Cách viết phương trình phản ứng hóa học

     

- Đặc điểm của phản bội ứng: Nguyên tử của solo chất thay thế một hay các nguyên tử của một yếu tố trong phù hợp chất.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình phản ứng hóa học

Ví dụ:

Zn (r) + 2HCl (dd) ----> ZnCl2 (dd) + H2 (k)

2/ làm phản ứng oxi hoá - khử.

- Đặc điểm của làm phản ứng: xảy ra đồng thời sự oxi hoá cùng sự khử. Hay xẩy ra đồng thời sự nhường nhịn electron và sự nhận electron.

Ví dụ:

CuO (r)­ + H2 (k) ------> Cu (r) + H2O (h)

Trong đó:

- H2 là hóa học khử (Chất nhường nhịn e cho chất khác)

- CuO là hóa học oxi hoá (Chất dìm e của chất khác)

- trường đoản cú H2 -----> H2O được gọi là sự việc oxi hoá. (Sự chỉ chiếm oxi của hóa học khác)

- từ CuO ----> Cu được gọi là sự việc khử. (Sự nhường nhịn oxi cho chất khác)

III/ phản ứng không có biến đổi số oxi hoá.

1/ phản ứng thân axit với bazơ.

- Đặc điểm của làm phản ứng: sản phẩm thu được là muối cùng nước.

Ví dụ:

2NaOH (dd) + H2SO4 (dd) ----> Na2SO4 (dd) + 2H2O (l)

NaOH (dd) + H2SO4 (dd) ----> NaHSO4 (dd) + H2O (l)

Cu(OH)2 (r) + 2HCl (dd) ----> CuCl­2 (dd) + 2H2O (l)

Trong đó:

Phản ứng trung hoà (2 chất tham gia ở trạng thái dung dịch).

- Đặc điểm của phản ứng: là sự công dụng giữa axit và bazơ cùng với lượng vừa đủ.

- sản phẩm của làm phản ứng là muối hạt trung hoà cùng nước.

Ví dụ:

NaOH (dd) + HCl (dd) ----> NaCl (dd) + H2O (l)

2/ phản ứng gữa axit và muối.

- Đặc điểm của bội nghịch ứng: sản phẩm thu được phải có tối thiểu một chất không rã hoặc một hóa học khí hoặc một chất điện li yếu.

Ví dụ:

Na2CO3 (r) + 2HCl (dd) ----> 2NaCl (dd) + H2O (l) + CO2 (k)

BaCl2 (dd) + H2SO4 (dd) -----> BaSO4 (r) + 2HCl (dd)

Lưu ý: BaSO4 là chất không tan của cả trong môi trường axit.

3/ phản ứng giữa bazơ với muối.

- Đặc điểm của làm phản ứng:

+ hóa học tham gia cần ở trạng thái dung dịch (tan được trong nước)

+ chất tạo thành (Sản phẩm thu được) cần có tối thiểu một hóa học không chảy hoặc một chất khí hoặc một hóa học điện li yếu.

+ chú ý các muối kim loại mà oxit tuyệt hiđroxit có tính chất lưỡng tính bội phản ứng với hỗn hợp bazơ mạnh.

Ví dụ:

2NaOH (dd) + CuCl2 (dd) ----> 2NaCl (dd) + Cu(OH)2 (r)

Ba(OH)2 (dd) + Na2SO4 (dd) ---> BaSO4 (r) + 2NaOH (dd)

NH4Cl (dd) + NaOH (dd) ---> NaCl (dd) + NH3 (k) + H2O (l)

AlCl3 (dd) + 3NaOH (dd) ----> 3NaCl (dd) + Al(OH)3 (r)

Al(OH)3 (r) + NaOH (dd) ---> NaAlO2 (dd) + H2O (l)

4/ bội phản ứng thân 2 muối với nhau.

- Đặc điểm của làm phản ứng:

+ hóa học tham gia đề xuất ở trạng thái dung dịch (tan được trong nước)

+ chất tạo thành (Sản phẩm thu được) nên có tối thiểu một chất không tung hoặc một hóa học khí hoặc một hóa học điện li yếu.

Ví dụ:

NaCl (dd) + AgNO3 (dd) ----> AgCl (r) + NaNO3 (dd)

BaCl2 (dd) + Na2SO4 (dd) ----> BaSO4 (r) + 2NaCl (dd)

2FeCl3 (dd) + 3H2O (l) + 3Na2CO3 (dd) ----> 2Fe(OH)3 (r) + 3CO2 (k) + 6NaCl (dd)

CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG MỘT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG.

1/ cân đối phương trình theo phương thức đại số.

Ví dụ: cân bằng phương trình bội nghịch ứng

P2O5 + H2O -> H3PO4

Đưa những hệ số x, y, z vào phương trình ta có:

- địa thế căn cứ vào số nguyên tử p ta có: 2x = z (1)

- địa thế căn cứ vào số nguyên tử O ta có: 5x + y = z (2)

- địa thế căn cứ vào số nguyên tử H ta có: 2y = 3z (3)

Thay (1) vào (3) ta có: 2y = 3z = 6x => y =


*

= 3x

Nếu x = 1 thì y = 3 với z = 2x = 2.1 = 2

=> Phương trình làm việc dạng cân đối như sau: P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4

Ví dụ: Cân bằng phương trình bội phản ứng.

