Cách viết thư hủy hẹn bằng tiếng anh

     

Khi nhận thấy lời ý kiến đề xuất cho một cuộc hẹn trong ghê doanh, chúng ta nêncó một sự hồi đáp nhanh lẹ và cụ thể để người hẹn có thêm sự dữ thế chủ động để chuẩn bị xếp công việc tiếp theo. Nều bạn chấp nhận với lịch hẹn thì chỉ việc xác thực theo đúng ngày giờ và địa điểm mà các bên đã thống nhất. Còn vào trường hợp mong muốn trì hoãn hoặc bất đắc dĩ yêu cầu hủy quăng quật cuộc hẹn thì nên cần phải vấn đáp lý do cụ thể và nên gợi ý phương án giải quyết và xử lý một cách chủ động.

Bạn đang xem: Cách viết thư hủy hẹn bằng tiếng anh


*

Xác dìm cuộc hẹn

Mẫu câu thường dùng

Can I see a calendar? Tôi có thể xem lịch công tác được không?

Could you kiểm tra it, please? Ông vui vẻ kiểm tra nó được chứ?

Let me check my calendar. Để tôi kiểm soát lịch công tác làm việc của tôi.

Let me see yes, it is on my calendar. Để tôi xem như thế nào vâng, nó nằm trong lịch công tác của tôi.

If for any reason you are unable to attend, please phone me. Nếu như vì bất kỳ lý bởi nào ông bắt buộc tham gia thì vui vẻ điện mang lại tôi.

Would you like our office to arrange hotel accommodation? Ông có muốn văn phòng chúng tôi sắp xếp chống ở hotel không?

Ill give you a call this afternoon lớn set the time. Tôi đang gọi cho bạn vào chiều ni để khẳng định thời gian.

Make sure the time is correct. Hãy bảo vệ đúng thời gian.

We are programmed to lớn receive. Cửa hàng chúng tôi đã gồm chương trình tiếp nhận rồi.

Rain or shine, the meeting will be on. Mặc dù mưa tốt nắng, cuộc họp vẫn vẫn diễn ra.

The meeting will come off as planned. Buổi họp sẽ diễn ra như kế hoạch.

We will adhere to lớn our plan. Chúng tôi sẽ tôn kính triệt để planer của bọn chúng tôi.

Well, as usual. À, như hay lệ.

The schedule remains unchanged. Lịch thao tác vẫn không nắm đổi.Tình huống đối thoại

A: Hello, Lucy? Xin chào, Lucy đề xuất không?

B: Yes, Lucy speaking. Vâng, nghe đây.

A: lặng calling khổng lồ confirm our luncheon appointment. Tôi call để xác thực cuộc hẹn nạp năng lượng trưa.

B: Wait, wait, may I know whos calling? Đợi, ngóng chút, tôi có thể biết nhiều người đang gọi không?

A: Its Jack from the CG International Logistics Cooperation. Tôi là Jack từ doanh nghiệp Hậu cần thế giới CG.

B: Oh, I see. Its tomorrow at 12:30, right? Ồ, tôi biết. Ngày mai cơ hội 12 giờ đồng hồ 30, đúng không?

A: Yes, thats right. Vâng, đúng thế.

B: Ill be there. Tôi đã ở đó.

A: Good, Ill see you there at 12:30. Tốt, tôi sẽ gặp gỡ cô ngơi nghỉ đó thời gian 12 giờ đồng hồ 30.

- o O o -

A: Hello, is that Mike? Xin chào, tất cả phải Mike đó không?

B: Yes, this is Mike in Sales. Whos calling? Vâng, đấy là Mike nghỉ ngơi Phòng ghê doanh.

A: Het, Mike, this is Wang Gang. Im just calling khổng lồ confirm our meeting tomorrow. Are we still on? Xin kính chào Mike, đó là Wang Gang. Tôi chỉ gọi để chứng thực cuộc họp của chúng ta vào ngày mai. Chúng ta vẫn thực hiện chứ?

B: Oh, I almost forgot that.. You know lặng really tied up these days. Ồ, tôi hầu hết quên mất điều đó. Anh biết không tôi thiệt sự mắc trong phần lớn ngày qua.

A: Oh, come on, Mike, are we still on? Ồ, thôi nào, Mike, bọn họ vẫn triển khai chứ?


