Cách viết bài đăng tạp chí

     

Thể lệ viết đăng bài bác báo trên tạp chí - cơ sở y tế Quân y 7A

Thể lệ viết đăng bài xích báo trên tạp chí - cơ sở y tế Quân y 7A

Thể lệ viết đăng bài xích báo trên tạp chí - khám đa khoa Quân y 7AThể lệ viết đăng bài báo trên tập san - khám đa khoa Quân y 7AThể lệ viết đăng bài bác báo trên tập san - khám đa khoa Quân y 7A
*

*

*

*

Khám bệnh dịch theo yêu mong bảng báo giá dịch vụ Phụ sản An Đông Đơn vị sinh sản hình thẩm mỹ quan tâm khách sản phẩm Đào tạo ra - nghiên cứu và phân tích khoa học tập thông báo tủ sách

THỂ LỆ VIẾT ĐĂNG BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ

I. Một trong những yêu cầu về bài xích đăng công trình nghiên cứu khoa học

1. Bài xích gửi đăng công trình phân tích khoa học đề nghị chưa đăng ở ngẫu nhiên tạp chí non sông nào.

Bạn đang xem: Cách viết bài đăng tạp chí

2. Các thuật ngữ thống nhất theo tự điển Bách khoa Việt Nam.

3. Bài xích gửi đăng bắt buộc phải đánh máy bởi tiếng Việt, rõ ràng, lề để rộng (chừa lề trên, dưới, phải, trái 3cm), một bài không quá 8 trang khổ A4 (font Times New Roman, độ lớn 14, biên soạn thảo bên trên Unicode) của cả bảng biểu với tài liệu tham khảo. Các chữ viết tắt phải tất cả chú thích các từ gốc.

4. Trình tự những mục trong bài:

a. Đầu đề (tiếng Việt cùng tiếng Anh).

b. Họ với tên tác giả, nơi công tác.

c. Nội dung:

- cầm tắt bằng tiếng Việt (tối đa 250 từ) với tiếng Anh, bao gồm: phương châm (Objective), đối tượng và phương pháp (Subject & method), hiệu quả (Result) và kết luận (Conclusion). Cuối tóm tắt tất cả từ khóa phục vụ cho tra cứu, dài không quá 5 từ hoặc nhiều từ.

- Đặt vấn đề bao gồm cả phương châm nghiên cứu.

- Đối tượng và phương pháp.

Xem thêm: Cách Tán Tỉnh Phụ Nữ Đã Có Chồng Cực Đơn Giản Hiệu Quả Đổ Ngay 5 Ngày

- Kết quả.

- Bàn luận.

- Kết luận.

- Tài liệu tham khảo (không vượt 10): tư liệu tiếng Việt ghi trước, kế tiếp là tư liệu tiếng nước ngoài, xếp theo máy tự ABC. Ví dụ về kiểu cách viết như sau:

1. è cổ Ngọc An (2006)Bài giảng bệnh dịch học y khoa nội tập 2. Nhà xuất phiên bản Y học, tr. 327-342.

2. Phạm Đình Sơn, Nguyễn Tuấn Linh (2011)Đánh giá chỉ độ đúng mực của phép đo thể tích bằng phần mềm 3D-Doctor trên mô hình thực nghiệm hoại tử vô trùng chỏm xương đùi.Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 số 4, tr. 55-61.

3. Roemer FW, Burstein D, Gold GE, Eckstein F, Baum T (2011)Articular cartilage in the knee: Current MR imaging techniques and applications in clinical practice và research. Radiographics 31(1): 37-61.