Cách viết đơn vị đo lường

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ *******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc *******

Số : 134/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 mon 8 năm 2007

NGHỊĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

CHÍNH PHỦ

Căncứ công cụ Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 25 mon 12 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này lao lý vềđơn vị thống kê giám sát chính thức của nước cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam.

Bạn đang xem: Cách viết đơn vị đo lường

Điều2. Lý giải từ ngữ

Trong Nghị định này, những từngữ dưới đây được gọi như sau:

1. Hệ đơn vị chức năng SI là hệ 1-1 vịđo lường quốc tế (tiếng Pháp là Système International d’Unités; giờ đồng hồ Anh làThe International System of Units).

2. Đơn vị giám sát và đo lường chínhthức là các đơn vị đo lường được hiện tượng tại Điều 7 với Điều 8 Nghị định này.

3. Đơn vị thống kê giám sát thôngdụng không giống là những đơn vị tính toán không công cụ tại khoản 2 Điều này tất cả cácđơn vị đo lường cổ truyền của việt nam và những đơn vị tính toán khác.

Điều3. Cơ chế sử dụng đơn vị đo lường

1. Đơn vị đo lườngchính thức buộc phải sử dụng trong những trường đúng theo sau:

a) vào văn phiên bản docơ quan bên nước ban hành, trừ trường hợp áp dụng Điều ước nước ngoài quy định tạiĐiều 5 Nghị định này;

b) Trên phương tiện đo sửdụng trong vận động kiểm tra, thanh tra và các hoạt động công vụ khác của cơquan công ty nước;

c) Ghi nhãn mặt hàng hoá đónggói sẵn theo định lượng nằm trong diện cần kiểm tra theo luật của Pháp lệnh Đolường;

d) vào sản xuất, tởm doanh,nhập khẩu phương tiện đi lại đo ở trong diện buộc phải kiểm định theo phương tiện của Pháp lệnhĐo lường.

2. Đơn vị giám sát thôngdụng khác được sử dụng trong quan hệ dân sự trừ trường hợp phương pháp tại khoản 1Điều này.

Việc biến hóa từ đơn vị đolường thông dụng khác sang 1-1 vị đo lường và tính toán chính thức được thực hiện theo quyđịnh trên Điều 4 Nghị định này.

3. Nhà nước khích lệ cáctổ chức, cá thể sử dụng 1-1 vị tính toán chính thức theo phương pháp tại Nghị địnhnày.

Điều4. Hình thức và giá bán trị đổi khác đơn vị đo lường và thống kê thông dụng không giống theo đối chọi vịđo lường bao gồm thức

1. Việc chuyển đổi không làmthay đổi về cực hiếm đại lượng đo.

2. Giá trị chuyểnđổicủa một vài đơn vị giám sát thông dụng không giống theo 1-1 vị đo lường và tính toán chínhthức công cụ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp cực hiếm chuyểnđổi theo solo vị thống kê giám sát chính thức của 1-1 vị đo lường và thống kê thông dụng khác chưađược quy định tại Phụ lục I Nghị định này thì giá chỉ trị biến hóa của cácđơn vị đo lường cổ truyền của vn được đem theo giá trị trong từ điển Báchkhoa Việt Nam, giá bán trị chuyển đổicủa đối kháng vị giám sát khác được rước theogiá trị trong "The International System of Units (SI)"- Hiệu gắn lầnthứ 8; năm 2006 của Viện cân đo nước ngoài (BIPM).

3. Khi trình diễn giá trị đạilượng đo, số chỉ và đối kháng vị tính toán chính thức phải trình bày trước, số chỉ vàđơn vị đo lường thông dụng khác phải trình diễn sau với để trong ngoặc đơn.

Ví dụ: khi bộc lộ khốilượng một (01) lượng kim cương phải trình diễn như sau: 37,5 g (1 lượng).

Điều5. Áp dụng Điều ước quốc tế

Trường vừa lòng Điều ước quốc tếmà cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa nước ta là thành viên có quy định về đơn vị chức năng đolường khác với vẻ ngoài tại Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ướcquốc tế đó.

