Cách viết thư yêu cầu bằng tiếng anh

     

Bên cạnh đối chiếu đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR so sánh và cung cấp Cách viết thư yêu ước (letter of request) IELTS WRITING GENERAL TRAINING


*

*

Letter of request (thư yêu thương cầu) cũng trở thành tuân theo bố cục của viết thư IELTS GENERAL TRAINING WRITING TASK 1 mà lại IELTS TUTOR đã giải đáp


2.1. Trực tiếp nói ra mục tiêu của thư tức thì từ thuở đầu một cách thanh lịch và cụ thể kèm theo mọi thông tin quan trọng liên quan tiền đến sự việc (không vòng vo)


Nên viết: "Would it be possible ...?" hoặc "I would be grateful if you would ..."Không đề nghị viết: "I need your help to fix my computer." tốt "I heard you could help me fix my computer."
"I would be grateful if you could help me get my car turned up"We met last week at the grocery. I was pleased to get acquaintance with you. As you know, my oto has been acting up quite a bit recently. I took it to lớn the mechanic, & he said that it is in dire need of a tune-up; however, it will cost almost $600 to lớn get all of the work done. He said that if I had a friend who was knowledgeable about it, it would probably be worth buying the parts myself và having them help."

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I’m writing because I know that you are very handy và enjoy tinkering with cars. Would you be willing to lớn let me borrow your tools & help me get my truck tuned up? It would really help me out and save me a good amount of money.

Bạn đang xem: Cách viết thư yêu cầu bằng tiếng anh


Đưa ra lời đề nghị giúp đỡ từ phía người nhận để hoàn thành thư. Các các bạn hãy nhớ thể hiện sự hàm ơn và sự sẵn lòng trợ giúp lại tín đồ nhận thư Bày tỏ sự thông cảm còn nếu không thể giúp đỡ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Cách 1: "Please let me know if you need any more information."Cách 2: "I would be happy to lớn compensate you for your time and I will, of course, buy all of the necessary parts. Let me know what would be appropriate for compensation."
*

IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Bố viên lá thư sẽ được dựa hoàn toàn trên 3 dòng chấm nhỏ dại mà đề bài cho, mỗi đoạn trả lời cho một chấm nhỏ

You are studying for a qualification, và you would like some time off work to lớn complete it. Write a letter to your manager. In your letter:

Ask for some time off khổng lồ complete a qualificationSuggest what you will bởi vì later at work if you have time offSay how the qualification helps your job or company

Dear Sir,

I have been working as an audit assistant with your firm for two years. I am also preparing for my chartered accountancy exam. Actually I am writing my CA final exam in the first week of January.

Xem thêm: Ra Dịch Nhầy Màu Vàng Khi Mang Thai Như Thế Nào? Có Bầu Ra Khí Hư Màu Vàng Có Sao Không

Because my exams are approaching, I wanted lớn have a two weeks’ leave of absence for preparation. I know this is a really busy time và you cannot permit any staff khổng lồ go on leave at the moment. But I need this time-off to lớn crack my exams. I will certainly rejoin work the day after my last exam. I will also try to work on weekends to complete the work piled up in my absence. The firm will also benefit if I pass my CA exam as we will have one more qualified person for dealing with bank audit assignments.

I hope you will empathize with my situation và grant me leave of absence for two weeks.