Cách viết bản cam kết 02

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC; Mẫu cam kết thu nhập bên dưới mức chịu thuế TNCN áp dụng cho cá nhân chưa tới cả thu nhập chịu đựng thuế các khoản thu nhập cá nhân.

Bạn đang xem: Cách viết bản cam kết 02

Mẫu 02/CK-TNCN này sửa chữa thay thế cho Mẫu cam đoan 23 theo Thông bốn 156trước đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá thể chưa tới cả thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi:(Tên tổ chức, cá thể trả thu thập)………………………..

1. Thương hiệu tôi là: ………………………….……………

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu :.................. Ngày cấp: .............. Khu vực cấp: ................

4. Địa chỉ cư trú:………………..…………………...

Xem thêm: Mình Mất Nhau Vì Cái Tôi Quá Lớn Trong Tình Yêu, Buông Bỏ “Cái Tôi” Trong Tình Yêu

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………

Tôi cam kết rằng, vào năm……..…tôi chỉ có thu nhập độc nhất vô nhị tại.......(tên tổ chức, cá thể trả thu nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập cá nhân không quá.....(*)..... Triệu đồng (ghi bằng chữ……) nên không tới mức đề nghị nộp thuế TNCN.

Tôi khẳng định số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp luật về phần đông số liệu đang khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……....
CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức sút trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

- Trường hòa hợp người cam kết không có tín đồ phụ thuộc: số chi phí khai là 9 triệu đồng x 12 mon = 108 triệu đồng.

- Trường thích hợp người cam kết có 01 người nhờ vào thực tế đề nghị nuôi dưỡng trong những năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

108 triệu đồng

+

3,6 triệu đồng

x

10 tháng

=

144 triệu đồng


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường hợp bạn không sở hữu về được thì hoàn toàn có thể làm theo phong cách sau:Bước 1: Để lại mail sinh sống phần bình luận bên dướiBước 2: gởi yêu cầu vào mail:tamsukhuya.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu biểu mong muốn tải)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên huấn luyện và giảng dạy kế toán thực tế-----------------------------------------------------------------------------------