Các phương pháp khấu hao theo ias 16

     

Chuẩn mực kế toán tài chính IAS16 là chuẩn mực về bất động đậy sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị (Property, land và equipment). VAS 03 là những quy định về tài sản thắt chặt và cố định hữu hình. Sự nhầm lẫn thân IAS16 …


*

Chuẩn mực kế toán IAS16 là chuẩn mực về bất cồn sản, công xưởng và máy móc thiết bị (Property, land và equipment). VAS03 là các quy định về tài sản cố định hữu hình. Sự nhầm lẫn thân IAS16 và VAS03 rất dễ xảy ra. Mặc dù nhiên, vẫn có những biệt lập nhất định giúp họ so sánh 2 chuẩn mực kế toán tài chính này.

Bạn đang xem: Các phương pháp khấu hao theo ias 16

1. Khác biệt Giữa chuẩn chỉnh Mực kế toán IAS16 cùng VAS 03 Về tài sản Cố Định

IAS 16 một số loại trừ:

(a) không cử động sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị (PPE) được phân các loại là giữ để bán.(b) những tài sản sinh học tương quan đến chuyển động nông nghiệp .(c) các quyền về tài nguyên và trữ lượng khoáng sản như dầu, khí và những nguồn tài nguyên ko tái sinh tương tự.

VAS 3 không hiện tượng về vấn đề sau:

IAS 16 yêu ước áp dụng chuẩn mực kế toán tài chính này so với các bđs nhà đất đang được xây dựng/ cải cách và phát triển để sử dụng về sau như là bất động sản chi tiêu nhưng chưa thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại của bất động sản nhà đất đầu tư. VAS 03 không cách thức về sự việc này.IAS 16 phân tích và lý giải hai thuật ngữ bổ sung là giá trị đặc thù của doanh nghiệp cùng tổn thất do sụt áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị. Theo IAS 16, giá trị rất có thể thu hồi là cực hiếm cao hơn giá bán ròng của một tài sản và giá trị áp dụng của gia tài đó. Theo VAS 3, giá chỉ trị rất có thể thu hồi là cực hiếm được thu hồi từ các việc sử dụng về sau của tài sản đó, bao hàm giá trị sót lại của tài sản khi thanh lý.

2.Điều khiếu nại Ghi nhấn Của IAS 16 cùng VAS 03 (Recognition Criteria)

IAS 16 ghi nhận PPE được mua, mà các tài sản PPE này phiên bản thân chúng không tạo ra tác dụng kinh tế nhưng cần thiết để làm cho các gia tài khác có tác dụng tạo ra ích lợi kinh tế (ví dụ: vày lý do bình yên hoặc thuộc về môi trường). VAS 03 chỉ phương tiện về các lợi ích tài chính trong tương lai nối sát với tài sản.

VAS 3 yêu mong 2 điều kiện bổ sung đối với câu hỏi ghi nhận gia tài hữu hình đối với IAS 16:

Thời hạn thực hiện hữu ích là hơn 1 năm;Đáp ứng những yêu cầu của nguyên tắc hiện hành.

IAS 16 đề cập việc sử dụng bất rượu cồn sản, trang thiết bị thiết bị trong hơn một niên độ kế toán.

3. Ghi dìm Ban Đầu (Initial Recognition)

Trong phạm vi VAS 03 không bao gồm việc tính toán và ghi nhấn các ngân sách tháo rời, thải trừ và khôi phục tài sản. Trong câu hỏi xác định ngân sách chi tiêu của một khuôn khổ thuộc PPE, VAS 03 chỉ bao hàm chi chi phí phát sinh do tác dụng của việc lắp đặt hạng mục đó.

4. Khấu Hao và Thanh Lý (Depreciation và Disposal)

IAS 16 yêu cầu doanh nghiệp xác định ngân sách khấu hao riêng cho mỗi thành phần trọng yếu của một khuôn khổ PPE. VAS 03 không vẻ ngoài rõ chi phí khấu hao cho mỗi phần đặc biệt quan trọng của PPE.

