Cách viết đơn xin miễn giảm tiền học thêm

     

Sau đây là các chủng loại Đơn xin miễn, giảm học phí, hỗ trợ ngân sách học tập dành cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Cách viết đơn xin miễn giảm tiền học thêm


*
Mục lục bài viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

_____________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho phụ huynh (hoặc fan giám hộ) trẻ nhỏ học mẫu mã giáo và học sinh phổ thông, học tập viên học tập tại các đại lý giáo dục liên tiếp công lập)

Kính gửi: thương hiệu cơ sở giáo dục mầm non và rộng rãi công lập.

 

Họ và tên (1) :………………………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :………………………………………………

Hiện đang học trên lớp:……………………………………………………………………………….

Trường:…………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng người dùng được luật tại Nghị định số…)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của chủ yếu phủ, tôi làm đối kháng này ý kiến đề nghị được lưu ý để được miễn, giảm tiền học phí theo hình thức hiện hành.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

________________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 (Dùng mang lại học sinh, sinh viên vẫn học tại những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dục đh công lập.

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………

Lớp:…………………… Khóa:………………………………………… Khoa:…………………….

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được lý lẽ tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ chuyên môn đào tạo):

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của thiết yếu phủ, tôi làm đối chọi này đề xuất được nhà trường chăm chú để được miễn, giảm ngân sách học phí theo cơ chế hiện hành.

 

 

…, ngày… mon … năm…

Người làm 1-1 (3)

(Ký tên với ghi rõ họ tên)

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ đưa ra PHÍ HỌC TẬP(Dùng mang đến các đối tượng người dùng được hỗ trợ ngân sách học tập theo hình thức tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: thương hiệu cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non và phổ thông.

 

Họ với tên (1):…………………………………………………………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc fan giám hộ) của em (2):……………………………………………….

Hiện đang học trên lớp:……………………………………………………………………………….

Trường:…………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được hình thức tại Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của chủ yếu phủ, tôi làm đối kháng này đề nghị được xem xét để được cung cấp tiền hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập theo khí cụ hiện hành.

 

 

…, ngày… tháng … năm…

Người làm 1-1 (3)

(Ký tên cùng ghi rõ bọn họ tên)

 


(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học tập viên học tại đại lý giáo dục liên tiếp ghi thương hiệu của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tập tại đại lý giáo dục liên tiếp trực tiếp viết đối chọi thì chưa hẳn điền loại này.

(3) phụ huynh (hoặc bạn giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập tại cơ sở giáo dục đào tạo thường xuyên.

4. Chủng loại đơn đề nghị miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ giá thành học tập


Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

______________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ bỏ ra PHÍ HỌC TẬP

 (Dùng mang đến các đối tượng người tiêu dùng được hưởng đồng thời cơ chế miễn, giảm khoản học phí và hỗ trợ túi tiền học tập theo luật pháp tại Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Kính gửi: tên cơ sở giáo dục mầm non với phổ thông.

 

Họ cùng tên (1) :………………………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):……………………………………………….

Hiện sẽ học tại lớp:……………………………………………………………………………….

Trường:…………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng người dùng được luật pháp tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của chủ yếu phủ, tôi làm đối kháng này ý kiến đề nghị được chu đáo để được miễn giảm khoản học phí và cấp tiền hỗ trợ ngân sách học tập theo công cụ hiện hành.

 

 

…, ngày… mon … năm…

Người làm 1-1 (3)

(Ký tên với ghi rõ họ tên)

 


(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ em mẫu giáo ghi tên bố mẹ (hoặc bạn giám hộ), so với học sinh phổ thông, học viên học tại cửa hàng giáo dục liên tục ghi thương hiệu của học tập sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tập tại cơ sở giáo dục tiếp tục trực tiếp viết solo thì không hẳn điền cái này.

(3) phụ huynh (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên. 

