Cách viết bản khai nhân khẩu hk02

     

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là loại sách vở không thể thiếu hụt khi buộc phải làm giấy tờ thủ tục chuyển hộ khẩu, tách hộ khẩu hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào khác liên quan đến sổ hộ khẩu. Và được quy định quy định biểu mẫu rõ ràng để người dân dễ thực hiện và bớt khó khăn trong công tác hành chính.


Khi nào nên dùng phiếu báo biến đổi hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ quan trọng để ban ngành nhà nước có thể theo dõi và quản lý nơi trú ngụ của công dân. Bởi vì vậy, khi tất cả sự biến hóa về hộ khẩu nhân khẩu, công dân cần thực hiện thông tin lên cơ quan tất cả thẩm quyền.

Tại Thông tư 36/2014/TT-BCA của bộ công an tất cả quy định những trường đúng theo cần sử dụng biểu mẫu phiếu báo đổi khác hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng ký thường trú,đăng ký tạm trú;Điều chỉnh những đổi khác trong sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú;Thay thay đổi nơi đk thường trú, tạm bợ trú;Xóa đăng ký thường trú, xóa đk tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú;Cấp giấy đưa hộ khẩu;Xác nhận trước đó đã đk thường trú;Gia hạn nhất thời trú.

Mẫu phiếu báo biến đổi hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*