Chế độ học sinh bán trú

     
Nghị định 116/2016/NĐ-CP chính sách đối tượng, nút hỗ trợ, hồ nước sơ, thủ tục, thẩm quyền, quy trình cấp phân phát và ngân sách đầu tư thực hiện chế độ hỗ trợ đối với học sinh tè học, trung học các đại lý và trung học phổ biến ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Bạn đang xem: Chế độ học sinh bán trú

 

1. Điều kiện học sinh được hưởng cơ chế hỗ trợ


+ học sinh mà bạn dạng thân và bố, bà bầu hoặc fan giám hộ bao gồm hộ khẩu tại các xã, thôn quan trọng đặc biệt khó khăn sẽ học tại những trường trực thuộc xã quanh vùng III, thôn quan trọng đặc biệt khó khăn, bến bãi ngang;
+ học viên mà phiên bản thân với bố, bà mẹ hoặc bạn giám hộ gồm hộ khẩu trên xã quanh vùng III, thôn đặc trưng khó khăn vùng dân tộc và miền núi đã học tại các trường ở trong xã khoanh vùng II.
- Đối với học viên trung học phổ biến là người dân tộc bản địa thiểu số phải đang học tại trường trung học thêm hoặc cấp trung học càng nhiều tại trường có nhiều cấp học; phiên bản thân với bố, chị em hoặc bạn giám hộ tất cả hộ khẩu trên xã quanh vùng III, thôn đặc trưng khó khăn vùng dân tộc bản địa và miền núi; các xã đặc trưng khó khăn vùng kho bãi ngang ven bờ biển và hải đảo.
Đối với học sinh trung học phổ thông là tín đồ Kinh, ngoài những điều kiện trên còn đề xuất thuộc hộ nghèo.
Học sinh thuộc đối tượng được hưởng chế độ sẽ dấn mức cung cấp tiền ăn, nhà tại và tiền gạo theo Nghị định 116 năm năm nhâm thìn như sau:
- hỗ trợ tiền đơn vị ở: dành riêng cho học sinh nên tự túc vị trí ở thì được hưởng bởi 10% nấc lương cơ sở và không thực sự 9 tháng/năm học/học sinh.
+ Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả mang phiên bản chính để đối chiếu hoặc bản sao gồm chứng thực; trường đúng theo sổ hộ khẩu bị thất lạc phải bao gồm giấy xác thực của Trưởng Công an xã);
+ Giấy tờ minh chứng là hộ nghèo bởi vì Ủy ban nhân dân cung cấp xã cung cấp hoặc xác thực đối với học sinh trung học ít nhiều là tín đồ Kinh.
Với ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách gồm có: dự toán đề nghị hỗ trợ kinh mức giá và cung cấp gạo; danh sách học sinh bán trú vẫn học trên trường cùng danh sách học sinh bán trú bắt buộc tự lo nơi ở. Nghị định 116 cũng hình thức hồ sơ so với trường rộng lớn có tổ chức nấu ăn triệu tập cho học viên là đối tượng được hưởng chủ yếu sách.
Ngoài ra, Nghị định 116 của chính phủ nước nhà còn gợi ý trình tự, giấy tờ thủ tục xét coi sóc hỗ trợ cơ chế hỗ trợ cũng tương tự quy trình cung cấp gạo cho học viên và nguồn ghê phí thực hiện hỗ trợ.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 116/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 mon 07 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở XÃ, THÔN ĐẶCBIỆT KHÓ KHĂN

Căn cứ lao lý tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 mon 6 năm 2005, hình thức sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục ngày 25 mon 11 năm 2009;

Theo kiến nghị của bộ trưởng Bộ Giáodục với Đào tạo;

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhchính sách cung cấp họcsinh cùng trường rộng lớn ở xã, thôn đặc biệt quan trọng khókhăn.