Al + HNO3 (loãng) ----> Al(NO3)3 + NO + H2O

Bước 1: Đặt thông số bằng những ẩn số a, b, c, d trước những chất thâm nhập và hóa học tạo thành (Nếu 2 chất mà trùng nhau thì cần sử dụng 1 ẩn)

Ta có.

a Al + b HNO3 ----> a Al(NO3)­3 + c NO + b/2 H2O.

Bước 2: Lập phương trình toán học với từng các loại nguyên tố tất cả sự biến hóa về số nguyên tử ở 2 vế.

Ta nhận thấy chỉ bao gồm N cùng O là tất cả sự thay đổi.

N: b = 3a + c (I)

O: 3b = 9a + c + b/2 (II)

Bước 3: Giải phương trình toán học nhằm tìm hệ số

Thay (I) vào (II) ta được.

Xem thêm: Các Thầy Xem Tướng Giỏi Ở Hà Nội Cực Chuẩn Và Uy Tín, Xem Ngay Địa Chỉ Xem Bói Hà Nội Lớn Nhất

3(3a + c) = 9a + c + b/2

2c = b/2 ----> b = 4c ---> b = 4 và c = 1. Núm vào (I) ---> a = 1.

Bước 4: Thay thông số vừa tìm kiếm được vào phương trình và hoàn thành phương trình.

Al + 4 HNO3 ----> Al(NO3)3 + NO + 2 H2O

Bước 5: chất vấn lại phương trình vừa hoàn thành.

2/ thăng bằng theo phương thức electron.

Ví dụ:

Cu + HNO3 (đặc) -----> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Bước 1: Viết PTPƯ để xác minh sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố.

Ban đầu: Cu0 ----> Cu+ 2 Trong hóa học sau phản nghịch ứng Cu(NO3)2

Ban đầu: N+ 5 (HNO3) ----> N+ 4 Trong chất sau phản nghịch ứng NO2

Bước 2: xác minh số oxi hoá của những nguyên tố thay đổi.

Cu0 ----> Cu+ 2

N+ 5 ----> N+ 4

Bước 3: Viết các quá trình oxi hoá và quá trình khử.

Cu0 2e ----> Cu+ 2

N+ 5 + 1e ----> N+ 4

Bước 4: tra cứu bội bình thường để cân bằng số oxi hoá.


*

1 Cu0 2e ----> Cu+ 2

2 N+ 5 + 1e ----> N+ 4

Bước 5: Đưa thông số vào phương trình, kiểm tra, cân đối phần ko oxi hoá - khử và ngừng PTHH.

Cu + 2HNO3 (đặc) -----> Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O

+ 2HNO3 (đặc) ----->


*

Cu + 4HNO3 (đặc) -----> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3/ cân đối theo phương thức bán bội phản ứng ( hay ion electron)

Theo cách thức này thì quá trình 1 cùng 2 giống như cách thức electron.

Bước 3: Viết những bán làm phản ứng oxi hoá và phân phối phản ứng khử theo nguyên tắc:

+ các dạng oxi hoá với dạng khử của những chất oxi hoá, hóa học khử nếu thuộc hóa học điện li dũng mạnh thì viết dưới dạng ion. Còn chất điện li yếu, không điện li, hóa học rắn, hóa học khí thì viết dưới dạng phân tử (hoặc nguyên tử). Đối với bán phản ứng oxi hoá thì viết số e nhận bên trái còn phân phối phản ứng thì viết số e cho bên phải.

Bước 4: thăng bằng số e mang đến nhận và cộng hai bán phản ứng ta được phương trình bội nghịch ứng dạng ion.

Muốn đưa phương trình làm phản ứng dạng ion thành dạng phân tử ta cùng 2 vế hồ hết lượng tương đương đồng nhất ion trái vệt (Cation cùng anion) nhằm bù trừ điện tích.

Chú ý: cân nặng bằng trọng lượng của nửa phản ứng.

Môi ngôi trường axit hoặc trung tính thì lấy oxi trong H2O.

Bước 5: chấm dứt phương trình.

MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC THÔNG DỤNG.

Cần nắm rõ điều kiện để xẩy ra phản ứng bàn bạc trong dung dịch.

Gồm các phản ứng:

1/ Axit + Bazơ


*

*

2 muối mới

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi là: thành phầm thu được nên có ít nhất một chất không rã hoặc một chất khí hoặc phải có H2O và các chất tham gia yêu cầu theo yêu ước của từng bội nghịch ứng.

Tính chảy của một trong những muối và bazơ.

- hầu như các muối hạt clo rua hầu như tan ( trừ muối AgCl , PbCl2 )

- toàn bộ các muối bột nit rat đa số tan.

- toàn bộ các muối của sắt kẽm kim loại kiềm số đông tan.

- đa số các bazơ ko tan ( trừ các bazơ của sắt kẽm kim loại kiềm, Ba(OH)2 với Ca(OH)2 chảy ít.

* Na2CO3 , NaHCO3 ( K2CO3 , KHCO3 ) và những muối cacbonat của Ca, Mg, bố đều tính năng được với a xít.