Cách viết chữ trên máy tính vinacal

     
bấm những phím sau:phân số phân số chấm độ độ chấm độ độ chấm phảiđộ chấm độ chấm độ chấm độ buộc phải phảiđộ chấm độ *)giải thích:phân số: bên dưới phím CALCđộ: dưới phím cănchấm: bên dưới số 2phải: phím qua đề xuất

Biến thứ tínhcasio thành… năng lượng điện thoại
*