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

Nghị định này phương tiện đối tượng, mứchỗ trợ, hồ nước sơ, thủ tục, thẩm quyền, quá trình cấp vạc và kinh phí đầu tư thực hiệnchính sách cung cấp đối với học viên tiểu học, trung học cửa hàng và trung học tập phổthông sinh hoạt xã, thôn quan trọng khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã quan trọng đặc biệt khókhăn vùng bãi ngang ven bờ biển và hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú vàtrường thêm có tổ chức nấu ăn tập trung cho học viên là đối tượng người sử dụng hưởngchính sách theo quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Đối với học sinh, gồm:

a) học viên tiểu học và trung học cơsở theo điều khoản tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này;

b) học sinh trung học phổ quát là ngườidân tộc thiểu số theo cơ chế tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

c) học viên trung học nhiều làngười dân tộc Kinh theo luật tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

2. Đối với những trường phổ thông, gồm:

a) trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú;

b) Trường càng nhiều có tổ chức nấu ăntập trung cho học viên là đối tượng người tiêu dùng hưởng chính sách theoquy định tại Nghị định này.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

1. Trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú:Là trường phổ thông chuyên biệt được bên nước thành lập cho con em các dân tộcthiểu số, con trẻ của mình gia đình các dân tộc định cư lâu hơn tại các xã, thôn đặc biệtkhó khăn nhằm góp thêm phần tạo nguồn huấn luyện và giảng dạy cán bộ cho những vùng này. Trường phổthông dân tộc bản địa bán trú bao gồm số lượng học viên bán trú theo giải pháp hiện hành.

2. Học sinh bán trú: Là học viên mà bảnthân cùng bố, bà mẹ hoặc tín đồ giám hộ tất cả hộ khẩu hay trú tại những xã, thôn quánh biệtkhó khăn được Ủy ban nhân dân cấp huyện được cho phép ở lại trườnghoặc khoanh vùng gần trường để học tập trong tuần, do không thể đi mang lại trường với trởvề đơn vị trong ngày.

Điều 4. Điều kiệnhọc sinh được hưởng chế độ hỗ trợ

1. Đối với học viên tiểu học và trunghọc cơ sở phải đảm bảo an toàn một trong các Điều kiện sau:

a) Là học viên bán trú vẫn học tạitrường phổ thông dân tộc bản địa bán trú;

b) Là học sinh mà bạn dạng thân với bố, mẹhoặc người giám hộ bao gồm hộ khẩu hay trú tại những xã, thôn đặc biệt khó khănđang học tại những trường tè học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, xóm đặcbiệt khó khăn vùng dân tộc bản địa và miền núi; những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vùng kho bãi ngangven biển cả và hải đảo.

Nhà ngơi nghỉ xa trường khoảng cách từ 4 kmtrở lên so với học sinh đái học với từ 7 km trở lên đối với học sinh trung họccơ sở hoặc địa hình biện pháp trở, giao thông đi lại nặng nề khăn:Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;

c) Là học viên mà bạn dạng thân với bố, mẹhoặc tín đồ giám hộ gồm hộ khẩu thường xuyên trú trên xã khu vực III, thôn quan trọng đặc biệt khókhăn vùng dân tộc bản địa và miền núi sẽ học tại các trường đái học, trung học cơ sởthuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hìnhcách trở giao thông vận tải đi lại nặng nề khăn ví dụ như nguyên tắc tại Điểm b Khoản 1 Điềunày.

2. Đối với học sinh trung học phổthông là người dân tộc thiểu số, phải đảm bảo các Điều khiếu nại sau:

a) Đang học tập tại trường trung học phổthông hoặc cấp cho trung học rộng rãi tại ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học;

b) bản thân cùng bố, bà bầu hoặc người giámhộ có hộ khẩu hay trú trên xã quanh vùng III, thôn đặc biệt quan trọng khó khăn vùng dân tộcvà miền núi; những xã đặc trưng khó khăn vùng bãi ngang ven bờ biển và hải đảo.

Nhà sinh sống xa trường khoảng cách từ 10 kmtrở lên hoặc địa hình giải pháp trở, giao thông đi lại khó khăn khăn: đề xuất qua sông, suốikhông gồm cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sụt lún đất, đá.

3. Đối với học sinh trung học tập phổthông là người dân tộc bản địa Kinh, ngoài những Điều kiện phương tiện tại Khoản 2 Điều nàycòn bắt buộc là nhân khẩu trong mái ấm gia đình thuộc hộ nghèo.

