Cách viết introduction task 2 ielts

     
ra mắt chủ đề của nội dung bài viết Khơi gợi hứng thú của fan đọc với chủ đề miêu tả “kế hoạch” tổng quan lại của nội dung bài viết

Cấu trúc của phần Introduction:

Phần Introduction nên bao gồm từ 2 – 3 câu Câu 1-2: General Statement. Reviews chủ đề thông thường của bài bác viết. Câu 3: Thesis Statement. Nêu ý kiến mà bạn sẵn sàng trình bày. Hãy viết ngắn gọn, ví dụ và đi thẳng liền mạch vào ý chỉnh. 

VD: “While I agree that governments and individuals are spending a significant amount of money on those celebrations, I would argue that this activity is necessary & therefore can be considered acceptable.”

LƯU Ý: không đưa những trải nghiệm cá thể của chúng ta vào trong phần Introduction của bài bác viết.

Bạn đang xem: Cách viết introduction task 2 ielts

*

GENERAL STATEMENT.

Mục tiêu của General Statement:

trình làng chủ đề chung của bài xích viết. Đưa các thông tin background về chủ thể đó.

Viết General Statement như thế nào?

khi viết general statement, câu thứ nhất nên đưa ra một nhận xét bình thường về đối tượng. Câu tiếp theo lại cụ thể hơn câu trước cho tới khi thesis statement xuất hiện. Paraphrase luận điểm mà đề bài bác đưa ra sẽ giúp nâng cấp điểm IELTS của bạn. VD:

Essay Question: In recent years some countries have experienced very rapid economic development. This has resulted in much higher standards of living in urban areas but not in the countryside. This situation may bring some problems for the country as a whole. What are these problems? How might they be reduced?

General Statement: It seems lớn be an increasingly widespread concern for the effects of urbanisation with the imbalance in living standards between the city & the outskirt.

THESIS STATEMENT.

Thesis Statement là gì?

Thesis Statement là câu nắm tắt tổng thể nội dung bài viết IELTS của bạn, nó là quan điểm CỦA BẠN về sự việc được chỉ dẫn trong đề bài. Nó sẽ giúp giám khảo kim chỉ nan nội dung bài viết của bạn và giữ cho những luận điểm nhỏ trong phần thân bài bác đi đúng hướng.

Viết Thesis Statement như thế nào?

Điều đầu tiên là chúng ta cần khẳng định dạng câu hỏi mà đề bài đưa ra. Gồm 5 dạng đề của Writing Task 2: Opinion (Agree or Disagree) Discussion (Discuss both view) Advantages & Disadvantages Problem & Solution Two-part Question Hãy để ý vào action WORD của câu hỏi, chúng sẽ giúp bạn triệu tập vào việc bạn cần trả lời cái gì và như thế nào. VD:

Essay Question: The government and individuals are spending too much money on national celebrations lượt thích new year or festivals. Khổng lồ what extent bởi vì you agree or disagree?

Action words là “do you agree or disagree”, do vậy bạn cần cho những người đọc biết các bạn có gật đầu đồng ý với ý kiến mà đề bài bác đưa ra giỏi không. Thesis Statement của đề này có thể viết như sau:

People have different views about whether public expenditure on national occasions such as new year or festivals is too much nowadays. While I agree that governments và individuals are spending a significant amount of money on those celebrations, I would argue that this activity is necessary and therefore can be considered acceptable.

MỘT SỐ MẪU INTRODUCTION đến 5 DẠNG ĐỀ WRITING TASK 2.

Opinion (Agree or Disagree)

Essay Question: Too much emphasis is placed on going university for academic study. People should be encouraged to vị vocational training, because there is a lack of qualified tradespeople such as electricians or plumbers. To what extent vì chưng you agree or disagree?

Thesis Statement: It goes without saying that society always needs a skilled workforce to lớn function. Employees of different professions contribute differently to lớn the thriving of the community, and therefore I disagree with the statement that vocational courses should be given any more weight than before.

Discussion (Discuss both view)

Essay Question: Some people prefer to lớn spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views & give your opinion.

Thesis Statement: Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe change would bring more benefits. In my opinion, I would agree with the latter point of view.

Xem thêm: 8 Cách Làm Bao Quy Đầu Dương Vật Bớt Nhạy Cảm Để Quan Hệ Lâu Hơn

Advantages & Disadvantages.

Essay Question: Some people prefer to spend their lives doing the same things & avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views & give your opinion.

Thesis Statement: Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe change would bring more benefits. In my opinion, I would agree with the latter point of view.

Problem and Solution.

Essay Question: There is a general increase in anti-social behaviours và lack of respect for others. What are the causes và solutions?

Thesis Statement: The widespread problem of anti-social behaviours & disrespectful attitudes towards others has long been a major topic of concern in society. Some of the major culprits of this problem will be discussed before the most important solutions are drawn.

Two-part Question.

Essay Question: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of personal relationships? Has this become a positive or negative development?

Thesis Statement: Rapid advances in giải pháp công nghệ have undoubtedly affected the way we interact in various ways. While some of this change can exert a negative impact on the way we communicate with each other, my view is that overall modern công nghệ typically improves communication in personal relationships.

LUYỆN TẬP

Bạn hãy coi 2 phần introduction tiếp sau đây với phần thesis statement cho cùng 1 đề Writing Task 2. Theo bạn, Introduction nào sẽ được điểm cao hơn?

Essay Question:

Some people believe increasing business và cultural contacts between countries is a positive development while others argue that it is a threat to the identity of a nation?

Discuss both views & give your opinion?

Intro 1:

It is sometimes argued that increasing business và cultural contacts between countries are a positive development. I believe that the trend is a threat to lớn identity a nation.

Intro 2:

It is sometimes argued that increasing business và cultural contacts between countries is a positive development. Such positive elements include increased employment prospects, increased commerce, & increased multilateral harmony. However, I believe that this trend is a threat to lớn the identity of a nation.

NHẬN XÉT:

Intro 2 được đánh giá rẻ hơn bởi với nhân tố coherence, nó biểu hiện một quan tiền điểm rõ ràng và quyết đoán ngay từ đầu bài viết. Từ bỏ “increase” được thực hiện 3 lần trong khúc văn làm tăng hiệu quả nhấn mạnh.