Cách viết một chương trình c đơn giản

     

Có lẽ cách công dụng nhất để bắt đầu làm thân quen với một ngôn ngữ mới đó là bắt tay luôn vào câu hỏi viết công tác với ngôn từ đó. Gần như là chương trình nhập môn với bất cứ ngôn ngữ lập trình nào thì cũng là “Hello World”, nhưng lại mình sẽ đổi thay thể nó đi một chút ít