Điều 5. Mức hỗ trợ

1. Học viên thuộc đối tượng người dùng hưởngchính sách theo chế độ tại Nghị định này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạovới mức cung ứng như sau:

a) cung ứng tiền ăn: Mỗi học sinh đượchỗ trợ mỗi tháng bởi 40% nấc lương đại lý và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/họcsinh;

b) cung ứng tiền đơn vị ở: Đối cùng với họcsinh yêu cầu tự túc khu vực ở vị nhà trường ko thể bố trí ở chào bán trú vào trường, mỗitháng được cung cấp bằng 10% mức lương đại lý và được hưởng không thực sự 9 tháng/nămhọc/học sinh;

c) cung ứng gạo: Mỗi học sinh được hỗtrợ hàng tháng 15 kg gạo và được hưởng không thực sự 9 tháng/năm học/học sinh.

2. Trường phổ thông dân tộc bán trúđược hỗ trợ:

a) Đầu tứ cơ sở vật hóa học và thiết bị,bao gồm: nhà ở, chóng nằm, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh,công trình nước sạch sẽ và các thiết bị dĩ nhiên cho học viên bán trú theo tiêuchuẩn xây đắp trường học hiện tại hành;

b) sắm sửa bổsung, thay thế dụng rõ ràng dục, thể thao, nhạc cụ, thiết bị thu hình, ship hàng sinhhoạt văn hóa, thể dục, thể dục thể thao và các vật dụng không giống cho học viên bán trú với mứchỗ trợ 100.000 đồng/học sinh buôn bán trú/năm học;

c) Lập tủ dung dịch dùng phổ biến cho khubán trú, mua các loại thuốc thường thì với cơ số thuốc đủ đáp ứng nhu cầu yêu cầuphòng bệnh dịch và xử lý số đông trường hợp cấp cho cứu tự dưng xuất cùng với mức cung ứng 50.000 đồng/họcsinh phân phối trú/năm học;

d) Trường vừa lòng trường rộng rãi dân tộcbán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được cung ứng kinh phí ship hàng việcnấu nạp năng lượng cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% nút lươngcơ sở/01 tháng/30 học tập sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lầnđịnh mức; cơ mà mỗi trường chỉ được hưởng không thật 05 lần định mức nêu trên/01tháng và không thật 9 tháng/01 năm.

3. Trường càng nhiều có tổ chức triển khai nấu ăntập trung cho học viên là đối tượng người dùng hưởng chính sách theo lao lý tại Nghị địnhnày: Được hỗ trợ kinh phí ship hàng việc nấu ăn uống cho học viên theo cách thức tại Điểmd Khoản 2 Điều này; được hỗ trợ đầu tư chi tiêu cơ sở vật hóa học theo lao lý tại Điểm a,b, c Khoản 2 Điều này tùy theo số lượng học sinh được hưởng và nguồn gớm phíhiện có.

Điều 6. Làm hồ sơ đềnghị hưởng chính sách hỗ trợ

1. Đối với học sinh tiểu học, trung họccơ sở vẫn học tại những trường đa dạng ở xã, thôn quan trọng đặc biệt khó khăn, làm hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (đối với họcsinh tiểu học tập theo mẫu số 01, học viên trung học đại lý theo mẫu số 02 tại Phụ lục đương nhiên Nghị địnhnày).

b) Sổ hộ khẩu (bản sao bao gồm mang bảnchính để so sánh hoặc phiên bản sao có xác thực từ phiên bản chính; trường vừa lòng sổ hộ khẩubị thất lạc phải gồm giấy xác thực của Trưởng Công an xã).

2. Đối với học sinh trung học phổ thônglà người dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cung cấp (Mẫu số 02 tại Phụ lục cố nhiên Nghị định này);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả mang bảnchính để so sánh hoặc bản sao có xác thực từ bản chính; trường đúng theo sổ hộ khẩubị thất lạc phải tất cả giấy chứng thực của Trưởng Công an xã).

3. Đối với học sinh trung học tập phổthông là người dân tộc Kinh, làm hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục cố nhiên Nghị định này);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bảnchính để đối chiếu hoặc phiên bản sao có chứng thực từ bảnchính; trường hòa hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải tất cả giấy chứng thực của Trưởng Côngan xã);

c) sách vở chứngminh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho hoặc xác nhận cho đối tượng.

