Câu hỏi trắc nghiệm sinh học luyện thi đại học

     

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 ôn thi THPT tổ quốc năm 2021

Nhằm mục tiêu giúp học sinh ôn thi THPT nước nhà môn Sinh học tập năm 2021, tư liệu tổng hòa hợp 800 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 12 lựa chọn lọc, có đáp án chi tiết với các thắc mắc trắc nghiệm nhiều mẫu mã đầy đủ các mức độ nhấn biết, thông hiểu, áp dụng được soạn theo từng bài học sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện, củng chũm lại kiến thức và kỹ năng để ăn điểm cao trong những bài thi môn Sinh học lớp 12.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm sinh học luyện thi đại học

*

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài bác 1 bao gồm đáp án

Câu 1: Một đoạn của phân tử ADN mang tin tức mã hoá cho 1 chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được điện thoại tư vấn là:

Anticodon.Gen.Mã di truyền.Codon.

Đáp án:

Một đoạn của phân tử ADN mang tin tức mã hoá cho 1 chuỗi pôlipeptit hay như là 1 phân tử ARN được gọi là gen.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 2: Gen là một trong những đoạn của phân tử ADN

mang tin tức mã hoá chuỗi polipeptit giỏi phân tử ARN.mang tin tức di truyền của các loài.mang thông tin cấu tạo của phân tử prôtêin.chứa những bộ 3 mã hoá những axit amin.

Đáp án:

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay như là 1 phân tử ARN được hotline là gen.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 3: Gen là 1 trong những đoạn ADN mang thông tin di truyền mã hóa cho một sản phẩm khẳng định là

Một phân tử proteinMột phân tử mARNMột chuỗi polipeptit hay một phân tử ARNMột phân tử protein hay một phân tử ARN

Đáp án:

Gen là một trong những đoạn ADN mang thông tin di truyền mã hóa cho 1 sản phẩm khẳng định là một chuỗi polipeptit hay 1 phân tử ARN.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 4: Trong các loại nuclêôtit tham gia kết cấu nên ADN không tồn tại loại nào:

Guanin(G).Uraxin(U).Ađênin(A).Timin(T).

Đáp án:

Các loại nucleotit tham gia cấu trúc nên ADN là A, T, G, X.

U là đơn phân cấu trúc nên ARN chưa hẳn đơn phân kết cấu nên phân tử ADN.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 5: ADN không được cấu trúc từ những loại nuclêôtit nào:

A, T, G, X.G, XA, U, G, X.A, T

Đáp án:

Các nhiều loại nucleotit tham gia cấu tạo nên ADN là A, T, G, X.

U là 1-1 phân cấu tạo nên ARN không phải đơn phân cấu trúc nên phân tử ADN

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 6: Timin là nucleotit cấu trúc nên phân tử nào sau đây:

ADNmARNARN Protein

Đáp án:

Timin là đối kháng phân của ADN

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Một đoạn gen có trình từ nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự những nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ren trên là:

3’TXGAATXGT5’5’AGXTTAGXA3’5’TXGAATXGT3’5’UXGAAUXGU3’

Đáp án:

Theo hiệ tượng bổ sung, ta có:

Mạch gốc: 3’AGXTTAGXA5’

Mạch bổ sung: 5’TXGAATXGT3’

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 8: Một đoạn phân tử ADN nghỉ ngơi sinh vật dụng nhân thực tất cả trình tự nuclêôtit bên trên mạch có mã gốc là: 3"...AAAXAATGGGGA...5". Trình từ bỏ nuclêôtit trên mạch bổ sung cập nhật của đoạn ADN này là

5"...TTTGTTAXXXXT...3". 5"...GTTGAAAXXXXT...3".5"...AAAGTTAXXGGT...3". 5"...GGXXAATGGGGA...3".

Đáp án:

Theo hình thức bổ sung, ta có:

Mạch gốc: 3"...AAAXAATGGGGA...5".

Mạch bửa sung: 5"...TTTGTTAXXXXT...3".

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 9: Mạch thứ nhất của gen có trình từ nuclêôtít là 3’AAAXXAGGGTGX 5’. Tỉ lệ

*
ở mạch thứ 2 của ren là?

1/411/22

Đáp án:

Tỉ lệ

*
ở đoạn mạch đầu tiên là: 8/4

Do A links với T với G link với X → A1 = T2, T1 = A2, G1 = X2, X1 = G2

→ Tỉ lệ tại phần mạch thứ hai là 4/8 = 1/2

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Chú ýTỷ lệ

*
ở mạch bổ sung bằng nghịch đảo của mạch gốc và ngược lại.

