Cách viết nhận xét biểu đồ

     

Là dạng biểu đồ học sinh ítđược làm quen ở lớp8. Với chương trình cải phương pháp hiện ni yêu cầu đòi hỏi cao hơn so với chương trình cũ.Nhiều bài bác tập quán triệt trước bảng tỉlệhay cơ cấu % màyêu cầu học sinh phải tính cơ cấu sau đó mớivẽ. Đối với dạng bài xích tập nâng cấp yêucầu học sinh phải tính bản tính nửa đường kính của đường tròn cụ thề vì chưng vậy đòihỏi phải nắm được công thức tính, biện pháp vẽnhư thế nào đến chínhxác nửa đường kính của đường tròn theo yêucầu của đềbài.

Bạn đang xem: Cách viết nhận xét biểu đồ

Biều đồ tròn baogồm:Đường tròn theo nửa đường kính cho trước hoặc lựatrọnTên biềuđồNămBảng chúgiải

Cách nhận xét biểu đồ tròn lớp 9

a) Dạng 1: Vẽ biểuđồ theo bảngsố liệu chotrước

Ví dụ: mang lại bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành kinh tế của nước ta ( đơn vị %)

*
Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành gớm tế ở nước ta năm 2989 cùng 2003Nhận xét sự rứa đổi lao động theo ngành ghê tế ở nước ta? Giải thích sự nắm đổi đó?

Cách 1:

Bước 1: Học sinh nghiên cứu bảng số liệuvẽ nhì biểu đồ hình tròncóbán kính khác nhau 2003 có bán kính lớn hơn năm1989.

Bước 2: Tính góc ở tâm.

Năm

1989

20003

Nông – lâm – ngư nghiệp

257,40

214,660

Công nghiệp – xây dựng

40,30

59,040

Dịch vụ

62,3

86,40

Bước 3: Vẽ từ tia 12 giờ ngành Nông lâm ngư nghiệp trước sau đó đến công nghiệp xây dựng cùng dịch vụ. Viết tỉ lệ %.

Bước 4: search kí hiệu cho các ngành, đứng tên biểu đồ, năm với bảng chú giải.

Cách 2:

Bước 1: Vẽ nhì đường tròn có nửa đường kính khác nhau, vẽ tia 12 giờ.

Bước 2: Vẽ các ngành theo thứ tự bảng số liệu bằng giải pháp chia dây cung đường tròn như sau:

+ Cả dây cung đường tròn tương ứng với 100%

+ 50% cung đường tròn tương ứng với50%

+ 1/4 cung đường tròn tương ứng với25%

Từ 1/4 dây cung của đường tròn học sinh gồm thể chia nhỏ phù hợp với số liệucủa đềbài.Bước 3: ghi tên biểu đồ, năm,bảng chúgiảiƯu điểm:Phương pháp này vẽnhanh, học sinh yếu môn toán cũng xong được biểuđồ.Nhược điểm: Nếu học sinh phân chia dây cung thiếu đúng chuẩn thì biểu đồ vẽkhông chínhxác.

b) Dạng 2: bài tập cho bảng số liệu thô, cho nửa đường kính năm trước, học sinh phải tính cơ cấu tốt tỉlệ, tính nửa đường kính nămsau:

VD: mang lại bảng số liệu tổng sản phẩm vào nước GĐ phân theo ngành tởm tế ở nước ta ( đơn vị tính tỉ đồng)

Khu vực

Năm 1993

Năm 2000

Nông – lâm – ngư nghiệp40.76963.717
Công nghiệp – xây dựng39.47296.913
Dịch vụ56.303113.036
Tổng số136.571273.666

a) Vẽ biểuđồ:

Hướng dẫn học sinh tính bản cơ cấu giá bán trị tổng sản phẩm những ngành kinh tế:

*

Bước 1:

- Bảng cơ cấu – Góc ở tâm

Khu vực

Năm 1993

Năm 2000

%

Góc ở trung khu độ

%

Góc ở chổ chính giữa độ

Nông – lâm – ngư nghiệp

29,9

17,64

23,3

83,88

Công nghiệp – xây dựng

28,9

104,04

35,4

127,44

Dịch vụ

41,2

148,32

41,3

148,68

Tổng số

100

3600

100

3600

Bước 2:

- Tính bán kính đường tròn theo công thức

*

n = tổng số năm sau : tổng số năm đầu

*

Bước 3: Vẽ biểu đồ

Đối với biểu đồ cho nửa đường kính trước để vẽđược đúng chuẩn giáo viên đề nghị hướng dẫn học sinh cần sử dụng thước kẻ gồm chia mm,vẽđường bán kính trước ( một đường độ lâu năm 20mm, một đường lâu năm 28mm). Sau đó cần sử dụng compa đặt đúng vào nhì đầu của đường nửa đường kính rồiquay tađượcđường tròn bao gồm xác. Nếu học sinh vẽ theo cáchđo bán kính 20mm vào thước sau đó đặt compa vào giấy xoay thì khi quay thường compa không dữ được độ chính xác như takẻ bán kínhtrước.

-Thứ tự vẽ như dạng 1

Nhận xét vàgiải thich sự chuyển đổi cơ cấu tởm tếnướcta.

Đối với học sinh khá giỏi yêu thương cầu nhận xét theo bảngsố liệuthô cùng tỉtrọng sau đó đúc rút nhậnxét.

Đối với học sinh trung bình, yếu yêu thương cầu học sinh dựa vào bảng cơ cấu tốt biểu đồ để nhậnxét.

*

Biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) phân theo ngành tởm tế ở nước ta

Kết luận:

Biểuđồ tròn làdạng biểu đồ được áp dụng nhiều vào môn địa lý 9 thcs vàTHPT, được sử dụng rộng rãi vào nền kinh tế. Quan sát vào biểu đồ tròn học sinh nhận xét các đốitượng đia lý cấp tốc vàchính xác, thấy được sự nạm đổicác đối tượng địa lý như sự chuyển dịch cơ cấu ghê tế, sự ráng đổicơ cấu sử dụng lao động, độche phủ rừng... Qua cácnăm.

Hướng dẫn giải một số bài tập nhận xét biểu đồ tròn địa lý 9

Bài 3 Trang 120 SGK Địa lý 9

Dựa vào bảng 32.3. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu khiếp tế của TP. Hồ Chí Minh với nêu nhận xét.

Dựa vào bảng số liệu:

Bảng 32.3.Cơ cấu tởm tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%)

*

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu khiếp tế của TP. Hồ Chí Minh với nêu nhận xét.

Lời giải

*

Nhận xét:

Cơ cấu ghê tế của TP Hồ Chí Minh:

- quần thể vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất với 51,6%.

- khu vực công nghiệp – xây dựng cũng chiếm tỉ trọng hơi lớn 46,7%.

- khu vực vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất với 1,7%.

⟹ Cơ cấu GDP đã phản ánh trình độ phân phát triển gớm tế của TP Hồ Chí Minh. Đây là trung trọng điểm kinh tế lớn nhất nước ta.

Câu 2 Trang 23 sgk Địa lí 9

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6.1. Cơ cấu GDP phân theo thành phần gớm tế, năm 2002

Các thành phần kinh tế

Tỉ lệ %

Kinh tế nhà nước

38,4

Kinh tế ko kể nhà nước

47,9

Kinh tế tập thể

8,0

Kinh tế tư nhân

8,3

Kinh tế cá thể

31,6

Kinh tế bao gồm vốn đầu tư nước ngoài

13,7

Tổng cộng

100,0

Nhận xét về thành phần cơ cấu ghê tế.

Lời giải

Vẽ biểu đồ:

*

Nhận xét:

Nước ta bao gồm thành phần cơ cấu kinh tế đa dạng. Tuy nhiên, các thành phần kinh tế ở nước ta không đồng đều. Cụ thể:

Cơ cấu ghê tế nhà nước với kinh tế ko kể nhà nước chiếm tỉ trọng cao lần lượt là 38,4% cùng 47,9%

Cơ cấu kinh tế bao gồm vốn đầu tư nước quanh đó chiếm tỉ lê thấp 13,7%.

Trong thành phần tởm tế quanh đó nhà nước, thì gớm tế cá thể chiếm tỉ trọng lớn nhất với 31,6%. Ghê tế tư nhân với kinh tế tập thể chiếm tỉ trọng ngang nhau lần lượt là 8% cùng 8,3%.

Xem thêm: Phim Sex Em Gai 10 Tuoi Tu Suong, Em Gai 16 Tuoi Tu Suong Porn Tube

Câu 1 trang 28 Sách bài xích tập (SBT) Địa lý 9 bài 10. Thực hành vẽ với phân tích biểu đồ về sự nuốm đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo những loại cây sự tăng trưởng đàn con vật gia cầm

Cho bảng 10.1:

Bảng 10.1DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Các nhóm

Năm 1995

Năm 2007

Năm 2011

Tổng số

10496,9

13555,6

14322,4

Cây lương thực tất cả hạt

7324,3

8304,7

8769,5

Cây công nghiệp

1619,0

2667,7

2692,4

Cây trồng khác

1553,6

2583,2

2860,5

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn trụ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo những nhóm cây ở nước ta trong 2 năm.

b)Nhận xét sự cố đổi bài bản diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây

Lời giải

a)Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo những nhóm cây ở nước ta trong các năm

*

b) Nhận xét

Qua biểu đồ cùng bảng số liệu ta thấy quy mô và diện tích gieo trồng các nhóm cây qua những năm đều tăng lên rõ rệt. Mặc dù ở mỗi team cây trồng khác biệt lại tăng lên khác nhau. Trong đó:

–Tổng diện tích gieo trồng tăng 3825,5 ngàn ha trong giai đoạn 1995 – 2011

–Nhóm cây lương thực tất cả hạt tăng 1445,2 nghìn ha

–Nhóm cây công nghiệp tăng 1073,4 ngàn ha

–Nhóm cây trồng không giống tăng 1306,9 ngàn ha

Như vậy, trong những nhóm cây trồng thì diện tích gieo trồng cây lương thực gồm hạt tăng nhiều nhất sau đó đến đội cây khác với cuối cùng là cây công nghiệp.

Một số bài bác tập vận dụng vẽ biểu đồ tròn

Câu 1: Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH gớm TẾ Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

(Đơn vị: ngàn người)

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

2000

37075

24136

4857

8082

2013

52208

24399

11086

16723

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành ghê tế ở nước ta, năm 2000 với năm 2013?

b) Nhận xét cùng giải ham mê quy tế bào lao động đang làm việc cùng sự gắng đổi cơ cấu của nó theo ngành khiếp tế ở nước ta, năm 2000 cùng năm 2013?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % giá trị A = giá bán trị A / Tổng giá bán trị x 100%.

- Áp dụng công thức trên, ta tính được bảng dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH kinh TẾ Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

(Đơn vị: %)

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

2000

100,0

65,1

13,1

21,8

2013

100,0

46,7

21,2

32,1

- Tính bán kính:

Chọn r2000= 1,0 đơn vị bán kính (ĐVBK).

*

b) Nhận xét và giải thích

*Nhận xét

- bài bản lao động đang làm cho việc ở nước ta tăng. Tổng dân số tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư tăng thêm 263 nghìn người; công nghiệp - dịch vụ tăng 6229 nghìn người; dịch vụ tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu lao động phân theo ngành tởm tế có sự vậy đổi theo hướng giảm tỉ trọng lao động nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng lao động công nghiệp - xây dựng với dịch vụ, trong đó tỉ trọng lao động dịch vụ tăng nhiều nhất.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 10,3%.

*Giải thích

- đồ sộ lao động đang làm việc tăng là do công cuộc Đổi mới, nền gớm tế của nước ta phân phát triển nhanh đề nghị đã tạo ra được nhiều việc làm,...

- Cơ cấu lao động ráng đổi chủ yếu nhờ kết quả của quy trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng khu vực vực dịch vụ phạt triển mạnh với hàng loạt ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày dần tăng mang đến sản xuất cùng đời sống phải đã đắm đuối thêm nhiều lao động nhất,...

Câu 2.Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2016

(Đơn vị: %)

Năm

Lúa đông xuân

Lúa hè thu

Lúa màu

2010

41,2

32,5

26,3

2016

39,6

36,0

24,4

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta, năm 2010 và năm 2016?

b) Nhận xét với giải thích

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2016

b) Nhận xét cùng giải thích

*Nhận xét

Qua biểu đồ, đúc kết một số nhận xét sau:

- Tỉ trọng cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta bao gồm nhiều thế đổi.

- Giảm tỉ trọng diện tích vụ lúa đông xuân (giảm 1,6%), lúa mùa (giảm 1,9%) cùng tăng tỉ trọng diện tích vụ lúa hè thu (tăng 3,5%).

- Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân chiếm cao nhất (39,6%), tiếp đến là lúa hè thu (36%) với lúa mùa (24,4%).

*Giải thích

- Diện tích lúa hè thu tăng lên là nhờ áp dụng các biện pháp tiên tiến vào trong nông nghiệp (giống mới, thâm nám canh, mở rộng diện tích,…).

-Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân cùng lúa mùa giảm chú yếu bởi diện tích lúa hè thu tăng nhanh.

Câu 3:

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHẢN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2016

(Đơn vị: %)

Năm

2010

2016

Hàng công nghiệp nặng cùng khoáng sản31,046,2
Hàng công nghiệp nhẹ với tiểu thủ công nghiệp46,139,9
Hàng nông, lâm, thủy sản22,913,9

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu sản phẩm hoá phản theo team hàng của nước ta, năm 2010 và năm 2016?

b) Nhận xét sự nắm đổi cơ cấu giá chỉ trị xuất khẩu hàng hoá phản theo nhóm hàng của nước ta.Giải thích?

Lời giải

a) Vẽ biều đồ

*

b) Nhận xét với giải thích

*Nhận xét

Qua biểu đồ, đúc rút một số nhận xét sau:

- Tỉ trọng sản phẩm công nghiệp nặng cùng khoáng sản chiếm lớn nhất (46,2% - 2016) và tất cả xu hướng tăng (tăng 15,2%).

- Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp bao gồm xu hướng giảm cùng giảm 6,2%).

- Tỉ trọng hàng nông, lâm, thủy sản chiếm nhỏ nhất và có xu hướng giảm (giảm 9%).

*Giải thích

Hàng công nghiệp nặng với khoáng sản tăng tỉ trọng là do việc áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong khai thác khoáng sản cùng xuất khẩu khoáng sản (chủ yếu khoáng sản thô đề nghị giá trị chưa cao). Hàng công nghiệp nhẹ, nông - lâm - thủy giảm giảm tỉ trọng vì chưng những biến động của thị trường, đặc biệt sự khắt khe về nhập khẩu các mặt mặt hàng tươi sống của những quốc gia/khu vực khó tính.