4. Đối với trường phổ quát dân tộcbán trú, làm hồ sơ gồm:

a) dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí tổn vàhỗ trợ gạo;

b) Danh sách học sinh bán trú đã họctại ngôi trường được Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phê duyệt;

c) Danh sách học sinh bán trú đề nghị tự lo nơi ở.

5. Đối với ngôi trường phổ thông gồm tổ chứcnấu ăn triệu tập cho học sinh là đối tượng người tiêu dùng hưởng chế độ theo nguyên lý tạiNghị định này, hồ sơ gồm:

a) dự toán đề nghị cung ứng kinh tổn phí vàhỗ trợ gạo;

b) Danh sách học viên bán trú thuộcdiện được hỗ trợ theo phép tắc tại Nghị định này ăn, ở phân phối trú trên trường;

c) Danh sách học viên bán trú buộc phải tựlo nơi ở.

Điều 7. Trình tự, giấy tờ thủ tục xétduyệt hưởng chính sách hỗ trợ

1. Trình từ bỏ và thời gian thực hiện

a) Vào thời Điểm học sinh đầu cung cấp làmthủ tục nhập học, nhà trường có học viên theo học thuộc diện hưởng cơ chế hỗtrợ theo lý lẽ tại Nghị định này tổ chức triển khai phổ biến, thông tin rộng rãi, hướngdẫn mang đến bố, bà mẹ (hoặc tín đồ giám hộ thích hợp pháp) và học viên thuộc đối tượng đượchưởng chính sách chuẩn bị làm hồ sơ theo dụng cụ tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản3 Điều 6 của Nghị định này;

b) vào thời hạn 10 ngày làm cho việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồsơ đến nhà trường. Mỗi đối tượng người tiêu dùng nộp 01 cỗ hồ sơ mang lại 01 trước tiên khi đề nghịxét, cung cấp trong cùng một trường, riêng rẽ trường đúng theo thuộc hộ nghèo nên nộp bổsung giấy tờ chứng minh là hộ nghèo theo hằng năm học;

c) trong thời hạn 5 ngày làm cho việc, kểtừ ngày hết thời gian sử dụng nộp hồ nước sơ, công ty trường có nhiệm vụ xét coi ngó và lập hồ nước sơtheo nguyên tắc tại Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 6 của Nghị định này gửi về PhòngGiáo dục với Đào tạo so với các trường tiểu học với trung học tập cơ sở; nhờ cất hộ về SởGiáo dục và Đào tạo so với các ngôi trường trung học phổ thông.

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Củ Đậu Với Bà Bầu Ăn Củ Đậu: Ngừa Táo Bón, Dị Tật Ở Thai Nhi

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyếtđịnh hưởng cơ chế hỗ trợ

a) trong thời hạn 5 ngày có tác dụng việc, kểtừ khi nhận ra hồ sơ đề nghị cung cấp của những nhà trường, Phòng giáo dục và Đàotạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phê duyệt; Sở giáo dục đào tạo và Đào tạotổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt;

b) trong thời hạn 3 ngày làm cho việc, kểtừ khi dấn hồ sơ trình ở trong nhà Giáo dục cùng Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo, Ủyban nhân dân cấp cho huyện, cấp tỉnh coi xét, ban hành Quyết định phê duyệt;

c) Phòng giáo dục và Đào tạo, Sở Giáodục với Đào chế tạo ra gửi kết quả phê duyệt học viên được hưởng chính sách hỗ trợ đểcác ngôi trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Giải quyết khiếu nại

Nhà trường gồm tráchnhiệm giải quyết khiếu nài về hiệu quả xét duyệt học sinh được hưởng chính sáchhỗ trợ (nếu có) trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc kể từ khi ra mắt kết quả.

