Cách viết đơn cớ mất hộ chiếu

     

HƯỚNG DẪN VIẾT MẪU ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

Hộ chiếu là một trong những tài liệu đặc biệt do cơ quan chính phủ cấp mang đến công dân nước bản thân như một giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi giang sơn và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài. Nhưng rủi ro bạn làm mất hộ chiếu và đo đắn làm nỗ lực nào.?Đừng lo ngại hãy cùng tìm hiểu thêm cách gợi ý viết mẫu đơn trình báo hộ chiếu tiếp sau đây nhé!

hộ chiếu

Trách nhiệm người mất hộ chiếu

Nội dung 1-1 trình báo cần ghi rõ: họ với tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc trợ thời trú, số hộ chiếu, ngày cấp, phòng ban cấp, thời gian, vị trí xảy ra và lý do bị mất hộ chiếu.

Bạn đang xem: Cách viết đơn cớ mất hộ chiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc———————————–ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNGMẤT GIẤY THÔNG HÀNH

Kính gửi: Tổng lãnh sự quán việt nam tại ……….

Xem thêm: Bán Tài Liệu Sửa Xe Đạp Điện, Dạy Nghề Sửa Chữa Xe Đạp Điện, Xe Máy Điện

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………….Sinh ngày……………………… tháng….. Năm…….., khu vực sinh (tỉnh, thành phố): ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ cư trú trong nước (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc nhất thời trú): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình báo về việc mất Hộ chiếu càng nhiều (hoặc mất Giấy thông hành)số : ……….. Cung cấp ngày:……tháng…….năm………Cơ quan lại cấp:……………………………………………………………………………………………………………Hoàn cảnh mất như sau: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã báo cảnh sát… về việc mất hộ chiếu ngày……. Tháng….. Năm……Tại:……………………………………………………………………………………………………………………Số hồ sơ……………………………….. Hoặc xác nhận của cảnh sát:………………………

Tôi xin cam kết việc khai báo trên đấy là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Làm tại ……………, ngày…….tháng……năm……

Người khai (ký, ghi rõ họ tên)

*
hướng dẫn viết mẫu mã trình báo mất hộ chiếu

  Xử lý của cơ quan mừng đón đơn trình báo

Khi đón nhận đơn trình báo mất hộ chiếu của công dân, cơ quan làm chủ xuất nhập cư phải cấp cho tất cả những người bị mất hộ chiếu giấy chứng thực để fan đó áp dụng vào việc đề nghị cấp lại hộ chiếu nếu có nhu cầu.Cơ quan cai quản xuất cảnh Công an tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; cơ quan đại diện thay mặt Việt phái nam ở quốc tế khi nhận đối chọi trình báo mất hộ chiếu có nhiệm vụ chuyển đối chọi hoặc thông báo nội dung trong đơn về Cục thống trị xuất nhập cảnh bằng cách nhanh nhất nhằm hủy giá chỉ trị áp dụng của hộ chiếu đó.Cục làm chủ xuất nhập cư khi nhấn được tin tức về hộ chiếu bị mất ở nước ngoài phải triển khai ngay vấn đề hủy giá chỉ trị sử dụng của hộ chiếu kia và thông tin cho cơ quan đại diện thay mặt Việt nam giới ở nước ngoài để cơ quan này có cơ sở xem xét cấp lại hộ chiếu hoặc sách vở có quý giá xuất nhập cư cho công dân về nước theo quy định