Các phương pháp định giá sản phẩm trong marketing

     

Giá là yếu hèn tố tương quan trực sau đó bảng P&L của công ty. Việc áp dụng đúng cách thức định giá cũng giống như chiến lược định giá phù hợp sẽ giúp fan làm kinh doanh tối đa hóa lợi tức đầu tư công ty.


1. Các cách thức định giá chỉ sản phẩm

1.1 phương pháp cộng giá thành (Cost-plus Pricing)

Định giá bán khi bao gồm sẵn tỉ trọng lợi nhuận:

Chi mức giá trên 1 đơn vị SP = chi phí thay đổi TB + (Chi phí rứa định/Số lượng tiêu tốn dự kiến)Chi phí đã bao gồm lợi nhuận (Giá bán) = giá cả trên 1 đơn vị SP + (Chi phí tổn trên 1 đơn vị chức năng SP * tỉ lệ thành phần lợi nhuận)

Định giá bán khi mong mỏi tỉ lệ lợi nhuận bằng a% doanh thu: giá thành = chi phí trên 1 đơn vị SP / (1 – a%)

1.2 cách thức điểm hòa vốn (Break-even Pricing)

Giá thành phầm = (CP nắm định/Sản lượng điểm hòa vốn) + CP biến đổi 1 đơn vị chức năng SP

Sản lượng cần bán thêm (tính tự điểm hòa vốn) để bỏ túi lợi nhuận X = (Gía thành phầm – CP vươn lên là đổi) / roi X

Sản lượng hòa vốn = CP cố định và thắt chặt / (Giá chào bán 1 đơn vị SP – CP đổi khác 1 đơn vị chức năng SP)

Thời hạn hòa vốn = Sản lượng hòa vốn / doanh số bình quân 1 tháng

1.3 phương pháp theo cầu thị trường (Demand-based Pricing)

Nếu cầu giãn nở mạnh với giá: giảm giá để kích cầu tiêu dùng

Nếu cầu ít co và giãn với giá: giảm giá ít khi có chức năng lích cầu, thậm chí còn bội phản tác dụng

1.4 phương pháp theo đối phương (Competitive Pricing)

Định giá bán theo lãi vay hiện hành: DN hoàn toàn có thể định giá sản phẩm của mình theo một % cố định giá của kẻ địch cạnh tranh.

Định giá chỉ theo đấu thầu: Đấu thầu theo định vị cao (Đấu giá), Đấu thầu theo định vị thấp

*
*
*
*
*
*
*
Chiến lược định giá Sandwich

Như vậy, nội dung bài viết này đã trình làng tổng quan tiền các cách thức định giá tương tự như các chiến lược định giá phổ cập thường được sử dụng trong Marketing. Trong quá trình triển khai, họ cũng cần phải điều chỉnh giá chỉ sao cho tương xứng tình hình thị trường.