Điều 8. Quy trìnhtổ chức hỗ trợ gạo cho học sinh

1. Xây đắp kế hoạch cung ứng gạo đến họcsinh

a) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh xây dựngkế hoạch về nhu cầu cung cấp gạo cho học sinh của năm học với văn bản gồm:

- Số lượng học sinh thuộc đối tượng người dùng hỗtrợ: Tổng thích hợp số lượng học viên theo từng đối tượng, từngtrường của từng địa phương;

- số lượng gạo cần cung ứng (tính mang đến cảnăm học về tối đa 9 tháng/năm học/học sinh);

- Đơn vị tiếp nhận gạo: Là tổ chức,đơn vị được Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh giao nhiệm vụ mừng đón gạo dự trữ quốcgia;

- thời gian dự kiến tiếp nhận gạotrong năm học: Ghi rõ ngày, tháng thừa nhận gạo (theo số đợt tiếp nhận gạo từng họckỳ).

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kếhoạch về nhu cầu cung cấp gạo cho học viên của thức giấc gửi bộ Tài bao gồm và cỗ Giáo dụcvà Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

2. Quyết định cung cấp gạo mang lại học sinh

Căn cứ report của Ủy ban nhân dâncác tỉnh, bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Quyết định hỗ trợ gạo mang lại học sinhcác địa phương những năm học; thời gian ban hành Quyết định hỗ trợ gạo trướcngày 31 tháng 7 hằng năm.

3. Cách làm vận chuyển, giao nhận

a) các đơn vị dự trữ tổ quốc tự tổchức tải gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh và giao cho đơn vị chức năng tiếpnhận gạo của tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh đượchỗ trợ;

b) Đơn vị chào đón gạo của tỉnh giấc tổchức chuyển vận gạo dự trữ quốc gia từ trung trọng điểm quận, huyện, thị xã, thành phốcủa thức giấc đến những trường học, cấp phát cho các đối tượng người tiêu dùng đượchỗ trợ.

4. Thời hạn giao nhận gạo

Thời gian giao nhấn gạo cụ thể thựchiện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh nhưng không thực sự 2 lần/học kỳ.

5. Các bước xuất cấp gạo

a) bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổchức tiến hành việc xuất cấp cho gạo dự trữ nước nhà để cung cấp cho học sinh tại cácđịa phương;

b) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh tổ chứctiếp thừa nhận gạo và cấp phát cho các đối tượng người dùng được cung ứng theo quy định.

6. Quản lý và thực hiện gạo cung ứng họcsinh

a) Gạo dự trữ quốc gia cung ứng họcsinh lúc xuất cấp, mừng đón phải được thống trị chặt chẽ;

b) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnhchỉ đạo đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh chủ động phối phù hợp với các ban, ngành, tổchức có tương quan và cơ quan ban ngành địa phương để có kế hoạchtriển khai thực hiện, triển lẵm kịpthời gạo dự trữ nước nhà đến đúng đối tượng quy định. Quản trị Ủy ban nhân dâncấp tỉnh phụ trách trước điều khoản về bài toán quản lý, phân phối, sử dụng gạohỗ trợ cho học viên của địa phương mình;

c) Định kỳ xong xuôi năm học, Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh gửi báo cáo việc tiếp nhận, phân phối gạo cho học viên đến BộTài chính, Bộ giáo dục và Đào tạo thành để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Điều 9. Quy trìnhlập dự toán, phân bổ, quyết toán và hỗ trợ kinh phí

1. Đối cùng với Khoản khiếp phí hỗ trợ tiềnăn, nhà tại cho học viên và gớm phí cung cấp cho trường ít nhiều theo mức sử dụng tạiKhoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định này:

a) Hằng năm, vào thời Điểm lập dựtoán giá thành nhà nước, các trường địa thế căn cứ vào số lượng học viên được hưởngchính sách cung cấp để lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí cung ứng cho họcsinh và cung ứng cho những nhà ngôi trường như sau:

- Đối với các trường trực nằm trong cấphuyện quản lý gửi về Phòng giáo dục và Đào sản xuất thẩm định, tổng hợp gửi cơ quantài chủ yếu cùng cấp cho để tổng đúng theo trình cấp bao gồm thẩm quyền bố trí dự toán ghê phíthực hiện;

- Đối với các trường trực bộ hạ tỉnhquản lý gửi về Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo nên thẩm định, tổng vừa lòng gửi cơ hậu sự chínhcùng cung cấp để tổng vừa lòng trình cấp tất cả thẩm quyền sắp xếp dự toán kinh phí thực hiện.