Câu 10: Người ta áp dụng 1 chuỗi polinucleotit có tỉ lệ (A+G)/(T+X)=4 nhằm tổng vừa lòng một chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polinucleotit này.Trong toàn bô nucleotit thoải mái mà môi trường thiên nhiên nội bào hỗ trợ có số nhiều loại (T+X) chiếm:

4/51/5 1/43/4

Đáp án:

Chuỗi polinucleotit mạch gốc = 4

Chuỗi polinucleotit té sung 1/4

→ T + X = 80%, A + G = 20%. Vậy phần trăm T+X chiếm 4/5

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Trắc nghiệm Sinh học tập 12 bài xích 2 bao gồm đáp án

Câu 1: Phân tử nào tiếp sau đây mang bộ ba đối mã (anticôdon)?

mARNADNtARNrARN

Đáp án:

Phân tử mang bộ bố đối mã là: tARN

Đáp án nên chọn là: C

Câu 2: Đối mã sệt hiệu bên trên phân tử tARN được gọi là

anticodon. Triplet.axit amin. Codon.

Đáp án:

Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được call là anticodon.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 3: Bộ tía đối mã (anticôđon) là bộ cha có trên

phân tử tARNmạch nơi bắt đầu của genphân tử rARNphân tử mARN

Đáp án:

Bộ cha đối mã nằm trong phân tử tARN; bộ bố đối mã liên kết bổ sung với bộ tía mã hóa trên phân tử mARN.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 4: Ở sinh đồ nhân thực, ARN không đảm nhận công dụng nào sau đây?

Mang axit amin tham gia quá trình dịch mã.Phân giải prôtêin.Làm khuôn tổng thích hợp chuỗi pôlipeptit.Cấu tạo nên ribôxôm

Đáp án:

Ở sinh đồ nhân thực, ARN không đảm nhận tác dụng phân giải protein.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 5: Ở sinh trang bị nhân thực, ARN đảm nhận chức năng nào sau đây?

Mang axit amin tham gia quá trình dịch mã.Cấu tạo cho ribôxôm.Làm khuôn tổng phù hợp chuỗi pôlipeptit.Cả ba công dụng trên

Đáp án:

Ở sinh đồ gia dụng nhân thực, ARN đảm nhận cả ba tác dụng A, B, C.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 6: Cho các đặc điểm:

1. Được cấu trúc bởi một mạch poliribônuclêôtit.

Xem thêm: Yêu 7: Những Câu Nói Quay Lại Với Người Yêu Cũ Cực Hiệu Quả Bạn Nên Thử Ngay

2. Đơn phân là adenine, timin, guanin, xitorin.

3. Cấu trúc theo hình thức đa phân.

4. Trong kết cấu có uraxin mà không có timin.

Số điểm sáng chung gồm cả sinh hoạt 3 các loại ARN là

421 3

Đáp án:

Các điểm chung gồm ở 3 ARN là: (1),(3),(4).

Ý (2) sai vày trong ARN không tồn tại timin

Đáp án nên chọn là: D

Câu 7: Trong các điểm sáng sau, tất cả bao nhiêu điểm lưu ý chung của bố loại ARN là tARN, mARN, rARN?

1. Chỉ có một chuỗi polinucleotid. 2. Kết cấu theo nguyên lý đa phân. 3. Những đơn phân hoàn toàn có thể liên kết theo cách thức bổ sung.4. Có 4 loại đối kháng phân.

Phương án đúng:

4231

Đáp án:

Đặc điểm tầm thường của tía loại ARN là tARN, mARN, rARN là: (1), (2), (4).

(3) Sai vày mARN là 1 trong mạch đơn, thẳng -> không có đoạn có link bổ sung.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây thuộc về cấu trúc của mARN?

mARN có kết cấu mạch kép, vòng, bao gồm 4 loại 1-1 phân A, T, G, X.mARN có cấu tạo mạch kép, tất cả 4 loại 1-1 phân A, T, G, XmARN có cấu tạo mạch đơn, bao gồm 4 loại đối chọi phân A, U, G, XmARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, có 4 loại đơn phân A, U, G, X

Đáp án:

mARN có cấu tạo mạch đơn, thẳng, có 4 loại solo phân A, U, G, X

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 9: mARN không có đặc điểm nào dưới đây?

có cấu tạo mạch đơn.gồm 4 loại 1-1 phân A, T, G, X.gồm 4 loại đối kháng phân A, U, G, X.có kết cấu mạch thẳng.

Đáp án:

B sai bởi vì trong ARN không có timin.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng về tARN?

Thành phần chính cấu tạo nên ribôxômCó đầu 5" link với axit aminChỉ có kết cấu mạch đơnMang bộ cha đối mã khớp với bộ cha mã sao trên mARN

Đáp án:

Nhận định đúng là tARN sở hữu bộ tía đối mã khớp cùng với bộ tía mã sao bên trên mARN

A sai do rARN là nhân tố chính kết cấu nên ribôxôm.

B sai bởi tARN bao gồm đầu 3" links với axit amin.

C sai vì chưng tARN có cấu tạo dạng chùy, vẫn đang còn đoạn gồm 2 mạch, có link hiđrô.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Trắc nghiệm Sinh học tập 12 bài bác 3 gồm đáp án

Câu 1: Điều hòa vận động gen chủ yếu là

Điều hòa lượng sản phẩm do gen sinh sản raĐiều hòa lượng mARNĐiều hòa lượng tARNĐiều hòa lượng rARN

Đáp án:

Điều hòa hoạt động vui chơi của gen đó là điều hòa số lượng hàng hóa do gen sinh sản ra

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 2: Điều hòa hoạt động của gen bao gồm là:

Điều hòa lượng mARN, tARN, rARN tạo ra để thâm nhập tổng vừa lòng protein.Điều hòa lượng enzim tạo ra để thâm nhập tổng phù hợp protein.Điều hòa số lượng sản phẩm của gen đó được tạo ra.Điều hòa lượng ATP quan trọng cho quá trình tổng hòa hợp protein.

Đáp án:

Điều hòa buổi giao lưu của gen đó là điều hòa số lượng sản phẩm do gen tạo ra

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 3: Sự biểu thị điều hòa hoạt động của gen sống sinh trang bị nhân sơ diễn ra chủ yếu hèn ở cấp cho độ:

Phiên mãSau phiên mãTrước phiên mãDịch mã

Đáp án:

Điều hòa hoạt động của gen sống sinh đồ gia dụng nhân sơ công ty yếu diễn ra ở quy trình phiên mã.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Ở tế bào nhân sơ, sự điều hòa hoạt động của gen xẩy ra chủ yếu ở tại mức độ:

Từ trước phiên mã mang đến sau dịch mãPhiên mãDịch mãỞ quá trình trước phiên mã

Đáp án:

Điều hòa hoạt động của gen sống sinh đồ nhân sơ công ty yếu diễn ra ở quy trình tiến độ phiên mã

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 5: Theo Jacôp cùng Mônô, các thành phần kết cấu của opêron Lac gồm:

Gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi rượu cồn (P).Vùng quản lý (O), đội gen cấu trúc, vùng khởi rượu cồn (P).Gen điều hoà, team gen cấu trúc, vùng quản lý và vận hành (O).Gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng quản lý và vận hành (O), vùng khởi động (P).

Đáp án:

Operon Lac bao gồm: Nhóm gene cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 6: Trình tự các thành phần của một Opêron gồm :

Vùng vận hành - Vùng khởi đụng - team gen cấu trúcNhóm gen cấu trúc - Vùng quản lý - Vùng khởi độngVùng khởi rượu cồn - Vùng quản lý và vận hành - team gen cấu trúcNhóm gen cấu trúc - Vùng khởi rượu cồn - Vùng vận hành

Đáp án:

Operon Lac gồm những: Vùng khởi động - Vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 7: Thành phần nào tiếp sau đây không có trong cấu trúc của opêron Lac sinh hoạt E.coli?

Gen điều hoàNhóm gene cấu trúcVùng quản lý và vận hành (O)Vùng khởi động (P)

Đáp án:

Gen điều hoà không phía bên trong Operon Lac.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Thành phần nào tiếp sau đây không trực thuộc opêron Lac?

Vùng khởi cồn của ren điều hòa.Gen Y của opêron.Vùng quản lý của opêron. Gen Z của opêron.

Đáp án:

Gen điều hoà không thuộc Operon Lac

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 9: Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. Coli, kí hiệu O (operator) là:

Vùng khởi động.Vùng kết thúc.Vùng mã hoáVùng vận hành.

Đáp án:

Kí hiệu O (operator) là vùng vận hành.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 10: Operator (viết tắt: O) là:

Cụm gen cấu tạo liên quan liêu về chức năngVùng vận hành hoàn toàn có thể liên kết prôtêin ức chếVùng cân bằng đầu ren nơi mở màn phiên mãGen ổn định tổng phù hợp prôtêin ức chế

Đáp án: