Cách viết advantage and disadvantage essay

     

Một số chúng ta sinh viên sẽ gửi nhiều câu hỏi về cách viết essay advantages và disadvantages khi thứ nhất viết essay. 

Dạng essay này cũng có cấu tạo riêng với cách nhận thấy như phần đông dạng essay khác mà bạn cần ghi ghi nhớ để bảo vệ không viết không nên yêu cầu đề bài.

Bạn đang xem: Cách viết advantage and disadvantage essay

Trong phần nội dung dưới đây, Tổng đài Luận Văn 1080 vẫn giúp các bạn hiểu cách viết một bài advantages và disadvantages essay hoàn chỉnh với đúng cấu tạo theo mỗi bước cụ thể.

Trước tiên bạn phải hiểu advantages and disadvantages essay là gì?

Hướng dẫn cách viết outline đến essay đưa ra tiết

Những bài xích essay chủng loại xin học bổng xuất xắc xuất sắc


Mục lục

1. Cố gắng nào là advantages and disadvantages essay?2. Giải pháp viết essay advantages và disadvantages 

1. Cụ nào là advantages & disadvantages essay?

Phần dưới đây để giúp bạn những kỹ năng tổng quát về advantages and disadvantages essay trước khi đi vào các bước cách viết essay advantages & disadvantages.

*

1.1. Định nghĩa advantages and disadvantages essay

Advantages và disadvantages essay là dạng bài luận ngắn yêu cầu fan viết nêu ra những điểm mạnh và nhược điểm của vụ việc mà đề bài bác đưa ra.

Bài advantages & disadvantages essay tất cả 2 dạng. Dạng một là chỉ yêu thương cầu chúng ta viết về ưu thế và nhược điểm mà không nêu ý kiến cá nhân, Dạng 2 thì vừa yêu cầu chúng ta viết về ưu thế và nhược điểm với vừa nêu lên quan điểm cá nhân

1.2. Cách nhận ra đề bài Advantages and disadvantages essay

Để nhận biết bài essay advantages và disadvantages, bọn họ sẽ nhờ vào các thắc mắc sau:

Dạng 1: Nêu advantages & disadvantages, không nêu ý kiến cá nhân

- Discuss the advantages & disadvantages of the statement.

- Discuss both advantages and disadvantages of this issue.

Dạng 2: Nêu advantages & disadvantages, với nêu ý kiến cá nhân

- Discuss the advantages and disadvantages & give your own opinion. 

- vì the advantages outweigh the disadvantages?

- vị the benefits outweigh the drawbacks?

- Is this a positive or negative development?


Đọc ngay phía dẫn cách viết essay xin học tập bổng mới nhất


2. Bí quyết viết essay advantages và disadvantages

Nắm được cấu trúc là điểm đặc biệt bạn nên nhớ khi mày mò cách viết essay advantages và disadvantages. Nhì dạng của kiểu bài xích essay này sẽ có cấu trúc như sau:

*
Cách viết essay advantages & disadvantages đúng cấu trúc

2.1 Dạng 1: Nêu advantages & disadvantages, không nêu ý kiến cá nhân

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý bao gồm của bài bác và trả lời thắc mắc đề bài xích (thesis statement)

II. Body toàn thân paragraph (Thân bài)

- body 1: Nêu ưu thế của vụ việc (advantages) -> Lập luận phân tích và lý giải -> Ví dụ chứng minh

- body toàn thân 2: Nếu yếu điểm của sự việc (disadvantage) -> Lập luận lý giải -> Ví dụ hội chứng minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- nói lại ý bao gồm của bài xích (paraphrase thesis statement)

- bắt tắt ngắn gọn những ý ưu điểm và nhược điểm đang viết trong thân bài

- Nêu kiến nghị của tác giả (nếu có)

2.2 Dạng 2: Nêu advantages và disadvantages và chủ kiến cá nhân

Dạng này lại bao hàm 2 kiểu tương quan tới các thắc mắc sau:

Kiểu câu hỏi 1:

- bởi the advantages outweigh the disadvantages?

- Discuss the advantages và disadvantages và give your own opinion.

- do the benefits outweigh the drawbacks?

Với kiểu câu hỏi này thì kết cấu bài advantages and disadvantages essay đã như sau:

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý thiết yếu của bài xích (thesis statement) cùng trả lời câu hỏi đề bài bác là chúng ta thấy vụ việc này có ưu thế nhiều hơn xuất xắc nhược điểm các hơn.

II. Body toàn thân paragraph (Thân bài)

Ở phần này, bạn sẽ viết về chủ kiến mà bạn ít tán thành hơn làm việc đoạn body 1, và viết chủ ý bạn ưng ý nhiều hơn ở body toàn thân 2. Ví dụ, các bạn nghĩ vấn đề được kể trong đề bài bác là các khuyết điểm rộng ưu điểm, thì cấu trúc của phần thân bài bác sẽ như sau: 

- toàn thân 1: Nêu ưu điểm của sự việc (advantages) -> lập luận giải thích -> ví dụ hội chứng minh

- body 2: Nếu điểm yếu của vụ việc (disadvantage) -> lập luận giải thích -> ví dụ triệu chứng minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- nhắc lại ý bao gồm của bài (paraphrase thesis statement)

- nắm tắt ngắn gọn các ý điểm mạnh và nhược điểm vẫn viết vào thân bài

- Nêu ý kiến đề nghị của người sáng tác (nếu có)

Kiểu thắc mắc 2:

- Is this a positive or negative development?

Với kiểu thắc mắc này, đề bài bác yêu cầu chúng ta nêu chủ ý xem vụ việc được giới thiệu trong đề bài là “Tốt” hay “Xấu”. Do vậy, bạn cần bám sát và trả lời ý kiến của chúng ta theo câu hỏi này trong phần mở bài.

