Cách viết lại câu với mệnh đề quan hệ

     

Trong tiếng Anh, mệnh đề quan hệ nam nữ được sử dụng rất phổ biến để tinh giảm câu mà lại vẫn mô tả đủ ý. Vào văn viết việc áp dụng mệnh đề tình dục hay rút gọn mệnh đề quan liêu hệ vẫn giúp bài viết không bị trùng lặp rất nhiều gây nhàm chán. Vì chưng vậy, TOPICA Native xin thống kê lại lại cho chính mình mọi thứ về cách dùng mệnh đề quan liêu hệ, rút gọn mệnh đề quan hệ một bí quyết dễ nhớ, ngắn gọn kèm những ví dụ chi tiết.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu với mệnh đề quan hệ

Download Trọn cỗ Ebook ngữ pháp dành cho những người mới bắt đầu

1. Mệnh đề quan hệ (Relative clauses)

1.1 Đại từ quan hệ (relative pronouns) who/ whom / that

Dùng núm cho N(danh từ) chỉ fan tránh sự lặp lại trong câu ( hoặc trường đoản cú chỉ con vật mang tên riêng)

Who: quản lý ngữ xuất xắc đối, ko được lược bỏ. Trong ngôn ngữ nói có thể làm O, được phép lược bỏ.Whom: Chỉ có tác dụng O, được phép lược quăng quật ( tuy vậy không được quăng quật khi che khuất dấu phẩy cùng sau giới từ)That: cần sử dụng như who/ whom trừ khi đi sau dấu phẩy hoặc sau giới từ.1.1.1 Mệnh đề quan hệ tình dục (Relative clauses) xác định:Không bị tách bởi vết phẩy so với tiền tự ( + N đứng ngay lập tức trước nó)Dùng để giải thích rõ nghĩa cho tiền từ.

VD: The man who/ that wrote these poems is my friend.

The man to whom i spoke is the manager.

1.1.2 Mệnh đề dục tình (Relative clauses) ko xác định:Bị bóc bởi vết phẩy so với tiền từDùng để bổ sung thêm nghĩa đến tiền từ.

VD: Kevin, who lived across the road from us, was a very quiet neighbor.

1.1.3 khi nào dùng lốt phẩy trước đại từ quan hệ:Khi chủ ngữ là tên riêng.Chủ ngữ gồm sở hữu đứng trướcTrong nhà ngữ tất cả đại từ chỉ định ( this, that, these, those)Chủ ngữ là một trong thứ hoặc một địa danh nổi tiếng không gây nhầm lẫn cho người khác.

Chú ý: khi đại từ quan liêu hệ có giới tự đứng trước được phép đảo với từ nhưng nó kết hợp

VD: I send invitations to lớn 90 people, of whom only 30/ only 30 of whom have replied.


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

1.2 Đại từ tình dục (relative pronouns) Which/ that

Dùng sửa chữa thay thế cho từ bỏ chỉ đồ vật hoặc nhỏ vật không có tên.

Which: Khi làm cho S chẳng thể lược bỏ, có tác dụng O được lược bỏ. Which thay cho cả mệnh đề, luôn đứng sau vệt phẩy hoặc sau giới từ.That: cần sử dụng như “which” trừ khi đi sau vết phẩy và giới từ.

VD: We bought the stereo which/ that had been advertised at a reduced price.

They stayed for hours, about which my mother was very annoyed.

His greatest period of productivity occurred between 1876 and 1890, (during that time/ during which time/ that time/ at that time) he was a close friend of Madame von Meck.

1.3 Đại từ quan hệ giới tính (relative pronouns ) whose/ of which

Whose dùng để thay ráng cho tự chỉ bạn hoặc trang bị bị tái diễn có đi kèm theo sở hữu.Of which chỉ cài cho vật.Whose + N = of which + the N = the N + of which

VD: He is written a book whose name i’ve forgotten.

= He is written a book the name of which i’ve forgotten.

= He is written a book of which the name i’ve forgotten.


