Báo cáo nhà vệ sinh trường học

     
Kính gửi: - Hiệu trưởng ngôi trường MN-MG, tè học, trung học đại lý ; - Hiệu trưởng những trường THCS & THPT; - Hiệu trưởng trường chuyên biệt Ánh Dương.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /GDĐT- YT

V/v report số liệu công ty vệ sinh,vệ sinh môi trường xung quanh trường học và xem thêm hướng dẫn chấm điểm công tác y tế trường học năm học tập 2016-2017.

Bạn đang xem: Báo cáo nhà vệ sinh trường học

Quận 12, ngày 16tháng 01 năm 2017


Kính gửi: - Hiệu trưởng ngôi trường MN-MG, tè học, trung học các đại lý ;

- Hiệu trưởng những trường THCS và THPT;

- Hiệu trưởng trường chăm biệt Ánh Dương.

Căn cứ thông báo của Trung chổ chính giữa Y tế dự phòng thành phố sài gòn về bài toán thực hiện báo cáo số liệu nhà lau chùi và lau chùi và vệ sinh môi trường trường học năm học năm 2016 -2017. Phòng giáo dục và Đào tạo ý kiến đề nghị hiệu trưởng các trường thực hiện báo cáo số liệu nhà lau chùi và vệ sinh và dọn dẹp vệ sinh môi ngôi trường theo yêu mong ( Mẫu báo cáo gửi lắp kèm). Thời gian nộp báo cáo: các trường thực hiện sẵn report và nộp đến Trung trọng tâm Y tế dự phòng vào ngày kiểm tra công tác làm việc y tế trường học cuối năm học, vào tháng 2 và 3 năm 2017.

Nơi nhận: KT.

Xem thêm: Thủ Dâm Quá Nhiều Có Gây Vô Sinh Không ? Tự Sướng Thủ Dâm Nhiều Có Gây Vô Sinh Không

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên ; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: VP.

Đã ký

Nguyễn Kim Phượng


*
File sản phẩm 1: bang thong ke so lieu nvs,vsmt 2016.2017.doc
*

Nhằm góp cho học viên chăm ngoan, vượt khó trên địa bàn Quận 12, ngày 26 mon 10 năm 2021 Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai chương trình “Tiếp sức cho trường”, trao khuyến mãi ngay xe đạp đến 13 học viên có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, siêng ngoan, vượt nặng nề vào lớp 10 năm học tập 2021 - 2022.

Nhằm góp cho học viên chăm ngoan, vượt khó trên địa phận Quận 12, ngày 26 mon 10 năm 2021 Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo tổ chức triển khai chương trình “Tiếp sức mang lại trường”, trao tặng ngay xe đạp cho 13 học sinh có thực trạng khó khăn, chuyên ngoan, vượt nặng nề vào lớp 10 năm học tập 2021 - 2022.