Xem thêm: Một Người Đàn Ông Không Kết Hôn " Với 5 Người Đàn Ông Mà Không Biết

Theo IAS 16, giá trị sót lại của gia sản sẽ được xét vào thời điểm cuối mỗi năm tài chính. Nếu các số liệu hy vọng khác xa những ước tính trước kia thì (các) đổi khác sẽ được giải trình là đổi khác về ước tính kế toán. Giá bán trị còn sót lại của tài sản hoàn toàn có thể tăng cho một giá trị bởi hoặc to hơn giá trị ghi sổ của tài sản. Trường đoản cú đó, giá cả khấu hao của gia sản bằng “0”. VAS 03 không đề cập tới việc soát xét quý hiếm còn lại.

Theo IAS 16, không dừng vấn đề khấu hao khi gia tài trở nên thanh nhàn hoặc không hề được áp dụng trừ khi gia sản đó đã có được khấu hao hoàn toàn. Mặc dù nhiên, giá cả khấu hao hoàn toàn có thể bằng 0 theo phương pháp của các nhà phân phối khi ko có hoạt động sản xuất.

IAS 16 trình bày rõ rộng về ngày thanh lý một khoản mục và phương thức hạch toán các khoản thu nhập từ tiền thu thanh lý gia tài hoãn lại.

5. Cực hiếm Sau Ghi nhấn Ban Đầu (Measurement Subsequent to Initial Recognition)

IAS 16 chất nhận được hai bí quyết kế toán (a) ghi nhận tài sản theo giá cội (cost) hoặc (b) reviews lại theo giá chỉ trị phù hợp (fair value). VAS 03 chỉ cho phép ghi thừa nhận và report theo giá nơi bắt đầu (at cost).

Mô hình giá nơi bắt đầu (Cost): gia sản được ghi sổ theo giá gốc của nó trừ đi khấu hao lũy kế và các khoản lỗ giảm giá trị lũy kế.Mô hình reviews lại (Revaluation model): gia sản được ghi theo số tiền reviews lại. Theo số tiền reviews lại (revalue amount) là giá bán trị hợp lý (fair value) tại ngày đánh giá lại trừ đi khấu hao lũy kế và những khoản lỗ giảm ngay trị lũy kế. Chuẩn chỉnh mực kế toán IAS 16 yêu cầu quy mô này chỉ được thực hiện nếu giá trị hợp lí của tài sản có thể đo lường được một cách an toàn và tin cậy (be measured reliably).

Một điều rất quan trọng là lúc 1 khoản mục của TSCĐ được reviews lại, tất cả tài sản cố định và thắt chặt loại đó buộc phải được review lại. (chuẩn mực kế toán IAS phân loại tài sản dài hạn hữu bên cạnh đó sau: đất, đất cùng vật loài kiến trúc, đồ vật móc, tàu thủy, lắp thêm bay, xe pháo cộ, bàn và ghế dụng chũm lớn, máy văn phòng).

Khi sử dụng mô hình review lại tài sản, trong phần thuyết minh báo cáo tài thiết yếu phải trình bày rõ những giả định trong việc review và vẫn phải trình bày giá trị gốc của gia sản (không đánh giá lại). Vì thế nhà chi tiêu vẫn biết cả giá bán trị nơi bắt đầu (đã trừ khấu hao lũy kế) và quý hiếm hợp lý.

Kế toán reviews lại TSCĐ, đội giá trị, ghi tăng vốn công ty sở hữu:

Nợ 211 Tài sản cố định 5.000.000Có 412 Thặng dư vốn do review lại TS 5.000.000

Lưu ý: Thặng dư vốn do reviews lại gia sản (revaluation surplus) là một trong những phần nằm trong vốn nhà sở hữu, kế toán ghi vào lãi trên report kết quả. Trừ khi nó điều chỉnh việc ghi giảm trước đó đã ghi vào sổ, thì ni được ghi vào lãi nhằm bù vào phần lỗ trước đây đã ghi.

6. Thuyết Minh (Disclosures)

Theo chuẩn chỉnh mực kế toán IAS 16, cần được thuyết minh về tổn thất do sụt giảm ngay trị có tác động đến lãi lỗ, chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái ròng phạt sinh từ những việc quy đổi các báo cáo tài bao gồm từ đồng xu tiền cơ sở sang đồng xu tiền trình bày report khác, lãi lỗ do đánh giá lại, với đền bù của bên thứ ba đối với sự sụt áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị tài sản. Chuẩn mực IAS 16 khích lệ thuyết minh cụ thể hơn.