Theo đó, ý kiến của chúng ta có thể là “hoàn toàn tốt” (Completely positive), “hoàn toàn xấu” (Completely negative), hoặc “Vừa có xấu vừa bao gồm tốt” (Partial positive và negative). Tùy theo ý kiến các bạn đưa ra, cấu tạo của bài bác sẽ như sau:

1) Ý loài kiến “hoàn toàn tốt” (Completely positive) hoặc “hoàn toàn xấu” (Completely negative)

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý chính của bài xích (thesis statement) với nêu ý kiến của khách hàng là “Completely positive/ negative”

II. Body paragraph (Thân bài)

- body toàn thân 1: Nêu điểm mạnh 1/ lỗi 1 của sự việc (advantage 1/ disadvantage 1) -> lập luận lý giải -> ví dụ chứng minh

- toàn thân 2: Nêu điểm mạnh 2/ lỗi 2 của vụ việc (advantage 1/ disadvantage 1) -> lập luận phân tích và lý giải -> ví dụ bệnh minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- đề cập lại ý chủ yếu của bài xích (paraphrase thesis statement)

- tóm tắt ngắn gọn những ý ưu điểm và nhược điểm đã viết vào thân bài

- Nêu đề xuất của người sáng tác (nếu có)

2) Ý kiến “Vừa tất cả xấu vừa bao gồm tốt” (Partial positive và negative)

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase nhằm dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý chính của bài bác (thesis statement) và nêu ý kiến của người sử dụng là “Partial positive và negative”

II. Body toàn thân paragraph (Thân bài)

Trong phần này, các bạn sẽ viết về ý kiến mà bạn ít đồng tình hơn làm việc đoạn body toàn thân 1, với viết chủ kiến bạn đồng tình nhiều rộng ở body toàn thân 2. Ví dụ, chúng ta cảm thấy vụ việc của đề bài là positive nhiều hơn thế negative, thì kết cấu của phần thân bài sẽ như sau: 

- toàn thân 1: Nêu khuyết điểm của sự việc (disadvantage) -> lập luận phân tích và lý giải -> ví dụ triệu chứng minh

- body 2: Nêu ưu thế của sự việc (advantage) -> lập luận lý giải -> ví dụ chứng minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- nhắc lại ý thiết yếu của bài (paraphrase thesis statement)

- tóm tắt ngắn gọn những ý ưu thế và nhược điểm đã viết vào thân bài

- Nêu ý kiến đề nghị của tác giả (nếu có)

*Lưu ý: trong dạng bài bác có yêu mong nêu ý kiến cá thể của bạn viết, bạn cần đề cập cho ý kiến của chính bản thân mình trong cả phần mở bài xích lẫn kết bài.

Xem thêm: Các Bước Trong Quy Trình Phá Thai 9 Tuần Phá Bằng Cách Nào, Thai 9 Tuần Có Phá Bằng Thuốc Được Không


Nếu bạn đang gặp mặt khó khăn tốt vướng mắc về viết luận văn tiếng anh, essay giỏi assignment. Bạn không có thời gian để triển khai luận văn vì buộc phải vừa học tập vừa làm? kĩ năng viết tương tự như trình bày thừa lủng củng?… vì chưng vậy các bạn rất phải sự giúp đỡ của viết luận văn tiếng anh của Luận văn 1080.

Khi gặp gỡ khó khăn về vấn đề viết luận văn tiếng anh, essay giỏi assignment, hãy nhớ cho Tổng đài support luận văn 1080, địa điểm giúp bạn giải quyết và xử lý những khó khăn.


3. Bài advantages và disadvantages essay mẫu

*

Dưới đấy là một bài advantages & disadvantages essay mẫu khiến cho bạn tiếp cận biện pháp viết essay advantages và disadvantages thực tế đã dành được điểm cao.

Topic: International tourism has brought enormous benefit to lớn many places. At the same time, there is concern about its impact on local inhabitants và the environment.

- vày the disadvantages of international tourism outweigh the advantages?

- Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

(Write at least 250 words)

Travel industry experienced a major boom in the later part of the 20th century and has been a boon in disguise, which has helped some weaker nations to lớn uplift their failing economies. While questions have been raised regarding the negative impacts that accompany the growth in the travel sector, these definitely vì not outweigh the associated benefits.

The economic boost that accompanies a successful travel industry is quite well recognised and thailand is the best example. The entire bầu economy revolves around tourism & the country has been able khổng lồ uplift its socio economic status through its flourishing hospitality sector. Egypt is another nation that is heavily dependent on its hospitality sector. The growth in the number of incoming tourists leads to innumerable prospects in terms of local entrepreneurship & employment generation. This is also associated with international investments and infrastructure development. The national authorities, in order to ensure safety of the international visitors provide better law và order enforcement, improved transportation & healthcare facilities, which in turn benefit the local population.

On the other hand, the rising influx of holidaymakers is associated with increased incidences of crimes, prostitution và antisocial activities lượt thích drugs, human trafficking and gambling, which affect the values of the indigenous society. The local population is also affected by the growth in property value indices. Environmentalists are also concerned regarding environmental remodelling, that is associated with increased tourist activities in natural reserves. In this context, it is worth mentioning that, by enforcing stern law & order và implementing strict legislations, governments can control most of these negative impacts of tourism.

Henceforth, it can be confidently conveyed that, even though the growth in the travel industry has accompanying negative social impacts, these vị not outweigh the contributions made by this sector towards social development.

(Total Words: 296, Band 9) 

Nguồn essay: ielts-fighter