B: Let me see Tuesday, Wednesday, well, I think we can meet on time. Để tôi coi nào trang bị Ba, thứ Tư, à, tôi nghĩ bạn cũng có thể họp đúng giờ.

A: OK. See you at your office at 2:30 in the afternoon. Được. Hẹn gặp gỡ anh tại văn phòng công sở của anh lúc 2 tiếng 30 chiều.

B: Right, see you then! Được, hẹn chạm chán anh dịp đó!

- o O o -

A: Jane, Id like to know whether the meeting with Mr. Truman is still on. Jane, tôi mong biết buổi họp với Ông Truman vẫn thực hiện hay không.

B: Would you lượt thích me khổng lồ confirm the appointment. Ông vẫn muốn tôi xác thực cuộc họp không?

A: Better you do. Its been so long that I nearly forgot it. So I guess he might forget it, too. Cô nên làm thế. Quá lâu đến nỗi tôi gần như quên điều đó. Bởi vì vậy tôi nghĩ về ông ấy cũng hoàn toàn có thể quên rồi.

B: OK. I will do it right now. Được. Tôi đã làm điều đó ngay bây giờ.

(A moment later) (Một lát sau)

B: Ive called Mr. Truman, and he confirmed the meeting date. Tôi đã call cho Ông Truman, với ông ấy đã xác nhận thời gian cuộc họp.

A: lặng so relieved to hear that. Tôi thấy dễ chịu và thoải mái khi nghe điều đó.

Trì hoãn cuộc hẹn

Mẫu câu thường xuyên dùng

Im afraid well have to make our appointment a little bit later. Tôi e rằng chúng ta sẽ phải hoãn cuộc hẹn của chúng ta trễ lại một chút.

Im afraid that we must change the time of the date. Tôi e rằng chúng ta phải biến hóa thời gian cuộc hẹn.

Will it be convenient if we have a date at 7:00 tomorrow evening? có tiện không nếu bọn họ hẹn gặp mặt lúc 7 giờ về tối mai?

I think that would suit me better. Tôi nghĩ điều đó thích phù hợp với tôi hơn.

Much to my regret, there is a minor change about the time of the meeting. Tôi hết sức tiếc là tất cả sự cố gắng đổi nhỏ về thời hạn cuộc họp.

We have khổng lồ apologize khổng lồ you. Cửa hàng chúng tôi phải xin lỗi ông.

Monday is a bit of a problem for me. Can you put it off until Wednesday? vật dụng Hai hơi khó cho tôi. Ông có thể hoãn nó mang đến thứ bốn được không?

Any time between four và six. Bất cứ lúc nào giữa 4 giờ với 6 giờ.

Is there any chance that we could rearrange for the same time next week? Có cơ hội nào để chúng ta có thể sắp xếp lại cùng thời hạn vào tuần tới không?

How about 3:00 p.m tomorrow? Thế 3h chiều mai thì sao?

What about the day after tomorrow? chũm ngày kiểu mốt thì sao?

How about five days later? vậy 5 bữa sau nữa thì rứa nào?

Could you come here in the morning? Ông rất có thể đến trên đây vào buổi sớm được không?

Will eight oclock tomorrow morning be OK with you? 8 giờ sáng mai dành được với ông không?

Would two hours later be acceptable? nhị tiếng sau nữa có đồng ý được không?Tình huống đối thoại

A: Hello, may I speak to Mr. White? Xin chào, tôi có thể nói rằng chuyện cùng với Ông white được không?

B: Hello. This is white speaking. Xin chào. White sẽ nói đây.

A: im Susan, the secretary of the Overseas Engineering Company. Yên calling to inform you of the time for the next meeting. The meeting will be held at 10:00 oclock next Monday. Tôi là Susan, thư ký của công ty Công trình Nước ngoài. Tôi hotline để báo ông biết thời hạn cho buổi họp tiếp theo. Cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức vào khoảng 10 giờ trang bị Hai tuần tới.

B: 10:00 oclock? But my secretary told me that we would have meeting at 8:30 a.m. 10 giờ à? nhưng thư ký của tôi bảo cùng với tôi rằng họ sẽ gồm cuộc họp vào tầm 8 giờ 30 sáng.


A: Sorry. Weve changed the time lớn avoid the rush hour. So we both have plenty of time khổng lồ get there. Xin lỗi. Chúng tôi đã thay đổi thời gian để tránh tiếng cao điểm. Vị vậy cả bọn họ đều có tương đối nhiều thời gian để cho đó.