5. Mẫu Đơn đề xuất chi trả chi phí miễn, giảm học phí học sinh trường tư


Tải về


Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

_____________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ đưa ra TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học viên phổ thông, học viên học tập tại cơ sở giáo dục liên tục dân lập, bốn thục)

Kính gửi: thương hiệu cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, thêm dân lập, tư thục.

 

Họ cùng tên (1) :………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: #1 Lý Do Phụ Nữ Ngoại Tình? Làm Gì Khi Phát Hiện Vợ Ngoại Tình?

Là cha/mẹ (hoặc tín đồ giám hộ) của em (2) :………………………………………………

Hiện đã học trên lớp:……………………………………………………………………………….

Là học viên trường:…………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng người tiêu dùng được lý lẽ tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của thiết yếu phủ, em làm đối chọi này đề nghị được chú ý để được cấp bù chi phí miễn sút học phí, cấp hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên tiểu học bốn thục theo phép tắc và chế độ hiện hành.

 

 

…, ngày… mon … năm…

Người làm đối chọi (3)

(Ký tên cùng ghi rõ bọn họ tên)

 


(1) Đối với đối tượng người dùng là trẻ nhỏ mẫu giáo ghi tên phụ huynh (hoặc bạn giám hộ) đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cửa hàng giáo dục liên tiếp ghi thương hiệu của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cửa hàng giáo dục tiếp tục trực tiếp viết đối chọi thì không hẳn điền mẫu này.

(3) cha mẹ (hoặc bạn giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tập tại cơ sở giáo dục đào tạo thường xuyên.

 

6. Mẫu mã Đơn đề xuất chi trả chi phí miễn, giảm chi phí khóa học sinh viên trường tư


Tải về


Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

_____________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ đưa ra TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ(Dùng mang lại học sinh, sinh viên đã học tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh tư thục)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đh tư thục.

 

Họ với tên:………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………

Lớp:……………………. Khóa Khoa:………………………………………..

Họ thương hiệu cha/mẹ học tập sinh, sinh viên:……………………………………………………………..

Hộ khẩu hay trú (ghi đầy đủ):……………………………………………………………….

Xã (Phường):…………………………………. Huyện (Quận):…………………………………

Tỉnh (Thành phố):…………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng người sử dụng được qui định tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …./2021/NĐ-CP của chính phủ, tôi làm 1-1 này ý kiến đề nghị được coi xét, giải quyết và xử lý để được cung cấp bù tiền cung ứng miễn, giảm học phí theo mức sử dụng và cơ chế hiện hành.

 

 

…, ngày… tháng … năm…

Người làm 1-1 (3)

(Ký tên cùng ghi rõ họ tên)


*
Mẫu solo xin miễn sút học phí (Ảnh minh họa)

 

7. Hồ sơ xin miễn, giảm học phí​ có những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí, hỗ trợ ngân sách học tập, cung cấp tiền đóng tiền học phí được quy định tại Điều 19 Nghị định 81 bao tất cả những sách vở sau:

(1) Đơn đề xuất miễn, giảm học phí, hỗ trợ túi tiền học tập, cung cấp tiền đóng góp học phí.

(2) phiên bản sao xác nhận hoặc bạn dạng sao kèm bạn dạng chính để so sánh hoặc bạn dạng sao trường đoản cú sổ gốc giấy tờ chứng tỏ thuộc đối tượng miễn, giảm tiền học phí đối với các đối tượng người tiêu dùng sau:

– Trường hợp miễn học tập phí

Giấy xác thực thuộc đối tượng người sử dụng được miễn học phí theo lao lý tại Pháp lệnh Ưu đãi người dân có công với giải pháp mạng.

Giấy xác thực khuyết tật bởi vì Ủy ban dân chúng (UBND) xã cung cấp hoặc ra quyết định trợ cung cấp xã hội của quản trị UBND cấp thị xã với đối tượng người tiêu dùng học sinh, sv khuyết tật.

