Cách viết biên bản đại hội chi đội

     
1. Bỏ ra đội trưởng report hoạt cồn của đưa ra đội trong thời hạn học 2012 – 2013 cùng phương hướng vận động năm học tập 2013 – 2014.

Bạn đang xem: Cách viết biên bản đại hội chi đội


– chúng ta Nghĩa: trong năm học qua, chi đội Lê Văn Tám đạt nhiều các kết quả cao. Đặc biệt, các đội viên đầy đủ tham gia tốt công tác desgin trường học tập thân thiện. Năm học tập 2012 – 2013 chi đội ta vạc huy không chỉ có thế những thành tích đã đạt được.
– chúng ta Trí: Để dứt tốt trọng trách năm học mà bản phương hướng đã đề ra, mỗi nhóm viên cần phải nỗ lực tức thì từ đầu, nên hình thành các “đôi các bạn cùng tiến” sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
• Đề nghị toàn bỏ ra đội bức tốc việc học nhóm, học tập tổ và công tác truy bài bác đầu giờ nhằm toàn vắt đội viên đều phải có động cơ học tập tập.
– Toàn chi đội yêu cầu thực hiện giỏi kế hoạch hoạt động, nhất là chỉ tiêu học hành và vận động xã hội
– thuộc ………/27 Đội viên trong chi đội tất cả mặt. Vắng ……… lý do …………….
2. Tuyên tía lý do: nhằm mục đích tổng kết đánh giá hoạt động của chi Đội trong thời hạn học qua và đề ra dự thảo chương trình vận động cho năm học mới năm 2016 – 2017. Bầu ra BCH đưa ra Đội nhiệm kỳ mới để quản lý và điều hành và tổ chức các vận động trong Liên Đội. Đồng thời thai đoàn đại biểu dự đại hội liên đội.
Đại hội biểu quyết thống nhất………………/…………… (………………%)
4.Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động vui chơi của chi team năm học tập 2015-2016 với dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội năm học2016-2017.

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Con Gái - Những Khi Được Trai Lạ Nhắn Tin Làm Quen


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đại hội biểu quyết thống nhất……/…… (………%).Không có ai đề cử và ứng cử thêm.
3/ bạn Bạn Lương Duy bạo gan đạt ………../………(………%)
8. Bầu đại biểu dự đại hội liên đội: đại hội ra mắt và tiến hành biểu quyết chọn các bạn tham dự Đại hội liên team như sau:
1/ bạn………………………………………………………………………………
2/ bạn………………………………………………………………………………
3/ bạn………………………………………………………………………………
4/ bạn………………………………………………………………………………
5/ bạn………………………………………………………………………………
CHI ĐỘI …………………………….. Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc
Chi nhóm : …………………………………………….. Lớp ……………………
Tham gia Đại hội gồm có :- Anh (chị)phụ trách :……………………………………………………
3/ Đọc report tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015(K7,8,9) cùng phương hướng chuyển động năm học 2015 – 2016
Chủ tọa : …………………………………………. Thư cam kết :…………………………………….
Sau mặc nghe hướng dẫn của anh ( chị ) phụ trách và trao đổi trong đưa ra đội, Đại hội đã nhất trí số đông nội dung dưới đây :
+ liên tục nắm vững ngôn từ và thực hiện tốt phong trào thi đua “ desgin trường học thân thiện, học viên tích cực”……./……. Bạn.
+ học tập lực :…../……..bạn đạt loại tốt + Hạnh kiểm : …../……..bạn đạt loại tốt
a/ Tham gia tìm hiểu về truyền thống cuội nguồn nhà trường, Đội TNTP hồ nước Chí Minh, về tiểu sử anh hùng dân tộc bỏ ra đội mang tên: ……/……bạn.
Đăng ký kết xây dựng "quỹ vì các bạn nghèo" trong bỏ ra đội : ……………….. đồng/ bạn/ tháng
Đăng cam kết "đôi chúng ta cùng tiến " : ……………đôi bạn; tham gia CLB những môn học …….. Bạn
Tham gia hoạt động nhân đạo : ………… bạn, chữ thập đỏ ………. Bạn.*
Tổng hợp đa dạng chủng loại bài tập Toán, Lý, Anh,... Và các bài văn mẫu mã khối cung cấp 1, 2 và cấp 3 áp dụng trong những trường học tại Việt Nam.