B: OK. I think Ill get there on time. Được. Tôi nghĩ về tôi sẽ tới đó đúng giờ.

- o O o -

A: Is that you, Tom? phải anh đó không Tom?

B: Yes, speaking. Vâng, nghe đây.

A: yên afraid that we must change the time of the date. Tôi e rằng chúng ta phải biến đổi thời gian cuộc hẹn.

Xem thêm: Phụ Nữ Thích Tính Cách Đàn Ông Muốn Gì Ở Phụ Nữ? Ông Muốn Gì Ở Phụ Nữ?

B: Why? Weve prepared everything. Just only waiting for you. Tại sao? công ty chúng tôi đã chuẩn bị mọi sản phẩm công nghệ rồi. Chỉ với đợi anh thôi.

A: My boss wants me to bởi some extra work. Ill have to lớn stay in the office. I dont know when Ill finish it. Ông nhà của tôi ao ước tôi có tác dụng thêm không nhiều việc. Tôi sẽ phải ở lại văn phòng. Tôi không biết khi nào tôi đã hoàn thành.

B: Will it be convenient if we have a date at 7:00 tomorrow evening? gồm tiện ko nếu bọn họ hẹn gặp gỡ lúc 7 giờ buổi tối mai?

A: I think that would suit me better. Tôi nghĩ thay sẽ thích phù hợp với tôi hơn.

B: So thats set. At 7:00 tomorrow evening. Vậy đi nhé. Cơ hội 7 giờ buổi tối mai.

A: All right. Được rồi.

- o O o -

A: Hello, may I speak khổng lồ Mr. Green? Xin chào, tôi có thể nói rằng chuyện cùng với Ông Green được không?

B: Hello! This is Green speaking. Xin chào! Green nói đây.

A: Oh, Mr. Green! This is Wang Jian here. Yên ổn sorry to gọi you so late. Ồ, ông Green! Wang Jian đây. Tôi siêu tiếc khi điện thoại tư vấn cho ông quá trễ.

B: It doesnt matter. Whats up? không thành vấn đề. Chuyện gì thế?

A: Much to lớn my regret, there is a minor change about the time of the meeting. Well have it at 4 p.m tomorrow instead of 8 a.m. Tôi cực kỳ tiếc là tất cả sự thế đổi nhỏ tuổi về thời gian cuộc họp. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp thời điểm 4 giờ chiều mai thay do 8 giờ đồng hồ sáng.

B: Why? What happened to you? trên sao? Điều gì xẩy ra với anh thế?

A: Because we must deal with an urgent case tomorrow morning. We have to apologize to you. Bởi vì chúng tôi phải giải quyết trường hợp khẩn cấp vào sáng sủa mai. Công ty chúng tôi phải xin lỗi ông.

B: Thats all right. No problem. Được rồi. Không thành vấn đề.

Hủy bỏ cuộc hẹn

Mẫu câu thường dùng

Im sorry, but I cant make it. Tôi xin lỗi, nhưng lại tôi ko thể tiến hành điều đó.

Im afraid yên ổn tied up then. Tôi e là tôi bận việc lúc đó rồi.

Im awfully sorry, but I wont be able khổng lồ come over Monday morning. Tôi thực sự lấy có tác dụng tiếc, mà lại tôi sẽ không thể mang lại được vào sáng đồ vật Hai.

Im sorry to tell you that I have lớn cancel our appointment. Tôi vô cùng tiếc bắt buộc báo ông hiểu được tôi đề nghị hủy cuộc hẹn của bọn chúng ta.

Our general manage has an urgent case to khuyễn mãi giảm giá with in Shanghai. Tgđ của công ty chúng tôi có một ngôi trường hợp cấp bách cần xử lý ở Thượng Hải.

He wanted me to convey his apology to you. Ông ấy hy vọng tôi chuyển lời xin lỗi của ông ấy đến cho ông.

I have an appointment with him at 2 oclock this afternoon, but something urgent has come up, I would like to cancel it. Tôi gồm cuộc hứa với ông ấy lúc 2 giờ chiều nay, nhưng câu hỏi khẩn cấp xảy ra, tôi ước ao hủy nó.

I hate to vì this, but I have to lớn break our appointment. Tôi ghé làm điều này, tuy thế tôi đề nghị hủy cuộc hứa của chúng ta.

Sorry, something unexpected comes up, I cant be không tính tiền tomorrow. Xin lỗi, có việc bất thần xảy ra, tôi cấp thiết rảnh vào ngày mai được.Tình huống đối thoại

A: Mr. Black, I wont be able lớn keep my appointment at eight oclock tomorrow. Ông Black, tôi sẽ không thể giữ hẹn lúc 8 giờ tương lai được.

B: Thats a pity. I think we can make it sometime next week. Thật đáng tiếc. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể sắp xếp vào một lúc nào đó tuần sau.

A: lặng afraid lặng tied up during these three months. Ill be in Canada. Tôi e rằng tôi bận việc trong suốt 3 tháng này. Tôi sẽ ở Canada.

B: You can điện thoại tư vấn me if you are free. Ông rất có thể gọi mang đến tôi ví như ông rảnh.

A: I will. But for the matter you can talk with my colleague, Ms Liên, shell be glad to lớn help you. Tôi đã gọi. Nhưng so với vấn đề này thì ông nói theo cách khác chuyện với người cùng cơ quan của tôi., Cô Liên, cô ấy sẽ phấn kích giúp ông.

B: No problem. Không thành vấn đề.

A: I hope you can cooperate happily. Tôi hy vọng ông hoàn toàn có thể hợp tác vui vẻ.

B: Dont worry about that. Good luck in Canada. Xin đừng lo ngại về điều đó. Chúc may mắn ở Canada.

- o O o -

A: Hi, Tom. This is Mike of ABC Company. Xin chào, Tom. Tôi là Mike thuộc công ty ABC.

B: Oh, hi, Mike. Hows it going? Ồ, chào Mike. Tình hình thế làm sao rồi?

A: Not bad. Thanks. Lặng calling to lớn tell you that our director, Mr. Norris has been hospitalized with his stomach và hoas lớn cancel his appointment with you. Không tệ lắm. Cảm ơn. Tôi điện thoại tư vấn để báo anh hiểu được giám đốc cửa hàng chúng tôi Ông Norris đang nhập viện vì căn bệnh đau dạ dày và đề xuất hủy cuộc hứa hẹn với ông.

B: im sorry lớn hear that. Is it serious? Tôi siêu tiếc mặc nghe điều đó. Tất cả nghiêm trọng không?

A: No, thank you. He hopes that the appointment will be held after recovers. Không, cảm ơn ông. Ông ấy hy vọng cuộc hẹn sẽ được thực hiện sau khoản thời gian ông ấy hồi phục.

B: lặng looking forward khổng lồ his good news. Tôi đang mong tin tốt của ông ấy.

A: He feels very sorry to be a nuisance. Ông ấy cảm giác rất tiếc nên làm phiền.

B: Its all right. Please send my regards to lớn him. Được rồi. Vui vẻ gửi lời thăm hỏi của tôi đến ông ấy.

A: I will. Thank you so much. Tôi sẽ có tác dụng thế. Cảm ơn ông rất nhiều.

- o O o -

A: May I speak to Tom? Tôi có thể nói chuyện cùng với Tom được không?

B: This is Tom speaking. Whos that? Tom đang nói đây. Aithế?

A: This is Lily. Lily đây.

B: Yes, Lily? Sao, Lily à?

A: yên ổn afraid were very busy this month, so I cant meet with you on time. Tôi e rằng công ty chúng tôi rất bận vấn đề tháng này, chính vì vậy tôi cần thiết họp với cô đúng giờ.

B: You mean youre not going khổng lồ meet me? Ý cô là cô vẫn không gặp tôi?

A: I didnt mean that, Tom. Id just lượt thích to delay the appointment lớn sometime later. Tôi không tồn tại ý thế, Tom à. Tôi chỉ mong muốn hoãn cuộc hẹn cho một thời gian nào kia sau này.

B: I hate things like that happen lớn us, but it seems I dont have any other choice. Tôi ghét sự việc như thế này xẩy ra với chúng tôi, nhưng dường như tôi không có lựa chọn nào khác.

A: I would appreciate your understanding. Tôi cảm kích do anh đọc cho.

B: It doesnt matter. Hope lớn see you soon.Không thành vấn đề. Hi vọng sớm gặp lại cô.

Nguồn xem thêm 900 tình huống Tiếng Anh dịch vụ thương mại Từ khóa cách chứng thực cuộc hứa trong giờ đồng hồ Anhcách trì hoãn cuộc bởi tiếng Anhcách nói hủy vứt cuộc hứa hẹn english