Quyết định trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện đối với: Trẻ mẫu mã giáo và học sinh dưới 16 tuổi không tồn tại nguồn nuôi dưỡng; người từ 16 tuổi cho 22 tuổi vẫn học phổ thông, đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng người sử dụng hưởng trợ cung cấp xã hội sản phẩm tháng; tín đồ học trung cấp, cao đẳng mồ côi cả phụ vương lẫn mẹ, không địa điểm nương tựa.

Giấy xác nhận hộ nghèo vì UBND xã cấp cho cho trẻ mẫu mã giáo và học viên phổ thông, học viên giáo dục liên tiếp có phụ vương hoặc bà mẹ hoặc cả cha mẹ hoặc ông bà (trường hợp ở cùng với ông bà) thuộc diện hộ nghèo.

Giấy ghi nhận được hưởng chính sách miễn học phí so với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến binh tại ngũ;

Giấy khai sinh với giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo bởi UBND xã cấp cho học tập sinh, sv người dân tộc bản địa thiểu số có phụ thân hoặc người mẹ hoặc cả phụ huynh hoặc ông bà ( trường thích hợp ở với ông bà) nằm trong hộ nghèo hoăhộ cận nghèo; học sinh, sv người dân tộc bản địa rất không nhiều người.

Giấy khai sinh với sổ hộ khẩu thường trú hoặc xác nhấn của công an về đk thường trú (trường thích hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc) đối với: trẻ mầm non 05 tuổi, học viên trung học các đại lý ở thôn/bản quan trọng đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; học tập sinh, sv người dân tộc thiểu số siêu ít người.

Bằng giỏi nghiệp trung học đại lý (THCS) hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp nhất thời thời so với người tốt nghiệp thcs học tiếp lên chuyên môn trung cấp.

– trường hợp sút học phí, cung cấp tiền đóng góp học phí

Giấy khai sinh cùng sổ hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của cơ sở công an về việc đk thường trú (trường đúng theo sổ hộ khẩu bị thất lạc) đối với: trẻ chủng loại giáo cùng học sinh, sinh viên là người dân tộc bản địa thiểu số sống thôn/bản đặc trưng khó khăn, xã khu vực III dân tộc miền núi, xã vùng bãi ngang ven biển hải đảo; học viên tiểu học tư thục ở địa phận không đầy đủ trường công lập được đơn vị nước cung cấp tiền đóng học phí.

Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của phụ thân hoặc mẹ bị tai nạn thương tâm lao cồn hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đối với trẻ mẫu mã giáo cùng học sinh, sv là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân.

Giấy xác nhận hộ cận nghèo do ubnd xã cấp cho đối tượng trẻ chủng loại giáo và học viên phổ thông, học viên giáo dục liên tiếp có cha hoặc chị em hoặc cả phụ vương và bà bầu hoặc các cụ (trong trường vừa lòng ở với ông bà) nằm trong diện hộ cận nghèo.

Lưu ý:

– Đối với trẻ mầm non và học viên phổ thông, học tập viên giáo dục liên tiếp vừa được miễn, giảm chi phí khóa học vừa được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ bắt buộc làm 01 bộ hồ sơ các sách vở liên quan lại nói bên trên kèm đối chọi theo chủng loại đơn kiến nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ túi tiền học tập.

– Đối tượng nằm trong diện được miễn, giảm ngân sách học phí và hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập chỉ nên làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho tất cả thời gian học tập tập.

Riêng đối với người thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học tập kỳ cần nộp bổ sung giấy xác thực hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ ngân sách học tập mang đến kỳ học tập tiếp theo.

– trường hợp có thẻ căn cước công dân và thông tin về khu vực thường trú rất có thể khai thác từ các việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về người dân thì bố mẹ (hoặc người giám hộ) chưa hẳn nộp Giấy khai sinh và Sổ hộ khẩu thường trú.

Trên đây là mẫu Đơn xin miễn giảm học phí mới nhất mang đến học sinh, sinh viên. Ví như còn thắc mắc về mẫu solo này, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 sẽ được hỗ trợ.