Cách viết công văn

     
*

*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

Trong văn bản công văn thông thường có 3 phần là:

- viện dẫn vấn đề

- xử lý vấn đề

- kết luận vấn đề

Dưới trên đây là cách thức soạn thảo từng phần.

Bạn đang xem: Cách viết công văn

Cách viết phần chứng dẫn vấn đề:

Phần này bắt buộc nêu rõ tại sao tại sao viết công văn hay các đại lý nào để viết công văn: rất có thể giới thiệu bao quát nội dung sự việc đưa ra hiểu rõ mục đích, yêu cầu của sự việc nêu ra.

Ví dụ: "… Năm học tập …… chuẩn bị kết thúc. Trường xin hướng dẫn để những khoa, phòng làm tổng kết theo những nội dung sau …"

Các viết phần nội dung bao gồm nhằm xử lý vấn đề sẽ nêu:

- phụ thuộc vào từng loại chủ đề công văn nhưng mà lựa chọn lựa cách viết, nhưng bắt buộc phải:

+ Xin chủ ý lãnh đạo cơ quan về hướng giải quyết.

+ bố trí ý nào bắt buộc viết trường, ý nào đề xuất viết sau, để gia công nổi nhảy được chủ đề buộc phải giải quyết.

- Phải áp dụng văn phong phù hợp với từng thể các loại công văn, có lập luận nghiêm ngặt cho những quan điểm gửi ra. Cần quán triệt những nguyên tắc:

+ Công văn đề xuất thì yêu cầu nêu rõ nguyên nhân xác đáng, lời văn chặt chẽ, cầu thị.

+ Công văn tiếp thu chủ ý phê bình dù đúng tốt sai cũng buộc phải mềm dẻo, khiêm tốn, nếu đề nghị thanh minh bắt buộc có minh chứng bằng sự kiện thật khách quan, có sự đề nghị xác minh kiểm tra qua chủ thể khác.

Xem thêm: Thuốc Uống Tăng Kích Thước Cậu Nhỏ, Có Hay Không Thuốc Tăng Kích Thước “Cậu Nhỏ”

+ Công văn từ chối thì cần dùng trường đoản cú ngữ lịch lãm và tất cả sự hễ viên, an ủi.

+ Công văn đôn đốc thì nên dùng lời lẽ nghiêm nhặt nêu lý do kích ưng ý sự nhiệt tình, có thể nêu tài năng xảy ra phần lớn hậu trái nếu quá trình không kết thúc kịp thời.

+ Công văn thăm hỏi tặng quà thì trong ngôn từ phải biểu hiện sự thân thiện chân tình, không chiếu lệ, sáo rỗng.

Cách viết phần chấm dứt công văn:

- Phần này buộc phải viết ngắn gọn, đa số nhấn mạnh khỏe chủ đề và xác định trách nhiệm thực hiện các yêu cầu (nếu có) cùng lưu ý: Viết lời kính chào chân thành, lịch lãm trước khi xong (có thể là một lời cám ơn nếu mong muốn nhờ họ vấn đề gì).

- Công văn chỉ áp dụng vào công cụ của những cơ quan tổ chức và doanh nghiệp. Công văn không khi nào là tiếng nói riêng của cá nhân, kể cả người thủ trưởng hoặc bạn trực tiếp soạn thảo công văn, bởi vì vậy nội dung của công văn chỉ kể tới công cụ, không nên dùng ngữ điệu mang màu sắc tình cảm cá nhân hoặc cần sử dụng công văn để trao đổi câu hỏi riêng giữa giữa các cá nhân.