Điều6. Trình bày đơn vị đo lường và thống kê chính thức

Việc trình bày kết quả đo,thể hiện giá trị đại lượng theo đối kháng vị đo lường và thống kê chính thức phải triển khai cácquy định tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

Chương2:

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

Điều7. Những đơn vị thống kê giám sát chính thức ở trong hệ đơn vị SI

Các solo vị thống kê giám sát chínhthức nằm trong hệ đơn vị SI bao gồm:

1. Các đơn vị cơ bạn dạng quyđịnh tại Bảng 1.

Bảng 1

TT

Đại lượng

Tên đơn vị

Ký hiệu đối chọi vị

1

độ dài

mét

m

2

khối lượng

kilôgam

kg

3

thời gian

giây

s

4

cường độ cái điện

ampe

A

5

nhiệt độ nhiệt đụng học

kenvin

K

6

lượng vật hóa học

mol

mol

7

cường độ sáng

candela

cd

2. Các đơn vị dẫn xuất quyđịnh tại Bảng 2.

Bảng 2

TT

Đại lượng

Đơn vị

Thể hiện theo đơn vị chức năng cơ bản thuộc hệ đơn vị chức năng SI

Tên

Ký hiệu

1. Đơn vị ko gian, thời hạn và hiện tượng lạ tuần hoàn

1.1

góc phẳng (góc)

radian

rad

m/m

1.2

góc khối

steradian

sr

m2/m2

1.3

diện tích

mét vuông

m2

m.m

1.4

thể tích (dung tích)

mét khối

m3

m.m.m

1.5

tần số

héc

Hz

s-1

1.6

vận tốc góc

radian

trên giây

rad/s

s-1

1.7

gia tốc góc

radian bên trên giây bình phương

rad/s2

s-2

1.8

vận tốc

mét bên trên giây

m/s

m.s-1

1.9

gia tốc

mét trên giây bình phương

m/s2

m.s-2

2. Đơn vị cơ

2.1

khối lượng theo chiều dài (mật độ dài)

kilôgam

trên mét

kg/m

kg.m-1

2.2

khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt)

kilôgam bên trên mét vuông

kg/m2

kg.m-2

2.3

khối lượng riêng (mật độ)

kilôgam bên trên mét khối

kg/m3

kg.m-3

2.4

lực

niutơn

N

m.kg.s-2

2.5

mômen lực

niutơn mét

N.m

m2.kg.s-2

2.6

áp suất, ứng suất

pascan

Pa

m-1.kg.s-2

2.7

độ nhớt động lực

pascan giây

Pa.s

m-1.kg.s-1

2.8

độ nhớt động học

mét vuông trên giây

m2/s

m2.s-1

2.9

công, năng lượng

jun

J

m2.kg.s-2

2.10

công suất

oát

W

m2.kg.s-3

2.11

lưu lượng thể tích

mét khối

trên giây

m3/s

m3.s-1

2.12

lưu lượng khối lượng

kilôgam

trên giây

kg/s

kg.s-1

3. Đơn vị nhiệt

3.1

nhiệt độ Celsius

độ Celsius

oC

t = T - T0; trong những số đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt hễ học với T0 =273,15.

3.2

nhiệt lượng

jun

J

m2.kg.s-2

3.3

nhiệt lượng riêng

jun trên kilôgam

J/kg

m2.s-2

3.4

nhiệt dung

jun bên trên kenvin

J/K

m2.kg.s-2.K-1

3.5

nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng)

jun trên kilôgam kenvin

J/(kg.K)

m2.s-2.K-1

3.6

thông lượng nhiệt

oát

W

m2.kg.s-3

3.7

thông lượng nhiệt mặt phẳng (mật độ thông lượng nhiệt)

oát trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

3.8

hệ số truyền nhiệt

oát trên m2 kenvin

W/(m2.K)

kg.s-3.K-1

3.9

độ dẫn nhiệt độ (hệ số dẫn nhiệt)

oát trên mét kenvin

W/(m.K)

m.kg.s-3.K-1

3.10

độ khuyếch tán nhiệt

mét vuông bên trên giây

m2/s

m2.s-1

4. Đơn vị điện cùng từ

4.1

điện lượng (điện tích)

