Biên bản niêm phong tài liệu

     

Quy định của pháp luật về biên phiên bản niêm phong là gì? mẫu mã biên phiên bản niêm phong được viết như thế nào? Mời quý người tiêu dùng cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của người sử dụng Luật ACC để tìm hiểu thông tin rõ ràng về những thắc mắc trên.

Bạn đang xem: Biên bản niêm phong tài liệu


*
*
Mẫu biên bạn dạng niêm phong

1. Biên bản niêm phong là gì?

Mẫu biên bản về câu hỏi niêm phong trang bị vật, tài liệu bị tạm duy trì là mẫu biên phiên bản được lập ra nhằm ghi chép về bài toán niêm phong đồ vật vật, tài liệu bị tạm thời giữ. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và vị trí niêm phong, tin tức đồ đồ dùng niêm phong… Mẫu được ban hành theo Thông tứ 61/2017/TT-BCA của cỗ Công an.

2. Hình thức niêm phong vật chứng:

– Chỉ triển khai niêm phong, mở niêm phong dẫn chứng khi có yêu cầu ship hàng điều tra, truy tố, xét xử, thực hiện án.

– đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo phép tắc của pháp luật và trên Nghị định này.

– bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; bảo đảm an toàn tôn trọng tiện ích hợp pháp ở trong phòng nước, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– bảo vệ tính toàn diện của thứ chứng.

– nguyên tắc về niêm phong, mở niêm phong đồ vật chứng

3. Vật chứng cần niêm phong và vật chứng không buộc phải niêm phong:

gần như vật chứng sau khoản thời gian thu thập bắt buộc được niêm phong, trừ những trường đúng theo sau:

– dẫn chứng là thực vật, động vật hoang dã sống.

– bằng chứng là tài liệu được đưa vào làm hồ sơ vụ án.

– vật chứng thuộc các loại mau lỗi hoặc khó khăn bảo quản.

– Những bằng chứng khác mà cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng xét thấy không quan trọng phải niêm phong.

4. Những tín đồ được tham gia niêm phong:

– tín đồ tham gia niêm phong thứ chứng

– Người tận mắt chứng kiến hoặc đại điện xã, phường thị xã nơi tiến hành niêm phong vật chứng.

– Người tương quan hoặc thay mặt đại diện cơ quan, tổ chức triển khai có quyền lợi, nhiệm vụ trách nhiệm tương quan đến bằng chứng được niêm phong (nếu có).

– bạn bào trị (nếu có).

– Xử lý minh chứng trong tố tụng hình sự

5.Mẫu biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính bị lâm thời giữ

Ban hành dĩ nhiên Nghị định số: 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017

Mẫu biên bạn dạng số 16

CƠ QUAN(1)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—————
Số:…./BB-NPTG

BIÊN BẢN

Niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính bị tạm giữ lại theo thủ tục hành chính*

Thi hành quyết định tạm duy trì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số:…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày…./…./…….. Của(2).

Hôm nay, hồi…. Giờ… phút, ngày…./…./…….., tại(3)……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………….

2. Với sự tận mắt chứng kiến của(4):

a) Họ với tên(5): ……………………………………….. Nghề nghiệp: ………………………….

Nơi ở hiện tại nay:…………………………………………………………………………………………

b) Họ cùng tên(6):……………………………………….. Nghề nghiệp: ………………………….

Nơi ở hiện nay nay:…………………………………………………………………………………………

c) Họ cùng tên(7): ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………

3.vi phạm có tang vật, phương tiện vi phạm hành bao gồm bị tạm thời giữ đề xuất được niêm phong:

:………………………………………….. Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay tại:…………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Các Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Riêng, Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn3731:1982

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………….; ngày cấp:…./…./……..;nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………

Số GCN đk đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng cam kết hoạt động: …………

………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:…./…./…….. ………………………………. ; khu vực cấp:…………………………………

Người thay mặt theo pháp luật(8): ……………….. Giới tính: ……………………………….

Chức danh(9): ……………………………………………………………………………………………

4. Người dân có trách nhiệm bảo vệ tang vật, phương tiện phạm luật hành chính:

Họ cùng tên: ………………………………………………. Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị nhất thời giữ theo đưa ra quyết định tạm giữ lại tang vật, phương tiện phạm luật hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề số…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày…./…./…….. Của(2) ………………..

Số tang vật, phương tiện vi phạm luật hành thiết yếu niêm phong, gồm:

STTTên tang vật, phương tiện phạm luật hành chínhĐơn vị tínhSố lượngChủng loạiTình trạngGhi chú

Ý kiến bổ sung cập nhật khác (nếu có): ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chủ yếu được niêm phong nêu trên sẽ giao mang lại ông (bà)(10)………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………. ở trong cơ quan(11)……………………………………………………. Chịu trách nhiệm bảo quản.

Biên phiên bản lập hoàn thành hồi…. Giờ…. Phút, ngày…./…./…….., gồm…. Tờ, được lập thành 03 bạn dạng có văn bản và quý hiếm như nhau; đang đọc lại cho người có thương hiệu nêu trên thuộc nghe, thừa nhận là đúng cùng cùng ký tên dưới đây; giao mang đến ông bà)(5)……………………………………………………………… là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, giao mang đến ông (bà)(10)…………… 01 phiên bản và 01 phiên bản lưu hồ nước sơ.

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆNTỔ CHỨC VI PHẠM(Ký tên, ghi rõ họ với tên)NGƯỜI NIÊM PHONG(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ cùng tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ với tên)NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký tên, ghi rõ họ với tên)
NGƯỜI BẢO QUẢN TANG VẬT,PHƯƠNG TIỆN(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

* mẫu này được sử dụng để triển khai niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành bao gồm bị tạm giữ theo thủ tục hành bao gồm quy định trên khoản 5 Điều 125 phương tiện xử lý vi phạm hành chính.

(1)Ghi tên cơ sở của bạn niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính bị tạm duy trì theo giấy tờ thủ tục hành chính.

(2)Ghi chức vụ và cơ sở của người ra đưa ra quyết định tạm duy trì tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(3)Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4)Trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không tồn tại mặt, thì người có thẩm quyền lập biên phiên bản phải mời bạn thành niên thay mặt đại diện cho mái ấm gia đình của tín đồ vi phạm, người thay mặt đại diện tổ chức nơi cá thể vi phạm bao gồm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải niêm phong đang làm việc, thay mặt tổ chức vi phạm, đại diện thay mặt Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn nơi có tang vật, phương tiện phạm luật hành chủ yếu phải niêm phong với mời ít nhất 01 fan chứng kiến.

(5)Ghi họ và tên cá nhân vi phạm hoặc fan thành niên trong gia đình họ/người thay mặt đại diện tổ chức vi phạm.

(6)Ghi họ với tên của người chứng kiến.

(7)Ghi họ cùng tên, chuyên dụng cho của người đại diện cho Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn nơi gồm tang vật, phương tiện phạm luật hành chủ yếu phải niêm phong; hoặc ghi họ cùng tên, công tác của người đại diện tổ chức nơi cá nhân vi phạm có tang vật, phương tiện vi phạm hành chủ yếu phải niêm phong đang làm việc.

(10)Ghi họ và tên của người có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện phạm luật hành bao gồm bị tạm giữ theo giấy tờ thủ tục hành chính.

(11)Ghi tên cơ quan của người dân có trách nhiệm bảo vệ tang vật, phương tiện vi phạm luật hành bao gồm bị tạm giữ lại theo giấy tờ thủ tục hành chính.

Trên đây là toàn thể nội dung trả lời cho câu hỏi biên phiên bản niêm phong mà cửa hàng chúng tôi cung cung cấp đến cho người tiêu dùng hàng. Nếu như có ngẫu nhiên vấn đề vướng mắc buộc phải giải đáp vậy thể, hãy contact với công ty luật ACC sẽ được hỗ trợ: