Bộ tài liệu quản trị doanh nghiệp 2016

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 49/VBHN-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 12 năm 2020

THÔNG TƯ<1>

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2016/NĐ-CP NGÀY01 THÁNG 7 NĂM năm 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU KIỆN kinh doanh DỊCH VỤ sở hữu BÁN NỢ

Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19tháng 5 năm 2017 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ về điều kiện marketing dịch vụ tải bánnợ, có hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 3 năm 2017, được sửa đổi, xẻ sungbởi:

Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày thứ nhất tháng 10 năm2020 của cục Tài chính sửa đổi, bổ sung cập nhật quy định về chế độ report định kỳ thuộcthẩm quyền quyết định của bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu trong nghành tài chủ yếu ngânhàng, có hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 11 năm 2020.

Căn cứ Nghị định số69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nhâm thìn của chính phủ về điều kiện marketing dịchvụ giao thương nợ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụTài chính những ngân sản phẩm và tổ chức triển khai tài chính;

Bộ trưởng cỗ Tài chính ban hànhThông tứ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Bạn đang xem: Bộ tài liệu quản trị doanh nghiệp 2016

<2>

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông bốn này trả lời thi hànhNghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm 2016 của chính phủ về điều kiệnkinh doanh dịch vụ mua bán nợ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2016/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Doanh nghiệp sale dịch vụmua bán nợ nằm trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP .

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầukinh doanh dịch vụ giao thương nợ.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan.

Điều 3. Khí cụ chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại muabán nợ

1. Khi bước đầu hoạtđộng kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và trong suốt quá trình hoạt động, doanhnghiệp sale dịch vụ giao thương nợ phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quyđịnh trên Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịchvụ giao thương nợ và cần thực hiện ra mắt công khai việc đáp ứng một cách đầy đủ các điềukiện marketing dịch vụ giao thương nợ về vốn, quy chế cai quản nội bộ về tổ chức, cách thức nội bộ về hoạt động kinhdoanh dịch vụ giao thương mua bán nợ, quy chế hoạt động của sàn thanh toán nợ trên trụsở bao gồm và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệpphải lưu trữ tài liệu đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ giao thương mua bán nợvà bắt buộc xuất trình lúc cơ quan gồm thẩm quyền kiểm tra.

Điều 4. Quy định đáp ứng điều khiếu nại về vốn

Tại đều thời điểm vận động kinh doanh dịch vụ giao thương nợ,vốn điều lệ/vốn chi tiêu thực góp hạch toán bên trên bảng bằng vận kế toán của doanhnghiệp phải lớn hơn hoặc bởi mức vốn tối thiểu cơ chế tại Nghị định số69/2016/NĐ-CP tương xứng với từng loại hình marketing dịch vụ giao thương nợ.

Điều 5. Quy định thỏa mãn nhu cầu điều kiệnvề quy chế thống trị nội bộ

1. Trên thời điểm ban đầu hoạt động marketing dịch vụmua phân phối nợ, doanh nghiệp lớn phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, điều khoản nộibộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được phát hành bởi cấp có thẩm quyềncủa doanh nghiệp phép tắc tại điều lệ của doanh nghiệp.

2. Đối với doanhnghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, tại thời điểm bước đầu hoạt độngkinh doanh thương mại dịch vụ sàn nợ, doanh nghiệp lớn phải tất cả quy chế buổi giao lưu của sàn giaodịch nợ được ban hành bởi cấp tất cả thẩmquyền của người tiêu dùng quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, đảm bảo đầyđủ các nội dung về tối thiểu chính sách tại Khoản 5, Điều 8 Nghị định số69/2016/NĐ-CP .

Điều 6. Quy địnhđáp ứng đk về người làm chủ doanh nghiệp

Tại thời gian được bổ nhiệm làmngười làm chủ doanh nghiệp marketing dịch vụ mua bán nợ, người làm chủ phải cócác hồ sơ sau:

1. Phiếu lý lịch bốn pháp.

2. Bằng đh (trở lên) ở trong mộttrong các ngành: tởm tế, cai quản trị ghê doanh, cách thức hoặc lĩnh vực chuyên môn màmình sẽ đảm nhận.

3. Phiên bản cam kết với doanh nghiệpkinh doanh dịch vụ giao thương nợ về việc đáp ứng đủ nội dung phép tắc tại cácđiểm a, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2016/NĐ-CP .