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

1.4 những trường hợp bắt buộc phải dùng that chứ không cần sử dụng which

Khi trước chủ ngữ có đối chiếu nhất, số sản phẩm tự.Khi trước chủ ngữ tất cả the only, the same, the right, the very.Khi trước chủ ngữ có đại từ bất định hay nhà ngữ chính là đại từ bất định ( mặc dù which hoàn toàn có thể dùng sau anything, something)Khi chủ ngữ là cụm hỗn hợp từ đầu đến chân lẫn vật.Mệnh đề chính bắt đầu bằng từ nhằm hỏi “which”Trong câu dìm mạnh: It is… that

All/ both/ several/ most… + of + whom/ which

VD: Her two sons, ( both of whom/ both of them/ none of whom/ all of them) are working abroad, ring her up everynight.

*

1.5 Trạng từ tình dục (relative pronouns): Where/ when/ why

Where: sửa chữa cho trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn, hoàn toàn có thể lược bỏ khi đứng sau “place”, “somewhere/ anywhere, everywhere, nowhere”

VD: The village where i was born has much developped.

The village which we visited last year has much developped.

When: sửa chữa cho O chỉ thời hạn bị tái diễn trong câu.

VD: I’ll never forget the first time when i met him.

Why: nuốm cho O chỉ lý do.

VD: The reason why he was absent from school is unknown.

1.6 What/ whatever/ whoever/ whichever

What: loại mà. Dùng vắt cho which khi không tồn tại chủ ngữ ví dụ được nhắc đến = the thing that.

VD: She wouldn’t tell me what he said

Whatever: bất cứ cái nào mà. Đóng cả nhị vai trò công ty ngữ với đại từ quan liêu hệ.

VD: bởi vì whatever you want. It won’t affect me

Whoever: bất cứ người như thế nào mà.

VD: Whoever gains the most points wins the competition.

Whichever: gắng cho whatever lúc có con số hạn chế để chắt lọc (dùng cho từ đầu đến chân và vật)

VD: Either Thursday or Friday, choose whichever day is best for you.

Those who/ that which/ those which

= The people who/ the thing that/ the things that

VD: There are those who disapprove of all forms of gambling.

That which reaches the Basin is air wrung dry of moisture.


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

1.7 cấu tạo nhấn mạnh/ Câu chẻ

Các thành phần được nhấn mạnh vấn đề gồm S, O, Trạng ngữ sẽ được đặt vào giữa cấu trúc It (is) … that

VD: I bought the book in the shop near my school yesterday.

Xem thêm: Khi Còn Trẻ Bạn Nên Chọn Tình Yêu Hay Sự Nghiệp ? Khi Còn Trẻ Bạn Nên Chọn Tình Yêu Hay Sự Nghiệp

=> It was i that (who) bought the book in the siêu thị near my school.

=> It was the book that i bought in the shop near my school.

=> It was in the siêu thị near my school that i bought the book.

=> It was yesterday that i bought the book in the siêu thị near my school.

Chú ý: khi chẻ nguyên tố trạng ngữ nguyên vẹn, từ bỏ nối là “that” nếu như chỉ chẻ N sau giới trường đoản cú thì nối bằng những trạng từ bỏ tương ứng.

2. Rút gọn mệnh đề dục tình (reduced relative clause)

2.1 cùng với mệnh đề quan tiền hệ chủ động chứa V thường:

Cách rút gọn: lược vứt đại từ quan lại hệ, đụng từ biến thành V-ing

VD: The woman who is talking khổng lồ my wife is her younger sister.

=> The woman talking lớn my wife is her younger sister.

The road that joins the two villages is very narrow.

=> The road joining the two villages is very narrow.

2.2 với mệnh đề quan lại hệ đựng be:

Mệnh đề quan hệ tình dục không xác định:

– khi rút gọn gàng nếu ngã ngữ của “be” là N chỉ nghề nghiệp hoặc 2 trạng tự nối cùng nhau qua “and” thì đại từ quan liêu hệ và be được lược bỏ.

VD: Football, which is a popular sport, is very good for health.

=> Football, a popular sport, is very good for health.

The weather, which is bright và sunny, has brought everyone out of door.

=> The weather, bright & sunny, has brought everyone out of door.