culông

C

s.A

4.2

điện thế, hiệu điện cố (điện áp), sức điện động

vôn

V

m2.kg.s-3.A-1

4.3

cường độ năng lượng điện trường

vôn trên mét

V/m

m.kg.s-3.A-1

4.4

điện trở

ôm

W

m2.kg.s-3.A-2

4.5

điện dẫn (độ dẫn điện)

simen

S

m-2.kg-1.s3.A2

4.6

thông lượng năng lượng điện (thông lượng năng lượng điện dịch)

culông

C

s.A

4.7

mật độ thông lượng năng lượng điện (điện dịch)

culông bên trên mét vuông

C/m2

m-2.s.A

4.8

công, năng lượng

jun

J

m2.kg.s-2

4.9

cường độ từ trường

ampe bên trên mét

A/m

m-1.A

4.10

điện dung

fara

F

m-2.kg-1.s4.A2

4.11

độ từ bỏ cảm

henry

H

m2.kg.s-2.A-2

4.12

từ thông

vebe

Wb

m2.kg.s-2.A-1

4.13

mật độ từ bỏ thông, cảm ứng từ

tesla

T

kg.s-2.A-1

4.14

suất từ động

ampe

A

A

4.15

công suất công dụng (công suất)

oát

W

m2.kg.s-3

4.16

công suất biểu kiến

vôn ampe

V.A

m2.kg.s-3

4.17

công suất kháng

var

var

m2.kg.s-3

5. Đơn vị ánh nắng và phản xạ điện từ bao gồm liên quan

5.1

năng lượng bức xạ

jun

J

m2.kg.s-2

5.2

công suất bức xạ (thông lượng bức xạ)

oát

W

m2.kg.s-3

5.3

cường độ bức xạ

oát trên steradian

W/sr

m2.kg.s-3

5.4

độ chói năng lượng

oát trên steradian mét vuông

W/(sr.m2)

kg.s-3

5.5

năng suất bức xạ

oát bên trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

5.6

độ rọi năng lượng

oát bên trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

5.7

độ chói

candela bên trên mét vuông

cd/m2

m-2.cd

5.8

quang thông

lumen

lm

cd

5.9

lượng sáng

lumen giây

lm.s

cd.s

5.10

năng suất phát sáng (độ trưng)

lumen trên mét vuông

lm/m2

m-2.cd

5.11

độ rọi

lux

lx

m-2.cd

5.12

lượng rọi

lux giây

lx.s

m-2.cd.s

5.13

độ tụ (quang lực)

 điôp

điôp

m-1

6. Đơn vị âm

6.1

tần số âm

héc

Hz

s-1

6.2

áp suất âm

pascan

Pa

m-1.kg.s-2

6.3

vận tốc truyền âm

mét trên giây

m/s

m.s-1

6.4

mật độ tích điện âm

jun trên mét khối

J/m3

m-1.kg.s-2

6.5

công suất âm

oát

W

m2.kg.s-3

6.6

cường độ âm

oát bên trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

6.7

trở kháng âm (sức cản âm học)

pascan giây trên mét khối

Pa.s/m3

m-4.kg.s-1

6.8

trở kháng cơ (sức cản cơ học)

niutơn giây bên trên mét

N.s/m

kg.s-1

7. Đơn vị hoá lý cùng vật lý phân tử

7.1

nguyên tử khối

kilôgam

kg

kg

7.2

phân tử khối

kilôgam

kg

kg

7.3

nồng độ mol

mol trên mét khối

mol/m3

m-3.mol

7.4

hoá thế

jun bên trên mol

J/mol

m2.kg.s-2.mol-1

7.5

hoạt độ xúc tác

katal

kat

s-1.mol

8. Đơn vị phản xạ ion hoá

8.1

độ phóng xạ (hoạt độ)

becơren

Bq

s-1

8.2

liều hấp thụ, kerma

gray

Gy

m2.s-2

8.3

liều tương đương

sivơ

Sv

m2.s-2

8.4

liều chiếu

culông trên kilôgam

C/kg

kg-1.s.A

3. Cácbội, cầu thập phân của solo vị giám sát và đo lường chính thức nằm trong hệ đơn vị SI:

a) Bội, ước thập phân củamột đối kháng vị đo lường và tính toán chính thức nằm trong hệ đơn vị chức năng SI được thiết lập bằng phương pháp ghéptên, cam kết hiệu của một tiền tố tê mê liền vào vùng phía đằng trước tên, ký kết hiệu đơn vị đolường này;

b) Tên, cam kết hiệu của tiền tốSI và thừa số quy đổi công cụ trong Bảng 3.