Xem thêm: Nuốt Tinh Trùng Có Sao Không? Nếu Biết Cách Sẽ An Toàn! Quan Hệ Bằng Miệng Là Gì

Điều 7. Quy địnhvề đáp ứng điều kiện bổ sung cập nhật đối với doanh nghiệp marketing dịch vụ sàn giao dịchnợ

Trước thời điểm marketing dịch vụsàn thanh toán nợ, doanh nghiệp cần có:

1. Report tài thiết yếu được kiểmtoán chứng minh đã sale dịch vụ giao thương nợ ít nhất 01 năm tính mang lại thờiđiểm bước đầu kinh doanh thương mại dịch vụ sàn giao dịch thanh toán nợ với doanh thu vận động kinhdoanh dịch vụ giao thương mua bán nợ của năm ngay cạnh trước năm thực hiện sale dịch vụsàn thanh toán đạt tối thiểu 500 tỷ đồng.

2. Bản chính thuyết minh về cơ sởvật hóa học kỹ thuật, hệ thống technology thông tin đáp ứng nhu cầu yêu mong của hoạt độngkinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán nợ nhằm tiếp nhận, cập nhật, hỗ trợ thông tinvề vận động mua phân phối nợ giữa các thành viên gia nhập sàn giao dịch; hệ thống phầnmềm quản lý, giám sát và đo lường các giao dịch, trong đó bao gồm cả việc cung cấp, lưu giữ trữthông tin về những khoản nợ dự con kiến được niêm yết bên trên sàn giao dịch.

3. Các hợp đồng lao động ký kết với ítnhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc tối thiểu 02 nhân viên có thẻthẩm định viên về giá chỉ do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài thiết yếu cấp.

Điều 8. Chế độbáo cáo

1. Trong tầm 30 ngày tính từ lúc ngày kếtthúc năm tài thiết yếu và vào trường hợp tự dưng xuất, doanh nghiệp sale dịch vụmua cung cấp nợ tất cả trách nhiệm report Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỗ doanh nghiệp đóng trụ sở thiết yếu về việc thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại kinhdoanh dịch vụ giao thương nợ, tình hình sale và chấp hành pháp luật pháp luậtcủa doanh nghiệp lớn theo nguyên lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộcTrung ương theo Phụ lục 01/BC phát hành kèm theoThông bốn này.

2. Định kỳ hàng quý với trong trườnghợp thốt nhiên xuất, cơ quan đăng ký marketing có trách nhiệm report Ủy ban nhân dântỉnh, tp trực thuộc trung ương về tình hình cấp, bổ sung Giấy hội chứng nhậnđăng ký kinh doanh đối với chuyển động kinh doanh dịch vụ giao thương mua bán nợ.

3. Trong khoảng 60 ngày tính từ lúc ngày kếtthúc năm tài thiết yếu và trong trường hợp hốt nhiên xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương gửi báo cáo về tình hình kinh doanh và chấp hành quy địnhpháp dụng cụ của doanh nghiệp vận động kinh doanh dịch vụ giao thương nợ trên địa bàntỉnh, tp cho cỗ Tài thiết yếu theo Phụ lục 02/BCban hành kèm theo Thông bốn này.

4.<3>Thời gian chốt số liệu và thủ tục gửibáo cáo:

a) thời hạn chốt số liệu báo cáo quý, năm: Tính tự thời điểm ban đầu lấy số liệu đến khi kết thúc thời điểm xong xuôi lấysố liệu (trừ số liệu phản chiếu tại thời điểm nhất định). Thời điểm bắt đầu lấy sốliệu là ngày trước tiên của quý, năm báo cáo (đối với số liệu lũy kế là ngày đầunăm báo cáo); thời điểm xong lấy số liệu là ngày sau cùng của quý,năm báo cáo.

b) thủ tục gửi báocáo tiến hành theo một trong những phương thức sau:

- gửi trực tiếp dướihình thức văn bạn dạng giấy;

- gửi vào dịchvụ bưu chủ yếu dưới hình thức văn bạn dạng giấy;

- nhờ cất hộ qua hệ thống thưđiện tử hoặc hệ thống phần mượt thông tin báo cáo chuyên dùng;

- các phươngthức không giống theo khí cụ của pháp luật.

c) Nội dung, thời gian chốt số liệu cùng thời hạngửi báo cáo đột xuất triển khai theo yêu mong của cơ quan thống trị nhà nước.

