Cách viết tắt trong c#

     
*

1. Các ký trường đoản cú điều khiển

: nhảy xuống dòng sau đó canh về cột đầu tiên. : Tab ngang. : nhảy đầm về đầu hàng, không xuống hàng.a : giờ đồng hồ kêu bip.\ : In ra dấu \” : In ra dấu “’ : In ra vệt ‘%%: In ra vết %

#include int main() printf("a"); printf("Hinh nhu vua teo tieng gi keu
"); printf("Ban dang o dong thu 2 Bay gio xuong dong 3 roi ne ^^ "); printf(" Dong nay cach ra 1 tab thi phai? "); printf(" Cach ra nhieu tab qua Ve dau dong thoi "); printf("Dau \ Dau ' Dau " Dau %% "); // day la mot dong ghi chu va bỏ ra co tac dung chu thich lúc viet code mang đến de hieu /* Day la mot doan ghi chu Doan ghi chu nay co 2 dong */ return 0;

2. Bộ chữ viết

Bộ chữ viết trong ngôn từ C bao hàm những cam kết tự, ký hiệu sau: (phân biệt chữ in hoa và in thường):

26 chữ cái latinh hoa A,B,C…Z26 vần âm latinh thường a,b,c …z.10 chữ số thập phân 0,1,2…9.Các ký kết hiệu toán học: +, -, *, /, =, , (, )Các ký kết hiệu đặc biệt: :. , ; ” ‘ _
# $ ! ^ < > …Dấu giải pháp hay khoảng trống, xuống sản phẩm ( ) cùng tab ( )

3. Trường đoản cú khóa


Là những từ mà ngôn từ C đã thiết kế sẵn và bao gồm những chức năng nhất định, trong tương lai làm nhiều các các bạn sẽ biết dần dần dần. Họ không đề xuất định nghĩa lại hầu hết từ khóa này.

Bạn đang xem: Cách viết tắt trong c#

asm • tự động • break • case • cdecl • char • class • const • continue • _cs • mặc định • delete • vị double • _ds • else • enum • _es • extern • _export • far • _fastcall • float • for •friend • goto • huge • if • inline • int • interrupt • _loadds • long • near • new • operator • pascal • private • protected • public • register • return • _saveregs • _seg • short •signed • sizeof • _ss • static • struct • switch • template • this • typedef • union • unsigned • virtual • void • volatile • while

4. đẳng cấp dữ liệu

Trong cuộc sống có rất nhiều loại thứ dụng để đựng đựng những thứ khác nhau như Rổ để đựng rau, cốc (ca) nhằm đựng nước. Cũng giống vậy, trong lập trình sẵn có các kiểu dữ liệu để có thể biểu diễn (lưu trữ) các thành phần tương ứng.

Mỗi kiểu dữ liệu sẽ có size (chiếm diện tích), loại giá trị cùng miền giá trị không giống nhau trong bộ nhớ máy tính khi sử dụng. Dưới đó là một số kiểu dữ liệu cơ phiên bản hay dùng trong C.

Lưu ý:

Do C (hoặc C++) có rất nhiều phiên bạn dạng khác nhau và sử dụng trên các hệ điều hành khác nhau nên rất có thể giá trị với kích thức các kiểu tài liệu cũng khác nhau. Bảng bên trên là tôi đánh giá trên win 7, Dev-C 5.11.

Các bạn cũng có thể dùng chương trình sau chạy và khám nghiệm kết quả:

#include #include // limits for interger#include // limits for floatint main() printf("TYPE %6s %20s %20s ", "SIZE", "MIN VALUE", "MAX VALUE"); printf("char: %6ld byte %20d %20d ", sizeof(char), CHAR_MIN, CHAR_MAX); printf("unsigned char: %6ld byte %20d %20d ", sizeof(unsigned char), 0, UCHAR_MAX); printf("short: %6ld byte %20d %20d ", sizeof(short), SHRT_MIN, SHRT_MAX); printf("int: %6ld byte %20d %20d ", sizeof(int), INT_MIN, INT_MAX); printf("long: %6ld byte %20ld %20ld ", sizeof(long), LONG_MIN, LONG_MAX); printf("long long: %6ld byte %20lld %20lld ", sizeof(long long), LLONG_MIN, LLONG_MAX); printf("float: %6ld byte %20e %20e ", sizeof(float), FLT_MIN, FLT_MAX); printf("double: %6ld byte %20e %20e ", sizeof(double), DBL_MIN, DBL_MAX); printf("long double: %6ld byte %20Le %20Le ", sizeof(long double), LDBL_MIN, LDBL_MAX); return 0;

5. Tên

Mỗi chúng ta người nào cũng có tên, vì thế trong lập trình C các thành phần cũng biến thành có tên. Ví như tên hàm, thương hiệu biến, thương hiệu hằng số, tên nhãn,…

Tên hòa hợp lệ là một trong những chuỗi tiếp tục gồm ký kết tự chữ, số hoặc giấu gạch dưới. Tên rành mạch chữ hoa chữ thường và không trùng với tự khóa.

Tên minh bạch chữ hóa chữ thường xuyên nên: a khác A, quan khác Quan.VD những tên đúng: a, quan, nguyenvanquan7826, quan_7826, _7826, _nhung, _123huong.**VD những tên sai: **Tên saiNguyên nhân
1Bắt đầu bằng số
1aBắt đầu bởi số
quan 7826Chứa vệt cách
quan-7826Chứa vết gạch ngang
f(x)Chứa dấu ngoặc nhọn
intTrùng với tự khóa

6. Biến


Tương ứng với mỗi phong cách dữ liệu chúng ta có những biến thuộc các kiểu đó và tất cả miền giá trị khớp ứng như trên dùng làm lưu giá trị. Các bạn cần tách biệt kiểu và biến.

VD mẫu rổ A nhằm đựng rau muống, chiếc rổ B để đựng rau nên và bọn chúng cùng là rổ, thì khớp ứng biến a lưu quý giá số 5, còn biến chuyển b lưu giá trị số 9 tuy vậy chúng cùng kiểu số nguyên.

Biến tất cả thể biến đổi giá trị trong quá trình chạy chương trình.

Xem thêm: Cách Giữ Tình Yêu Lâu Dài - Làm Thế Nào Để Giữ Được Tình Yêu Lâu Dài

6.1 Khai báo biến

Để khai báo biến ta dùng cú pháp:

Kiểu_dữ_liệu Danh_sách_tên_biến;

Lý thuyết thì hơi dài, các bạn xem và chạy công tác sau đang thấy ví dụ hơn:

#include int main() int a, b; // khai bao 2 bien kieu so nguyen float c; // khai bao 1 bien kieu so thuc // Gan gia tri cho cac bien a = 1; b = 2; c = 3.4; // vua khai bao bien vua gan gia tri int e = 4, f = 6; printf("a = %d; b = %d ", a, b); printf("c = %f ", c); printf("e = %d; f = %d ", e, f); return 0;Như trên các bạn thấy cấu tạo khai báo rồi đó. Còn về lệnh xuất ra màn hình các giá trị thì có một số điều khác đó là cách sử dụng %d, %f . điều này mình đang nói cụ thể ở phần sau, mang lại đây chúng ta cứ viết theo giúp xem được biện pháp khai báo thay đổi là ok roài. !

6.2 Phạm vi của biến

Khi lập trình, các bạn phải nắm rõ phạm vi của biến. Giả dụ khai báo và thực hiện không đúng, không rõ ràng sẽ dẫn mang lại sai sót khó điều hành và kiểm soát được, vì chưng vậy bạn phải xác định đúng vị trí, phạm vi sử dụng biến trước khi sử dụng biến.

Mỗi biến chuyển được khai báo nơi đâu thì sẽ được dùng và bao gồm phạm vi hoạt động tương ứng từ nơi nó khai báo đến dấu đóng góp ngoặc nhọn } ngang cấp cho với nó.

Ví dụ chương trình sau.

#include int a = 1, b = 5; // khai bao bien toan cuc, no se duoc dung o bat ky dau ke tu dong nay.int main(){ // khai bao 2 bien trong say mê main, no se duoc dung trong toan bo mê mệt main ke tu dong nay int c = 4, d = 6; if(c chúng ta chạy chương trình, xem kết quả và từ bỏ rút ra dìm xét nhá.

Trong này còn có một lời giải thích bé dại với chúng ta sau lúc chạy công tác là bọn họ có khai báo 2 trở thành d, và 2 đổi thay d này do nằm trong 2 khối lệnh không giống nhau (1 cái phía bên trong hàm main, 1 cái bên trong đoạn lệnh if ) bắt buộc chúng hoàn toàn khác nhau, không ảnh hưởng gì mang đến nhau. Nhưng đổi mới c thì chỉ khai báo 1 lần, nên khi dùng c trong đoạn lệnh if thì đó là dùng biến c của hàm main vẫn khai báo và đổi thay c vẫn được biến đổi giá trị.

7. Hằng

Hằng cũng tương tự biến nhưng mà không thể chuyển đổi giá trị. Nếu như bạn cố tình gán giá bán trị bắt đầu cho hằng thì sẽ ảnh hưởng sai.

Tên hằng thường viết in hoa nhằm dễ nhận thấy và riêng biệt với biến.

Cú pháp khai báo hằng: #define TÊN_HẰNG giá_trị (Lưu ý không có dấu chấm phẩy sinh hoạt cuối).

Các các bạn chạy với xem tác dụng của ví dụ như sau:

#include #define AGE_MAX 150 // hang so#define C 'a' // hang ky tu#define NICK_NAME "nguyenvanquan7826" // hang chuoiint main() printf("hang AGE_MAX = %d ", AGE_MAX); printf("hang C = %c ", C); printf("hang NICK_NAME = %s ", NICK_NAME); // AGE_MAX = 10; // lenh nay sai vi hang khong the cụ doi duoc gia tri return 0; Bài tập: chúng ta chạy các ví dụ sống trong bài bác và suy xét rút ra thừa nhận xét của riêng biệt mình.