Bảng 3

Tên

Ký hiệu

Thừa số

Quốc tế

Việt Nam

Bội

yotta

yôtta

Y

1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024

zetta

zetta

Z

1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021

exa

exa

E

1 000 000 000 000 000 000 = 1018

peta

peta

P

1 000 000 000 000 000 = 1015

tera

tera

T

1 000 000 000 000 = 1012

giga

giga

G

1 000 000 000 = 109

mega

mega

M

1 000 000 = 106

kilo

kilô

k

1 000 = 103

hecto

hectô

h

100 = 102

deca

deca

da

10 = 101

Ước

deci

deci

d

0,1 = 10-1

centi

centi

c

0,01 = 10‑2

mili

mili

m

0,001 = 10-3

micro

micrô

m

0,000 001 = 10-6

nano

nanô

n

0,000 000 001 = 10-9

pico

picô

p

0,000 000 000 001 = 10-12

femto

femtô

f

0,000 000 000 000 001 = 10-15

atto

attô

a

0,000 000 000 000 000 001 = 10-18

zepto

zeptô

z

0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21

yocto

yoctô

y

0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24

c) Để tùy chỉnh một (01) bộihoặc mong thập phân của 1-1 vị đo lường chính thức nằm trong hệ đơn vị SI, chỉ đượcsử dụng một chi phí tố SI riêng lẻ để kết hợp với đơn vị thống kê giám sát này.

Ví dụ:nanômét: 1 nm hoặc 10-9 m (không được viết: milimicrômét: mmm).

Trong đó: nanô là tên gọi gọi; nlà ký kết hiệu cùng 10-9 là vượt số của chi phí tố này.

Ghi chú: nguyên lý này khôngáp dụng lúc kết hợp với đơn vị cơ phiên bản kilôgam. Vì tại sao lịch sử, kilôgam đãchứa một tiền tố là kilô của gam. Các ước hoặc bội thập phân của kilôgam đượchình thành trên đại lý kết hợp với tiền tố đắm đuối của gam.

Điều8. Các đơn vị thống kê giám sát chính thức kế bên hệ đơn vị SI

Các đơn vị chức năng đo lườngchính thức bên cạnh hệ đơn vị SI bao gồm:

1. Các đơn vị đolường theo thông lệ thế giới quy định trên Bảng 4.

Bảng 4

TT

Đại lượng

Đơn vị đo lường và tính toán theo tiền lệ

quốc tế

Giá trị

Ghi chú

Tên

Ký hiệu

Một (01) đơn vị đo lường và tính toán theo thông thường quốc tế

Chuyển thay đổi theo đối kháng vị thống kê giám sát thuộc hệ đơn vị chức năng SI

1

góc phẳng

độ

o

1o

(p/180) rad

phút

"

1" = (1/60)o

(p/10 800) rad

giây

"

1" = (1/60)"

(p/648 000) rad

2

thể tích, dung tích

lít

L

hoặc l

1 L

1 dm3

Được lập mong thập phân theo hiện tượng tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

3

thời gian

phút

min

1 min

60 s

giờ

h

1 h = 60 min

3 600 s

ngày

d

1 d = 24 h

86 400 s

4

khối lượng

tấn

t

1 t

1 000 kg

Được lập bội thập phân theo qui định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

Xem thêm: Sách Phương Pháp Montessori Trong Gia Đình, Tải Miễn Phí Đọc Ngay

đơn vị chức năng nguyên tử khối thống nhất

u

1 u

1,660 538 86.10-27 kg

5

áp suất

bar

bar

1 bar

100 000 Pa

Được lập ước, bội thập phân theo chế độ tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

6

công, năng lượng

oát giờ

W.h

1 W.h

3 600 J

Được lập ước, bội thập phân theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

electronvôn

eV

1 eV

1,602 177.10-19 J

Được lập ước, bội thập phân theo phương pháp tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