b) phân bổ dự toán: Ủy ban nhân dân cấptỉnh trình Hội đồng dân chúng cùng cấp cho quyết định phân bổ kinh phí tổn thực hiệnchính sách trong dự trù chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và giảng dạy địa phương theo chế độquy định.

c) làm chủ và quyết toán tởm phí

- những đơn vị được giao kinh phí thực hiệnchính sách cho học sinh có trách nhiệm làm chủ và sử dụng kinh phí đầu tư đúng Mụcđích, theo đúng quy định của Luật giá cả nhà nước với gửi báo cáo quyết toánkinh phí triển khai các chế độ này về cơ quan làm chủ cấp trên để tổng hợp,gửi cơ cỗ ván chính thuộc cấp trước thời điểm ngày 20 mon 7 mỗi năm làm căn cứ xác định,bố trí dự toán kinh phí đầu tư của năm kế hoạch.

- Số liệu quyết toán kinh phí chi trảchính sách cho học viên được tổng hợp tầm thường trong báo cáo quyếttoán chi ngân sách nhà nước mỗi năm của đơn vị chức năng theo đúng chế độ hiện hành củaLuật túi tiền nhà nước, những văn phiên bản hướng dẫn cách thức và Mục lục túi tiền nhà nướchiện hành.

d) khiếp phí cung ứng tiền nạp năng lượng và tiềnnhà ở cho học viên được chi trả, cấp phát hằng tháng;

đ) địa thế căn cứ Điều kiện thực tế tại địaphương, các trường công ty động đưa ra quyết định phương án tổ chức triển khai nấu ăn triệu tập cho họcsinh vào trường hoặc trực tiếp phát gạo, tiền ăn uống cho học tập sinh;

e) ngôi trường hợp học sinh thuộc đối tượngđược tận hưởng nhiều chế độ cùng tính chất thì chỉ thừa hưởng một cơ chế vớimức cung ứng cao nhất.

2. Đối với những Khoản hỗ trợ chi tiêu cơsở vật hóa học và thiết bị đến trường phổ thông dân tộc bántrú được triển khai theo cơ chế của Luật giá thành nhà nước, Luật đầu tư côngvà các văn bạn dạng hướng dẫn.

Điều 10. Nguồnkinh giá tiền thực hiện chính sách hỗ trợ

1. Tởm phí cung cấp tiền ăn, hỗ trợ tiềnnhà sinh hoạt cho học viên và cung cấp mua sắm, vấp ngã sung, sửa chữa thay thế dụng cụ ship hàng sinh hoạtvăn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ lập tủ thuốcdùng phổ biến cho học sinh bán trú với kinh phí giao hàng tổ chứcnấu ăn tập trung cho học sinh tại trường, kinh phí đầu tư vận chuyển gạo được cân nặng đốitrong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và đào tạo hằng năm của địa phương. Ngânsách tw thực hiện cung cấp cho những địa phương theo khí cụ của phép tắc ngânsách bên nước, những văn phiên bản hướng dẫn công cụ và cơ chế cung ứng từ ngân sách trungương cho ngân sách chi tiêu địa phương để tiến hành các cơ chế an sinh thôn hội do Thủtướng chính phủ quyết định.

2. Kinh phí đầu tư hỗ trợ đầu tư chi tiêu cơ sở vậtchất bao hàm cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở, công ty bếp, phòng ăn, công ty tắm, côngtrình vệ sinh, công trình nước sạch, nệm nằm và buôn bán các sản phẩm công nghệ kèmtheo được sắp xếp từ nguồn ngân sách chi tiêu xây dựng cơ phiên bản hằng năm của địa phương,kinh mức giá chương trình phương châm của ngành giáo dục, ngân sách đầu tư lồng ghép những chương trình Mục tiêu giang sơn xây dựng nông xóm mới,chương trình Mục tiêu giang sơn về giảm nghèo bền chắc và huy động từ những tổ chức,cá nhân vào và ngoại trừ nước.

3. Nguồn gạo cung ứng từ mối cung cấp gạo dựtrữ quốc gia.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

Chủ trì kiểm tra, tiến công giá, tổng phù hợp tình hình tiến hành chính sách, hằng năm báo cáo Thủ tướng bao gồm phủ.

