Cách viết đơn xin học hè trường thcs

     

Đơn xin học hè được lập nhằm mục đích để đăng ký học thêm hè trên trường giành cho học sinh, sinh viên. Mẫu 1-1 này có thể do học sinh tự viết hoặc phụ huynh sẵn sàng để gửi mang lại nhà trường.

Bạn đang xem: Cách viết đơn xin học hè trường thcs


Mẫu Đơn xin học tập hè cho học viên mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi:BGH ngôi trường ...........................................

Tên tôi là: ...............................................................................

Tôi làm 1-1 này kiến nghị với BGH bên trường một việc như sau:

Con tôi thương hiệu là: .................................. Học sinh lớp:.......................

Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi tất cả nguyện vọng cho nhỏ tôi được học hè tại trường ................... Trong thời hạn ............. Nhằm tạo điều kiện củng nuốm thêm những tài năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho câu hỏi học tập nghỉ ngơi năm học bắt đầu của con.

Vậy tôi làm 1-1 này ý kiến đề xuất BGH bên trường cho phép con tôi được đăng kí với tham gia học tập hè tại trường. Gia đình tôi xin cam đoan thực hiện tốt các nội quy, hình thức của lớp học tập hè và trong phòng trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm.......... Người làm cho đơn (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu Đơn xin học tập hè cho học viên tiểu học và trung học cơ sở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

------------------------------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi:BGH trường …………………..

Đồng kính gửi cô giáo công ty nhiệm lớp ….

Tên tôi là:……………………………………………..………

Là cha mẹ của em:………………………………………..

Học sinh lớp: .......................................................…………

Căn cứ vào hiệu quả học tập, năng lực nhận thức của nhỏ - em gia đình tôi mong muốn cho con đi học thêm hè để ôn tập và cải thiện kiến thức.

Vậy tôi làm đơn này kính ý muốn BGH và cô công ty nhiệm nhận cháu vào học.

Khi được thâm nhập học hè tận nhà trường, mái ấm gia đình tôi đang thực hiện xuất sắc các nội quy, quy định của phòng trường. Mái ấm gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trọng trách đưa cháu đến trường và đón con cháu về.

Xem thêm: Giáo Án Phương Pháp Đàm Thoại

Tôi xin thành tâm cảm ơn! ............, ngày.........tháng.........năm.......... Người làm đối chọi (Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu Đơn xin học tập hè mang lại học sinh, sinh viên các cấp học (Ảnh minh họa)

Đơn xin học tập hè cho học viên trung học đa dạng (học sinh từ viết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc------------

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÈ

Kính gửi: ban giám hiệu Trường ...........................................

Tên em là ......................................... Học viên lớp ..................

Trường ......................................................................................

Em được biết, hiện nay tại, đơn vị trường vẫn mở lớp học học hè bồi dưỡng, củng cố kiến thức các môn học tập năm học tập vừa qua. Em tự thấy bản thân mong muốn học tu dưỡng để củng cụ và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm 1-1 này, xin ban giám hiệu nhà trường đến em theo học lớp bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức hè.

Em xin hứa đã chấp hành nội quy của lớp học và cố gắng nỗ lực học tập.

Em xin thật tình cảm ơn! ..........., ngày.........tháng.........năm.......... Người làm solo (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đơn xin học tập hè đến sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC HÈ

Kính gửi:

- chống Đào sinh sản ………………………………..;

- cỗ môn …………………………………………

Tên em là: ……………………………Mã sinh viên: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………

Lớp: …………………...………... Khóa: ……. Khoa: …………………....

Ngành: ………………………………………………………………………

Chuyên ngành: ………………………………..…………………………..

Số CMTND: ……………… Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:………

Đại diện cho …… sinh viên (có list kèm theo), em làm solo này kính kiến nghị Bộ môn ….., chống Đào tạo đh mở lớp:

Học phần …………………………… Mã học tập phần………………….

Vào thời hạn ………………………………………..........................

Lý vì xin mở lớp: ………………………………………………………

Kính hy vọng Bộ môn …………………………………., phòng Đào chế tạo ra Đại học xem xét.

Em xin tình thực cảm ơn! ...........,ngày............. Tháng............năm .......