7

quãng tần số

ôcta

octa

1 octa

_

lg2(f2/f1) = lg22

8

mức to

phôn

phon

1 phon

_

Tương ứng 1 dB. Đối cùng với âm thanh đối chọi sắc 1 phon tương ứng với một dB ngơi nghỉ tần tiên phong hàng đầu kHz

9. Các đại lượng logarit

9.1

mức của đại lượng trường

nepe

Np

1 Np

_

ln (F/Fo) = ln e

ben

B

1 B

_

ln (F/Fo)

= 2 lg101/2 B

deciben

dB

1 dB

_

1 dB = (1/10) B

9.2

mức của đại lượng công suất

nepe

Np

1 Np

_

(1/2) ln (P/Po)

= (1/2) lne2

ben

B

1 B

_

(1/2) ln (P/Po)

= lg 10 B

deciben

dB

1 dB

_

1 dB = (1/10) B

2. Những đơn vị đo lườngchuyên ngành đặc trưng quy định trên Bảng 5.

Bảng 5

TT

Đại lượng

Đơn vị đo lường chuyên ngành quánh biệt

Giá trị

Mục đích

sử dụng

Tên

Ký hiệu

Một (01) đối chọi vị giám sát và đo lường chuyên ngành sệt biệt

Chuyển thay đổi theo 1-1 vị thống kê giám sát thuộc hệ đơn vị SI

1

diện tích

hécta

ha

1 ha

10 000 m2

Chỉ cần sử dụng trong đo diện tích ruộng đất.

barn

b

1 b

10-28 m2

Chỉ dùng trong đồ dùng lý phân tử nhân với nguyên tử

2

tần số

vòng trên giây

r/s

1 r/s

1 Hz

Chỉ sử dụng trong đo tần số các vận động quay.

vòng bên trên phút

r/min

1 r/min

1/60 Hz

Chỉ dùng trong đo tần số các vận động quay.

3

huyết áp

milimét thuỷ ngân

mmHg

1 mmHg

133,322 Pa

Chỉ dùng trong đo ngày tiết áp

4

nhiệt lượng

calo

cal

1 cal

4,186 8 J

Chỉ sử dụng trong nghành nghề dịch vụ thực phẩm

5

khối lượng

carat

ct

1 ct

0,2 g

Chỉ cần sử dụng đo, thể hiện trọng lượng đá quý, ngọc trai

3. Các đơn vị đo lường đượcthiết lập trên cơ sở kết hợp từ những đơn vị giám sát và đo lường quy định tại Điều 7 (ví dụ:km/s); những đơn vị đo lường và thống kê quy định tại khoản 1 Điều này (L/min); các đơn vị đolường chính sách tại Điều 7 và tại khoản 1 Điều này (ví dụ kg/min).

4. Những đơn vị đo lường và tính toán chưaquy định tại Điều 7, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định này mà lại đượcquốc tế vượt nhận.

Chương3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ quan liêu NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều9. Trách nhiệm của cỗ Khoa học với Công nghệ

1. Bộ Khoa học với Công nghệchịu trách nhiệm trước chủ yếu phủ triển khai thống nhất quản lý nhà nước về đơnvị đo lường và thống kê chính thức theo các quy định trên Nghị định này.

2. Bộ Khoa học cùng Công nghệchủ trì, phối phù hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụsau:

a) Tổ chức thực hiện các quyđịnh về đối kháng vị đo lường và tính toán tại Nghị định này;

b) nghiên cứu và phân tích khoa học, đào tạo, hòa hợp tác quốc tế liên quan đến đơn vị chức năng đolường chính thức; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiếnthức liên quan đến việc vận dụng đơn vị đo lường và tính toán chính thức qui định tại Nghịđịnh này;

c) Thanh tra, chất vấn việcthực hiện các quy định về đối kháng vị đo lường chính thức trên Nghị định này;

d) công ty trì, phối phù hợp với BộTài chính sắp xếp ngân sách, tập trung đầu tư chi tiêu năng lực siêng môn, cửa hàng vậtchất, kỹ thuật mang đến hệ thống chuẩn chỉnh đo lường quốc gia.

Điều10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Sử dụng và trình diễn cácđơn vị giám sát trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo cácquy định về đối kháng vị đo lường và tính toán chính thức trên Nghị định này.

