Chồng đi làm xa, vợ ở nhà ngoại tình với hai người bạn của chồng