Cách viết giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp cấp 3

     

Mẫu giấy ủy quyền nhấn bằng xuất sắc nghiệp

Vì một lý do nào này mà bạn không thể đến dấn bằng tốt nghiệp, chính vì vậy bạn nhờ ai kia thay chúng ta đến nhận. Để người chúng ta nhờ rất có thể thay bạn nhận thì họ phải tất cả giấy uỷ quyền dìm bằng giỏi nghiệp từ bỏ bạn.

Bạn đang xem: Cách viết giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp cấp 3

Giấy ủy quyền nhấn bằng giỏi nghiệp là một trong văn bản pháp lý trong những số ấy ghi nhận câu hỏi người ủy quyền chỉ định fan được ủy quyền đại diện thay mặt bạn thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi luật pháp tại giấy ủy quyền. Bạn có thể viết tay, hoặc tải mẫu về cùng điền tin tức rồi ký và đưa cho những người uỷ quyền.

*

Tải giấy uỷ quyền thừa nhận bằng giỏi nghiệp

*

Cách viết giấy ủy quyền dìm bằng xuất sắc nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc——————————– 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG …………………………………….

Em tên là ………………………………..sinh ngày…………..…………tại……..……………..……

Sinh viên lớp……………………..……….Khoa…………………………MSSV………….…………

Tốt nghiệp ngành…………………………. Bậc/hệ……………………….Năm giỏi nghiệp…………

CMND số…………………………….….do CA tỉnh…………….………….cấp ngày………………

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em giữ hộ Thẻ sinh viên cùng giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)…………………………………………..sinh ngày……………………..tại……………………….…………..

Xem thêm: Phụ Nữ Sau Mổ Bao Lâu Thì Được Quan Hệ Được Bình Thường Mà Không Đau?

CMND số…………………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày……………………..……… đến làm giấy tờ thủ tục nhận thế em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về câu hỏi này.

……….., ngày…tháng….năm…..
Người được ủy quyền(Ký, viết đầy đủ họ tên)Người ủy quyền(Ký, viết đủ họ tên)
Xác nhấn của cơ quan(Ký, viết đủ họ tên)Xét duyệt trong phòng Đào tạo

Trên đây là mẫu giấy uỷ quyền thừa nhận bằng xuất sắc nghiệp cấp 3, đh hay thạc sĩ. Nếu khách hàng còn thắc mắc nào đề nghị giải đáp thì hãy contact ngay cùng với Luật bố Miền thông qua tổng đài support trực tuyến nhé.