2. Chỉ đạo, phía dẫn, kiểmtra vấn đề sử dụng phương tiện đi lại đo, trình bày kết quả đo, biểu đạt giá trị đạilượng theo đơn vị đo lường trong các hoạt động thuộc lĩnh vực cai quản nhà nướccủa Bộ, ngành mình theo những quy định về đối chọi vị tính toán chính thức trên Nghịđịnh này.

3. Chủ trì, phối hợp với BộTài chính và bộ Khoa học cùng Công nghệ bố trí ngân sách, đầu tư chi tiêu năng lực chuyênmôn, các đại lý vật chất, kỹ thuật mang đến hệ thống chuẩn đo lường vày Bộ, ngành quản lí lý.

Điều11. Trọng trách của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thực hiện và trình bày cácđơn vị tính toán chính thức vào văn phiên bản quy phạm pháp luật, văn bạn dạng hành chínhtheo những quy định về solo vị giám sát chính thức trên Nghị định này.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thựchiện các nhiệm vụ sau:

a) Chỉ đạo, phía dẫn những cơquan bên nước, tổ chức, cá thể trong phạm vi địa phương tiến hành các quy địnhvề đối kháng vị đo lường và tính toán chính thức theo cách thức tại Nghị định này;

b) Tổ chức chuyển động thanhtra, soát sổ việc thực hiện các điều khoản về đối chọi vị tính toán chính thức theoquy định tại Nghị định này bên trên địa bàn.

3. Sắp xếp ngân sách, đầu tưnăng lực siêng môn, cửa hàng vật chất, kỹ thuật cho hệ thống chuẩn đo lường dođịa phương quản ngại lý.

Điều12. Trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức, cá thể có tráchnhiệm tiến hành các biện pháp về 1-1 vị giám sát và đo lường chính thức trên Nghị định nàykhi sử dụng phương tiện đi lại đo, trình bày tác dụng đo, thể hiện giá trị đại lượngtheo đối kháng vị thống kê giám sát trong sản xuất, gớm doanh, nhập khẩu phương tiện đi lại đo thuộcdiện nên kiểm định, khi ghi nhãn mặt hàng hoá gói gọn sẵn theo định lượng thuộcdiện buộc phải kiểm tra theo phương tiện của Pháp lệnh Đo lường.

2. Trường phù hợp tổ chức, cá nhân nướcngoài nhập khẩu mặt hàng hoá của nước ta có yêu mong về đối chọi vị đo lường khác vớiquy định tại Nghị định này được ghi trong phù hợp đồng mua bán sản phẩm hóa cùng chịutrách nhiệm về yêu thương cầu của bản thân thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu sản phẩm hoá đượcthực hiện tại theo hợp đồng với đk yêu cầu này không vi phi pháp luật củanước nhập khẩu và những quy định không giống của luật pháp Việt Nam.

Chương4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Nghị định này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và sửa chữa thay thế Nghị định số 65/2001/NĐ-CPngày 28 mon 9 năm 2001 của thiết yếu phủ ban hành Hệ thống đơn vị tính toán hợppháp của nước cùng hoà làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Các sản phẩm, phương tiệnđo ghi, khắc theo đối kháng vị đo lường và thống kê thông dụng khác vẫn tồn tại trước thời điểmhiệu lực Nghị định này được tiếp tục sử dụng trong những trường hợp pháp luật tại khoản1 Điều 3 Nghị định này.

3. Các hiệu quả đo được xácđịnh thẳng bằng các phương luôn tiện đo quy địnhtại khoản 2 Điều này ví như sử dụng cho những trường hợp nguyên lý tại khoản 1Điều 3 Nghị định này thì đề nghị thực hiệnchuyển thay đổi theo phương pháp tại Điều 4 và trình diễn theo công cụ tại Điều6 Nghị định này.

Điều14. Nhiệm vụ thi hành

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ công nghệ vàCông nghệ phụ trách tổ chức triển khai Nghị định này.

2. Những Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan tiền ngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách thi hành Nghị địnhnày./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - công sở BCĐTW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội - văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - UBTW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Website chủ yếu phủ, Ban Điều hành 112, tín đồ phát ngôn của Thủ tướng chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, kilogam (5b)