Điều 9. Điềukhoản thi hành<4>

1. Hiệu lực thực thi thi hành

Thông tư này có hiệu lực kểtừ ngày thứ 3 tháng 7 năm 2017.

2. Điều khoản gửi tiếp

Đối với các doanh nghiệp kinhdoanh dịch vụ giao thương nợ ra đời và chuyển động kinh doanh trước thời điểm ngày Nghị địnhsố 69/2016/NĐ-CP có hiệu lực thực thi thi hành:

3. Trong quy trình thực hiện nếuphát sinh vướng mắc ý kiến đề xuất phản ánh về bộ Tài chủ yếu để coi xét, giải quyết./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh quang Hải

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèmtheo Thông bốn số 53/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc hướng dẫn mộtsố điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm 2016 của chính phủ vềđiều kiện sale dịch vụ giao thương nợ)

I. Về việc thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sale dịchvụ giao thương mua bán nợ

STT

Danh mục

Đáp ứng điều kiện theo Nghị định số 69/2016/NĐ-CP

Ghi chú

1

Vốn điều lệ/vốn đầu tư chi tiêu thực góp

số tiền

2

Quy chế cai quản nội bộ về tổ chức

Có/Không

3

Quy định nội cỗ về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao thương mua bán nợ

Có/Không

4

Quy định về tín đồ quản lý

Tuân thủ/Không

5

Các lý lẽ điều kiện bổ sung đối cùng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thanh toán nợ tại Điều 7 Thông bốn này

Tuân thủ/Không

II. Báo cáo về tình hình vận động kinhdoanh:

STT

Danh mục

Kỳ báo cáo

Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo

Ghi chú

Số lượng

Giá trị (triệu đồng)

Số lượng

Giá trị

(triệu đồng)

1

Tổng số nợ mua

2

Tổng số nợ bán

3

Tổng số nợ bốn vấn, môi giới đã triển khai được

4

Tổng số nợ được thanh toán giao dịch tại sàn giao dịch thanh toán nợ

III. Về việc tuân thủ các pháp luật về pháp luật:Có vi phạm luật gì tốt không, phương án khắc phục.

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèmtheo Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19 mon 5 năm 2017 về việc hướng dẫn mộtsố điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm nhâm thìn của chính phủ vềđiều kiện kinh doanh dịch vụ giao thương nợ)

I. Về tình hình marketing dịch vụ giao thương mua bán nợtrên địa bàn

1. Về tổng thể chuyển động kinh doanh dịch vụ thương mại muabán nợ trên địa bàn

STT

Danh mục

Số lượng

Ghi chú

1

Số lượng công ty sale dịch vụ giao thương mua bán nợ trên địa bàn, trong đó:

Số lượng công ty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Số lượng công ty lớn kinh doanh chuyển động mua bán nợ

Số lượng doanh nghiệp marketing dịch vụ môi giới, tư vấn mua bán nợ

2

Số lượng doanh nghiệp marketing dịch vụ giao thương nợ chấm dứt/dừng chuyển động trên địa bàn, vào đó:

Số lượng công ty marketing dịch vụ sàn giao dịch thanh toán nợ

Số lượng doanh nghiệp kinh doanh chuyển động mua cung cấp nợ

Số lượng doanh nghiệp sale dịch vụ môi giới, tư vấn giao thương nợ

3

Số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao thương mua bán nợ vi phạm luật quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

4

Tổng số vốn đăng ký kết về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (tỷ đồng)

2. Về tình hình sale của những đơn vị

Danh mục

Kỳ báo cáo

Lũy kế đến vào cuối kỳ báo cáo

Ghi chú

1

Doanh nghiệp A:

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Tổng số nợ sở hữu (triệu đồng)

Tổng số nợ cung cấp (triệu đồng)

Tổng quý giá nợ tứ vấn, môi giới đã triển khai được (triệu đồng)

Tổng quý hiếm nợ được thanh toán giao dịch tại sàn giao dịch thanh toán nợ (triệu đồng)

2

Doanh nghiệp B:…

3. Về những vi phạm trong chuyển động kinh doanh muabán nợ

(Báo cáo cụ thể những sự việc phát sinh bên trên địabàn, những vi phạm của các doanh nghiệp bị xử phát hành chính, thực trạng thực hiệncác phương án khắc phục cùng xử phạt vi phạm theo thẩm quyền…).