Biên bản bàn giao tài liệu

     

Biểu mẫu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được thực hiện trong công tác bàn giao tài liệu giữa những bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, sale và thương mại, đồng thời hoàn toàn có thể giúp cho những bên hệ thống, thống kê và điều hành và kiểm soát được tài liệu của mình.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao tài liệu


Hồ sơ

Mẫu biên phiên bản bàn giao tài liệu 

CÔNG TY ...

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: ... /BBBGTL-ĐMS Đà Nẵng, ngày ... Tháng ... Năm ...

.

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU 

.

I/ Thành phần:

1. Đại diện mặt giao tài liệu (Bên A): công ty ...

Xem thêm: Bài Viết Miêu Tả Tính Cách Bạn Thân Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Viết Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh

Ông (Bà): ...

Chức vụ: ...

2. Đại diện mặt nhận tư liệu (Bên B): ...

Ông (Bà): ...

Chức vụ: ...

Giấy CMND số ..., ngày cấp .../ .../ ..., nơi cung cấp ...

Địa chỉ trụ sở: ...

II/ Nội dung:

Bên A bàn giao toàn bộ hồ sơ, tư liệu ... Cho bên B, như sau:

Stt Tên tài liệu Số lượng Ghi chú
1
2
3
4
5

Bên B đã kiểm tra, thừa nhận đầy đủ toàn bộ hồ sơ, tư liệu trên đây. 

Hai mặt đã hiểu lại biên bản, gật đầu với nội dung và cam kết tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho bên A 01 bản và mặt B 01 bản./.


BÊN NHẬN(Chữ ký, họ với tên).... Nguyễn Văn B BÊN GIAO(Chữ ký, họ với tên)...  Nguyễn Văn A

Mẫu biên bạn dạng bàn giao tài liệu tải về 

  Văn phòng phương pháp sư ĐMSGiám đốc(Đã duyệt)Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN


Mẫu giấy dìm tiền


Mẫu giấy dìm tiền: được sử dụng phổ cập trong những giao dịch dân sự, dịch vụ thương mại và sale giữa các doanh nghiệp, công ty, tổ chức triển khai hoặc cá nhân


Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý


Mẫu hợp đồng ủy quyền đk doanh nghiệpMẫu phiếu yêu thương cầu triển khai dịch vụ pháp lýMẫu giấy giới thiệu


Mẫu giấy giới thiệu, được các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức triển khai và đơn vị sử dụng phố biến chuyển trong việc tương tác công tác, có tác dụng việc, trao đổi văn bản, giấy tờ, tài liệu và thông tin.


1

HỖ TRỢ TƯ VẤN


gmail.comdms
tamsukhuya.com Skype:

dmslawfirm

Facebooktamsukhuya.com

HỎI ĐÁP


HỦY BỎ
*

Văn phòng chế độ sư ĐMS tại Đà Nẵng

46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, việt nam

© năm 2016 DMS Law Firm, All Rights Reserved. Xây dựng Website Đà Nẵng