– Mệnh đề quan tiền hệ cất be gồm complement là 1 adj, khi lược vứt đại từ quan tiền hệ và be, adj nên đưa ra trước N.

VD: My grandmother, who is sick, never goes out of the house.

=> My sick grandmother, never go out of the house.

Mệnh đề quan hệ giới tính xác định:

– Be không mất tích mà gửi thành being

VD: I lượt thích the man who is always humorous.

=> I lượt thích the man being always humorous.

– trường hợp sau be tất cả giới từ bỏ hoặc xẻ ngữ của be là 1 trong những adj không được phép đứng trước N thì be được phép lược bỏ

VD: do you lượt thích the book which is on the table.

=> vày you lượt thích the book on the table.

The children who were present were given a present.

=> The children present were given a present.

*

2.3 cùng với mệnh đề quan hệ bị động

Cách rút gọn: bỏ ĐTQH, V gửi thành V pt 2

VD: Most of the guests who were invited lớn their wedding banquet came late.

=> Most of the guests invited to lớn their wedding banquet came late.

Ngoài ra có thể chuyển thành “being invited”

2.4 hồ hết dạng rút gọn gàng thành khổng lồ “V”

Mệnh đề quan hệ đi sau chi phí từ gồm kèm số trang bị tự như: first, second/ đối chiếu nhất/ only.

VD: Jane was the first person who realized the danger.

=> Jane was the first person to realized the danger.

Mệnh đề quan hệ giới tính có ý nghĩa chỉ mục đích hay sự mang lại phép.

VD: I have much homework that i must do.

=> I have much homework to do.

Chú ý: nếu như V có nghĩa thụ động chuyển “to V” thành “to be done”

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp dành cho những người mới bắt đầu

3. Một số câu hỏi tự ôn tập

3.1 bài xích tập về Mệnh đề dục tình (Relative clauses)

He’s got three dogs, all of ( which/ that/ #/ them) are aggressive. She failed the exam, ( which/ #/ that/ which, that) came as a great surprise to lớn us all. The man ( who/ which/ that, which/ who, which) interviewed me seemed friendly enough. They would lượt thích to live in a country ( which/ where/ they/ when) there is alot of sunshine. It was in 1990 ( which/ when/ who/ that) i met my husband. They have two children, ( none of whom/ both of them/ neither of whom/ all of whom) are living with them. The chemistry book ( that i bought it/ i bought that/ what i bought/ i bought) was a little expensive. Ann has got two sisters. Both of ( whom/ who/ which/ them) are married. Is the address to lớn ( where/ that/ which/ whom) you want the package sent? We often visit out aunt in Norwich ( which/ who/ where/ whose) is in East Anglia.
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

3.2 bài bác tập về rút gọn mệnh đề quan hệ tình dục (reduced relative clause)

Bill was one of the first American artists ( painting/ painted/ to lớn paint/ for painting) landscapes. Athletes bởi vì their best to lớn win medals ( which give/ are given/ given/ lớn give) to winners as awards. John was the last applicant ( to lớn interview/ which is interviewed/ interviewing/ lớn be interviewed) for a position in that energy station. Scientists will finds ways ( to lớn increase/ increasing/ that is increasing/ increased) our supplies of coal, oil và gas. Our kind teacher wanted to lớn teach us ( that/ all what/ that all/ everything which) he knew about this lesson.

Hy vọng cùng với những kiến thức mà TOPICA Native vẫn tổng phù hợp ở trên sẽ giúp đỡ bạn nắm vững được phương pháp dùng của những mệnh đề quan hệ giới tính và áp dụng thành thuần thục Relative clauses trong quá trình học giờ đồng hồ Anh của mình. Còn những chủ đề không giống về ngữ pháp tiếng Anh mà chúng ta có thể tham khảo trên đây.

Nếu thấy bài viết hay, hãy lượt thích và chia sẻ để bằng hữu cùng học tập nhé!

TOPICA Native xin ra mắt đến các bạn khóa học tiếng Anh dành cho những người bận bịu có thể học phần đông lúc đều nơi và chủ động thời gian hơn, đk tại đây: