Cách viết phiếu nhập kho theo thông tư 200

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và 133 - Mẫu 01-VT.Nhằm chứng thực số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hànghóanhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, giao dịch thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với những người có tương quan và ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Cách viết phiếu nhập kho theo thông tư 200

1. Chủng loại phiếu nhập kho theo Thông bốn 200

Đơn vị: Kế toán Thiên ƯngBộ phận:................

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Nợ .........................

Số: .................................

Có .........................

- Họ cùng tên fan giao: ................................................................

- Theo .................. Số ........... Ngày ..... Tháng ..... Năm ..... Của ..........................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.............................................

Xem thêm: Những Điều Con Gái Muốn Con Trai Hiểu, Blog :: 7 Điều Con Gái Muốn Con Trai Hiểu

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm hóa học vật tư, dụng cụ

sản phẩm, mặt hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số chi phí (viết bởi chữ):.......................................................................................

- Số chứng từ cội kèm theo:..........................................................................................

Ngày ... Tháng... Năm...

Người lập phiếu

Người phục vụ

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc cỗ phậncó nhu cầu nhập)

(Ký, chúng ta tên)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày.... Tháng.... Năm…..Số: ……………………….

- Họ cùng tên bạn giao:.................................................................- Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của.......................................Nhập trên kho: …………………… địa điểm......................................

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật tư, lý lẽ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo bệnh từThực nhập
ABCD1234
Cộngxxxxx

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….………………………- Số chứng từ cội kèm theo:...………………………………………………………………..

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)Người giao hàng(Ký, bọn họ tên)Thủ kho(Ký, họ tên)Ngày ... Tháng... Năm….Kế toán trưởng(Hoặc thành phần có nhu cầu nhập)(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫu Phiếu nhập kho theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không download về được thì rất có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail làm việc phần comment bên dướiBước 2: gởi yêu mong vào mail:tamsukhuya.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ý muốn tải)3. Bí quyết lập phiếu nhập kho:Góc trên phía bên trái của Phiếu nhập kho nên ghi rõ thương hiệu của đơn vị (hoặc đóng dấu solo vị), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường thích hợp nhập kho vật dụng tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhấn góp vốn, hoặc quá phát hiện tại trong kiểm kê.Khi lập phiếu nhập kho bắt buộc ghi rõ số phiếu nhập với ngày, tháng, năm lập phiếu, bọn họ tên fan giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa, số hóa đối kháng hoặc lệnh nhập kho, thương hiệu kho, địa điểm kho nhập.Cột A, B, C, D: Ghi số sản phẩm công nghệ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị chức năng tính của đồ tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa.Cột 1: Ghi con số theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).Cột 2: chủ kho ghi con số thực nhập vào kho.Cột 3, 4: bởi vì kế toán ghi đối chọi giá (giá hạch toán hoặc giá hóa đơn,... Tùy theo quy định của từng solo vị) và tính ra số tài chính từng sản phẩm công nghệ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực nhập.Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của những loại đồ tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.Dòng số chi phí viết bởi chữ: Ghi tổng số chi phí trên Phiếu nhập kho bằng chữ.Phiếu nhập kho do phần tử mua sản phẩm hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với đồ dùng tư, hàng hóa mua ngoài) hoặc 3 liên (đối cùng với vật bốn tự sản xuất) (đặt giấy carbon viết 1 lần), và tín đồ lập phiếu ký kết (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu mang đến kho để nhập đồ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.Nhập kho xong xuôi thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người ship hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán cùng liên 1 lưu giữ ở địa điểm lập phiếu, liên 3 (nếu có) người ship hàng giữ.

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo và giảng dạy kế toán thực hành thực tế

Cùng nhà đề: Phiếu nhập kho, phiếu nhập kho theo thông bốn 200, phiếu nhập kho theo thông tư 133