2. Cỗ Tài chính

a) sắp xếp nguồn kinh phí thường xuyênhỗ trợ những địa phương thực hiện cơ chế quy định trên Nghị định này vào dựtoán giá cả nhà nước từng năm theo phân cấp thống trị hiệnhành;

b) phát hành quyết định xuất cung cấp gạo dựtrữ quốc gia cung cấp học sinh trên cơ sở ý kiến đề xuất của địa phương, bảo vệ phù hợpvới thời gian và sự tăng, giảm số lượng học viên thụ hưởngchính sách trong mỗi học kỳ của năm học; báo cáo Thủ tướng chính phủ nước nhà về kết quảxuất cấp gạo dự trữ tổ quốc theo quy định;

c) Trình cấp có thẩm quyền bảo đảmkinh phí để mua bù số lượng gạo dự trữ giang sơn đã xuất cung cấp và cung ứng đủ gạocho các địa phương thực hiện chính sách theo chế độ tại Nghị định này;

d) chủ trì, phối hợp với các bộ,ngành tương quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí, gạo cung cấp cho các đốitượng chính sách quy định tại Nghị định này.

3. Cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư

a) bố trí nguồn vốn tạo cơ phiên bản hỗtrợ các địa phương thực hiện chính sách quy định trên Nghị định này;

b) Phối phù hợp với Bộ giáo dục và Đào tạovà các bộ, ngành tương quan kiểm tra bài toán sử dụng nguồn vốn xây dựng cửa hàng vậtchất cho trường phổ thông dân tộc bán trú của các địa phương.

4. Ủy ban Dân tộc

Phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo,các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đo lường và thống kê việcthực hiện nay các chế độ quy định trên Nghị định này.

5. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh

a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ vào nguyên tắc tại Điểm b Khoản1 với Khoản 2 Điều 4, Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này với Điều kiện thựctế của địa phương để quy định ví dụ về khoảng cách và địa phận làm địa thế căn cứ xác địnhhọc sinh cấp thiết đi mang đến trường và trở về quê hương trong ngày; quy định cụ thể về tỷlệ khoán khiếp phí phục vụ việc nấu ăn uống cho học sinh để công ty trường dữ thế chủ động trongviệc tổ chức nấu ăn uống cho học viên tại trường.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- xây đắp dự toán kinh phí đầu tư thực hiệnchính sách cung cấp quy định tại Nghị định này tổng thích hợp vào kế hoạch các chươngtrình, dự án và kế hoạch giá cả địa phương gửi cỗ Tài chính, bộ Kế hoạch vàĐầu tứ và Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo trong thời gian báo cáo kếhoạch bên nước hằng năm.

- Huy động những nguồn lực của địaphương, những tổ chức, cá nhân trong và xung quanh nước để cung cấp các ngôi trường tổ chứccông tác chuyên sóc, nuôi dưỡng học viên bán trú.

- lãnh đạo các cơ quan tác dụng của địaphương thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, mức cung ứng và thời gian hỗ trợ của năm học; từng năm tổng kết,đánh giá và report kết quả thật hiện chính sách gửi Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, BộTài chính, Ủy ban dân tộc bản địa để tổng hợp report Thủ tướng chính phủ.

Điều 12. Hiệu lựcvà nhiệm vụ thi hành Nghị định

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Các Quyết định số: 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ banhành một số chế độ hỗ trợ học viên bán trú và trường phổ thông dân tộc bántrú; 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm trước đó của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchính sách cung ứng học sinh ít nhiều ở vùng tất cả Điều kiện kinh tế - buôn bản hội đặcbiệt cạnh tranh khăn; 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 mon 6 năm trước đó của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực vựccó Điều kiện tài chính - thôn hội đặc biệt quan trọng khó khăn hết hiệu lực tính từ lúc ngày Nghị địnhnày có hiệu lực hiện hành thi hành.

3. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liêu có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

địa điểm nhận: - Ban túng thiếu thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - những bộ, cơ quan ngang bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban giám sát và đo lường tài chính Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận giang san Việt Nam; - cơ quan trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (3b).KN