Cách viết chữ tâm trong tiếng trung

     
1. (Danh) Trái tim.2. (Danh) tứ tưởng, ý niệm, cảm tình, lòng dạ. ◎Như: “thương tâm” 傷心 lòng yêu quý xót, “tâm trung bất an” 心中不安 trong tâm không yên, “tâm tình phiền muộn” 心情煩悶 lòng bi thảm rầu.3. (Danh) Phật học mang lại muôn sự muôn lẽ đều vì chưng tâm tín đồ tạo ra, call là phái “duy tâm” 唯心. Công ty Phật chia ra làm nhiều thứ. Nhưng mà rút lại sở hữu hai thứ trọng điểm trọng yếu hèn nhất: (1) “vọng tâm” 妄心 mẫu tâm nghĩ về ngợi lan man sằng bậy, (2) “chân tâm” 真心 mẫu tâm nguyên lai vẫn sáng suốt linh thông, đầy đủ mầu nhiệm không cần phải nghĩ new biết, tương tự như tấm gương trong suốt, đồ dùng gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hẳn với chiếc tâm phải lưu ý đến mới biết, phải học hỏi và giao lưu mới hay. Nếu fan ta hiểu ra cái chân trọng điểm (“minh tâm” 明心) mình như vậy mà xếp vứt sạch hết cái tâm nghĩ về ngợi lan man sằng bậy đi thì lập tức thành đạo ngay.4. (Danh) Suy tư, mưu tính. ◎Như: “vô tâm” 無心 vô tứ lự.5. (Danh) Tính tình. ◎Như: “tâm tính” 心性 tính tình.6. (Danh) Nhụy hoa hoặc đầu mầm non. ◎Như: “hoa tâm” 花心 tim hoa, nhụy hoa.7. (Danh) Điểm giữa, phần giữa. ◎Như: “viên tâm” 圓心 điểm thân vòng tròn, “trọng tâm” 重心 điểm cốt nặng nề của đồ dùng thể (vật lí học), “giang tâm” 江心 lòng sông, “chưởng tâm” 掌心 lòng bàn tay.8. (Danh) Sao “Tâm” 心, một ngôi sao 5 cánh trong nhị thập bát tú.9. (Danh) chiếc gai.

Bạn đang xem: Cách viết chữ tâm trong tiếng trung


① Tim, đời xưa mang đến tim là vật để nghĩ ngợi, cho nên vì vậy cái gì trực thuộc về tư tưởng những gọi là tâm. Như tâm cảnh 心境, tâm thuật 心地, v.v. Nghiên cứu và phân tích về chỗ hiện tượng lạ của ý thức tín đồ gọi là chổ chính giữa lí học 心理學. Phật học mang đến muôn sự muôn lẽ đều bởi tâm người tạo ra gọi là phái duy vai trung phong 唯心. Bên Phật chia ra làm các thứ, dẫu vậy rút lại có hai thứ trung tâm trọng yếu đuối nhất: 1) vọng chổ chính giữa 妄心 dòng tâm nghĩ về ngợi lan man sằng bậy, 2) chân vai trung phong 真心 dòng tâm nguyên lai vẫn sáng suốt linh thông, không hề thiếu mầu nhiệm không cần thiết phải nghĩ bắt đầu biết, tương tự như tấm gương vào suốt, vật dụng gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hoàn toàn với dòng tâm phải để ý đến mới biết, phải học hỏi và chia sẻ mới hay. Nếu fan ta hiểu rõ cái chân trung tâm (minh trung tâm 明心) mình như thế mà xếp quăng quật sạch hết loại tâm nghĩ về ngợi lan man sằng bậy đi thì ngay lập tức thành đạo ngay.② Giữa, phàm nói về phần giữa đều hotline là tâm. Như viên chổ chính giữa 圓心 giữa vòng tròn, giữa trung tâm 重心 cốt nặng, v.v.③ Sao trọng tâm 心, một ngôi sao sáng trong nhị thập bát tú.④ chiếc gai.

Xem thêm: Chuyên Mục Chuyện Thầm Kín Và Điều Khó Nói Của Phụ Nữ, Chuyện Thầm Kín


① Trái tim; ② Tâm, lòng, tâm tư, chổ chính giữa địa, ý nghĩ, ý muốn, tham vọng: 一心一意 Một lòng một dạ; ③ Tâm, trung tâm, lòng, khoảng chừng giữa: 掌心 Lòng bàn tay; 江心 Lòng sông; 圓心 trọng điểm của vòng tròn; ④ loại gai; ⑤ Sao trung ương (một ngôi sao trong nhị thập chén tú).
Trái tim — Chỉ lo lắng — Chỉ tấm lòng. Đoạn trường tân thanh: » Chữ trung khu kia mới bằng cha chữ tài « — tên một cỗ chữ Trung Hoa, tức cỗ Tâm, Cũng viết là 忄.

ác trung ương 惡心 • ái trung ương 愛心 • yên tâm 安心 • bà trung tâm 婆心 • tía tâm 波心 • bao tàng hoạ trung tâm 包藏禍心 • bất kinh tâm 不經心 • bi tâm 悲心 • biển tâm 褊心 • bình thản 平心 • nhân tình đề trọng điểm 菩提心 • bối trung khu 背心 • bổn chổ chính giữa 本心 • bồng vai trung phong 蓬心 • phương pháp diện tẩy vai trung phong 革面洗心 • bí quyết tâm 革心 • cai trung tâm 垓心 • cam trọng tâm 甘心 • cố tâm 琴心 • cụ tâm kiếm đảm 琴心劍膽 • cẩm tâm tú khẩu 錦心繡口 • cẩu mã bỏ ra tâm 狗馬之心 • ước tâm 球心 • chánh trung ương 正心 • chân trọng điểm 真心 • chí chổ chính giữa 至心 • bao gồm tâm 正心 • chú tâm 注心 • chúng tâm thành thành 眾心成城 • chuyên tâm 专心 • chuyên tâm 專心 • công trung ương 公心 • cơ trọng điểm 機心 • cư trung tâm 居心 • cức trung khu 棘心 • cứu vai trung phong 疚心 • dã trung khu 野心 • dân trọng điểm 民心 • dị trung ương 異心 • dụng vai trung phong 用心 • duy tâm 唯心 • duy vai trung phong luận 唯心論 • duyệt trung tâm 悅心 • đa chổ chính giữa 多心 • đảm chổ chính giữa 担心 • đảm trung khu 擔心 • đàm trọng điểm 談心 • đan chổ chính giữa 丹心 • đào bất xuất thủ chưởng trung tâm 逃不出手掌心 • đạo trung khu 道心 • đề vai trung phong tại khẩu 提心在口 • điểm chổ chính giữa 点心 • điểm trung tâm 點心 • độn trung tâm 遯心 • động chổ chính giữa 動心 • đồng trung tâm 同心 • đồng trọng điểm hiệp lực 同心協力 • giới trung ương 戒心 • hạch trung tâm 核心 • hại trọng tâm 害心 • hằng chổ chính giữa 恆心 • hồi trung khu 回心 • hôi tâm 灰心 • huệ trung ương 慧心 • huyền tâm 懸心 • huyết trung tâm 血心 • hư trung ương 虛心 • hữu trung khu 有心 • kê trung ương 雞心 • khai trung ương 開心 • khẩu phật trung tâm xà 口佛心蛇 • khẩu thị trung tâm phi 口是心非 • khi trung ương 欺心 • khoái trọng điểm 快心 • khổ khẩu bà trung khu 苦口婆心 • khổ chổ chính giữa 苦心 • khôi trung ương 灰心 • không trung khu thái 空心菜 • khuynh chổ chính giữa 傾心 • kĩ trung khu 忮心 • kiên trung tâm 堅心 • lang trọng điểm 狼心 • lãnh tâm 冷心 • lao trung ương 勞心 • lập chổ chính giữa 立心 • lễ trung ương 禮心 • li trọng điểm 離心 • lương vai trung phong 良心 • lưu trung khu 留心 • lưu trọng tâm 畱心 • manh trung ương 萌心 • mạo hợp vai trung phong li 貌合心離 • minh chổ chính giữa 明心 • minh chổ chính giữa 銘心 • mộ tâm 慕心 • môn trọng điểm 捫心 • muội tâm 昧心 • nại trọng điểm 耐心 • nghi trung khu 疑心 • ngoại vai trung phong 外心 • nhân diện thú trọng điểm 人面獸心 • nhân chổ chính giữa 人心 • nhẫn chổ chính giữa 忍心 • nhập trung tâm 入心 • độc nhất vô nhị phiến bà vai trung phong 一片婆心 • nhất chổ chính giữa 一心 • nhị trọng điểm 二心 • nhiệt vai trung phong 熱心 • nội chổ chính giữa 內心 • ố trọng tâm 噁心 • phản tâm 反心 • phân trung khu 分心 • phẫn tâm 憤心 • phật khẩu xà trung tâm 佛口蛇心 • phật trọng tâm 佛心 • phật trọng điểm tông 佛心宗 • phẫu trung tâm 剖心 • chi phí tâm 費心 • phi chổ chính giữa 非心 • phóng trung tâm 放心 • phụ trọng điểm 負心 • phúc chổ chính giữa 腹心 • phương trung khu 芳心 • quan tâm 关心 • niềm nở 關心 • quần trung khu 羣心 • quy chổ chính giữa 归心 • quy trung tâm 歸心 • quyển trung ương thái 捲心菜 • quyết vai trung phong 決心 • sỉ trung ương 恥心 • sính trung khu 逞心 • song tâm 雙心 • sơ trung ương 初心 • sơ trung ương 疏心 • suy trung tâm 推心 • sử trung ương nhãn nhi 使心眼兒 • tà trung khu 邪心 • tại trọng tâm 在心 • tàm trọng điểm 蠶心 • táng trung tâm 喪心 • tao trung ương 糟心 • trung khu ái 心愛 • trung khu ái 心爱 • chổ chính giữa âm 心音 • tâm cha 心波 • trung ương bất tại 心不在 • tâm bệnh dịch 心病 • trung khu bình 心秤 • trung tâm can 心肝 • trọng tâm cảnh 心景 • trung ương cao 心高 • trọng điểm chí 心志 • trọng tâm cơ 心機 • tâm đảm 心膽 • chổ chính giữa đắc 心得 • trung khu đăng 心燈 • trung ương đầu 心投 • lòng dạ 心地 • trọng tâm động 心動 • tâm giải 心解 • vai trung phong giao 心交 • trọng điểm giới 心界 • trung ương hàn 心寒 • vai trung phong hoả 心火 • tâm hoa nộ phóng 心花怒放 • trung ương hồn 心魂 • trung khu hung 心胸 • tận tâm 心血 • trọng điểm hư 心虛 • chổ chính giữa hứa 心許 • trung tâm hương 心香 • trọng điểm kế 心計 • tâm khảm 心坎 • trọng tâm khôi 心灰 • chổ chính giữa khúc 心曲 • vai trung phong kính 心鏡 • trung tâm kinh đảm chiến 心驚膽戰 • vai trung phong lí 心理 • trọng tâm lí 心裏 • trọng tâm linh 心靈 • trọng tâm lĩnh 心領 • trung tâm lực 心力 • tư tưởng 心理 • trung ương mãn 心滿 • vai trung phong minh 心盟 • tâm mục 心目 • trung tâm não 心腦 • trung ương nhĩ 心耳 • trọng tâm pháp 心法 • trọng điểm phòng 心房 • trọng điểm phục 心服 • trọng điểm phúc 心腹 • trọng tâm quân 心君 • trung khu sự 心事 • trọng điểm tài 心裁 • vai trung phong tang 心喪 • vai trung phong tạng 心臓 • trung ương tật 心疾 • tinh thần 心神 • chổ chính giữa thất 心室 • trung tâm thống 心痛 • trung khu thụ 心受 • trọng tâm thủ 心手 • trung ương thụ 心授 • trọng điểm thuật 心術 • trung tâm thuỷ 心水 • trọng điểm tiêu 心焦 • trung khu tính 心性 • tâm tình 心情 • chổ chính giữa toán 心算 • vai trung phong toan 心酸 • trung khu trí 心智 • trung tâm tri 心知 • trọng điểm triều 心潮 • trung tâm truyền 心傳 • trung tâm trường 心腸 • trung ương tuý 心醉 • tâm tư tình cảm 心思 • chổ chính giữa tử 心死 • trọng điểm tự 心緖 • tâm ý 心意 • tận trung khu 盡心 • tất trung ương 悉心 • tẩy trung khu 洗心 • tề trung khu 齊心 • thanh vai trung phong 清心 • chân thành 誠心 • thao trọng điểm 操心 • thâm trung khu 深心 • thiện vai trung phong 善心 • thiếp chổ chính giữa 貼心 • thốn tâm 寸心 • thống trọng tâm 痛心 • thương trung khu 伤心 • thương trung tâm 傷心 • thưởng trung khu 賞心 • tiềm trung ương 潛心 • tiểu trung ương 小心 • tín tâm 信心 • tố trung tâm 素心 • tố tâm nhân 素心人 • tồn vai trung phong 存心 • trai trung tâm 齋心 • trị vai trung phong 治心 • tri vai trung phong 知心 • giữa trung tâm 重心 • trung trung ương 中心 • trừng chổ chính giữa 澄心 • tuý trọng tâm 醉心 • tuỳ chổ chính giữa 隨心 • từ trọng điểm 慈心 • tử trọng điểm 死心 • tứ tâm 私心 • tử trung tâm tháp địa 死心塌地 • ưu chổ chính giữa 憂心 • vấn chổ chính giữa 問心 • vi trọng điểm 違心 • viên trung khu 圓心 • vọng trọng tâm 妄心 • vô lương trọng điểm 無良心 • vô chổ chính giữa 無心 • xích trung khu 赤心 • xuân vai trung phong 春心 • xúc vớ đàm chổ chính giữa 促膝談心 • xứng trung tâm 稱心
• Cảm thay Trương bộc xạ chư kỹ - 感故張仆射諸妓 (Bạch Cư Dị)• Độ Tang Càn - 渡桑乾 (Giả Đảo)• Hoa sư - 華師 (Lý thương Ẩn)• Ngư phục - 魚服 (Hạ trả Thuần)• tốt nhất tiễn mai - Chu thừa Ngô giang - 一剪梅-舟過吳江 (Tưởng Tiệp)• Thạch kính - 石鏡 (Đỗ Phủ)• Thố bốn 3 - 兔罝 3 (Khổng Tử)• Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn bao phủ - 述意兼呈友人枚山甫 (Hồ Xuân Hương)• Túc Tương Âm kỳ 1 - 宿湘陰其一 (Phan Huy Chú)• Xuân đán - 春旦 (Chu Văn An)