Cách viết tin bài tuyên truyền

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (481.96 KB, 16 trang )


Bạn đang xem: Cách viết tin bài tuyên truyền

KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀITUYÊN TRUYỀN TRÊN BÁO CHÍNguyễn Mạnh KiênTrưởng phòng Tuyên truyền giáo dục,Ban Tuyên giáo TLĐI. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BÁO CHÍ1. Khái niệm về báo chí và nhà báo:­ Báo chí là môt bộ phận của truyền thông đại chúng, nhưng là bộ phận chiếm vị trí trung tâm, vai trò nền tảng và có khả năng quyết định tính chất, khuynh ướng, bỏ ra phối năng lượng và hiệu quả tác động của TTĐC.­ Nhà báo phải là người có quốc tịch VN, có địa chỉ thường trú tại VN, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định, đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được cấp thẻ nhà báo.­ Loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và báo mobile.­ Thể loại (tác phẩm) báo chí: gồm 2 thể loại cơ bản: tin và bài báo (bài phản ánh, bài phỏng vấn, bài phóng sự, bài điều tra…)I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BC (tiếp)2. Vai trò, chức năng của báo chí trong đời sống xã hội:­ Thông tin là chức năng cơ bản, chức năng khởi nguồn của bảo chí. ­ tác dụng tư tưởng là tác dụng xuyên suốt, biểu thị tính mục đích của báo chí. ­ Chức năng khai sáng ­ giải trí­ Chức năng quản lý, giám sát và phản biện xã hội
­ Chức năng kinh tế ­ dịch vụI. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BC (tiếp)3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về báo chí: (5 quan điểm)­ Công tác báo chí là một bộ phận cấu thành hữu cơ trong bộ máy hoạt động của Đảng ta, là yếu tố cầu thành hoạt động tư tưởng, lý luận. ­ Báo chí nước ta phải góp phần tích cực vào tuyên truyền lý luận Mác­Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.­ Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị ­ xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.­ Đảng lãnh đạo báo chí bằng việc định hướng chính trị…­ “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.II. CÔNG TÁC BC, XB CỦA TỔ CHỨC CĐNội dung công tác báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn gồm:­ Theo dõi, quản lý, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn với vai trò là cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản theo quy định của Đảng, Nhà nước.­ Phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài hệ thống Công đoàn tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn.

Xem thêm: Quan Hệ Ngoài Quần Áo Có Thai Không Bác Sĩ? Lúc Nào Dính

trang điểm. Ngoài ra, các đôi còn được tham gia lớp huấn luyện kỹ năng “xây dựng hạnh phúc gia đình” (trước lễ cưới) và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ tinh thần sau đám cưới.III. KỸ NĂNG VIẾT MỘT SỐ THỂ LOẠIBÁO CHÍ PHỔ BIẾN (tiếp theo)2. Kỹ năng viết bài phản ánh: a. Những yêu cầu đối với bài báo: • Về nội dung phải đảm bảo yêu cầu: Thời sự và xác thực. • Về hình thức bài báo phải ngắn gọn, kết cấu bài phải gắn liền với sự kiện, ngôn ngữ viết gần với ngôn ngữ đời thường. b. Phân loại bài báo • ∙ Bài phản ánh về sự kiện, sự việc; • ∙ Bài phản ánh quang cảnh, hiện trạng; • ∙ Bài phản ánh về tình huống, vấn đề; • ∙ Bài phản ánh người thật, việc thật; • ∙ Bài phản ánh suy nghĩ, cảm xúc. III. KỸ NĂNG VIẾT MỘT SỐ THỂ LOẠIBÁO CHÍ PHỔ BIẾN (tiếp theo)2. Kỹ năng viết bài phản ánh (tiếp theo): c. Các bước cần thiết khi viết bài ­ Bước 1: Lựa chọn sự kiện:­ Bước 2: Khai thác thông tin, tư liệu:­ Bước 3: Lựa chọn cách thể hiện:­ Bước 4: Viết bài phản ánh: Về bố cục, bài phản ánh thường có 4 phần:+ Tít bài (Đầu đề):
+ Phần mở bài:+ Phần thân bài:+ Phần kết:III. KỸ NĂNG VIẾT MỘT SỐ THỂ LOẠIBÁO CHÍ PHỔ BIẾN (tiếp theo)2. Kỹ năng viết bài phản ánh (tiếp theo): d. Một số lưu ý khi viết bài:• Cố gắng tìm cho được các góc tiếp cận sự kiện, vấn đề một cách hợp lý ­ đây là điều kiện đảm bảo cho bài viết thành công. • Phải chú ý đặc biệt đến hoàn cảnh điển hình của sự kiện được phản ánh. Bất cứ con người, hay sự việc nào đó bao giờ cũng tồn tại trong một hoàn cảnh nhất định. Người viết báo phải biết phản ánh những chi tiết nổi bật nhất của hoàn cảnh đó. • Bài viết cần được thể hiện bằng văn phong đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu, ngắn gọn, gần gũi với ngôn ngữ của đời thường. • Ngôn ngữ văn phong, kết cấu của một bài phản ánh tuân theo nguyên tắc nội dung nào, hình thức ấy. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !Bài tập: Anh (chị) hãy viết 01 tin về lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014.