hợp CuO ... 2O tạo ra thành là: A 1,8gam B 5,4 gam C.7,2gam D 3,6gam Giải: CuO + H2 = Cu + H2O FexOy + H2 = x sắt + y H2O Áp dụng định giải pháp bảo toàn nguyên tố : nO H2O = nO oxit = (moxit - mkim loại) : 16 = (24 ... Có mức giá trị là: A gam B 7,5 gam C gam D gam Giải: 7,65 gam hỗn hợp FeO, Fe3O4, Fe2O3→ m gam hóa học rắn Fe2O3 (a mol) Áp dụng định quy định bảo toàn nguyên tố Fe, ta có: nFe oxit = nFe Fe2O3 → nFe oxit...
từ bỏ khóa: video phương thức bảo toàn nguyên tốchuyên đề phương pháp bảo toàn nguyên tốbài tập về phương pháp bảo toàn nguyên tốphương pháp bảo toàn yếu tắc sắtphương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa hữu cơphương pháp bảo toàn yếu tắc violetNghiên cứu vớt sự đổi khác một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng tị nạnh hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP technology NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, đánh giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vãn vật liệu biến đổi (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử sống vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitQuản lý vận động học tập của học viên theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác và ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện cha chẽ, thức giấc quảng ninhPhát hiện tại xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và vận dụng trong bảo đảm an toàn mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu vớt tổng hợp những oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ nước xuân hươngThiết kế và sản xuất mô hình biến chuyển tần (inverter) cho máy ổn định không khíChuong 2 dấn dạng rui roTăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nntt tại ngân hàng Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: tiêu hóa ở cồn vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 15: hấp thụ ở cồn vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8 phân tích bài bác thơ trường đoản cú tình 2