Chú hoàng thần tài tiếng việt

     
*
Nguồn hình: Quỹ Phật Pháp – Viet Rigpa Dzambala Fund ProjectNgài Hoàng Thần Tài Tên Anh: Yellow Dzambala, Tên Phạn: Jambhala Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་
Văn bản gốc Tạng cùng Anh với dịch tiếng việt dưới đây.

Bạn đang xem: Chú hoàng thần tài tiếng việt

Bài Nguyện Hoàng Thần Tài như được cửa hàng đảnh bởi vì H.E. Rigzin Dorjee Rinpoche, theo chiếc Nyingma của Kim cương cứng thừa.

Bài Nguyện Bảy loại Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

HUNG! ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAMHung.Ở phía tây-bắc của xứ Uddiyana,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR DONG PO LA,Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYENgài đã có được thành tựu kỳ diệu buổi tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAKLừng danh là Đức Liên Hoa sanh,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO với PÖ KORBao quanh bởi những Không hành nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUP KYItheo chân Ngài nhỏ thực hành.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖLXin Ngài đến ban gia trì mang lại con.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

GURU PEMA SIDDHI HUNG

སྒྱབས་སེམས་ནི།

Bài Nguyện Quy Y cùng Phát người tình Đề Tâm

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ།

NAMO KÖN CHOG SUM DANG TSA WA SUMCon xin quy y Tam Bảo, Tam Căn

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

KYAB NE NAME LA KYAB SU CHIvà tất cả các nguồn quy y

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱིར།

DRO KÜN sang GYE LA GÖD CHIRVì ước muốn đưa toàn bộ chúng sinh vào Phật quả,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

JANG CHUB CHOG TU SEM KYE DOCon xin phát trung tâm vô thượng ý trung nhân đề.

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

ལྷོ་དབུས་ཛ་བྷ་ལ་སེར་མོཿ

LHO U ZAM BHA LA SER POBậc Hộ nhà của phương nam là Phật Bảo Sanh, Hoàng Thần Tài,

ནོར་བུ་སངས་གཞོང་ཕྱག་བརྣམསཿ

NOR BU sang ZHONG CHAK na NAMNgài giữ một bát kho tàng đầy vàng

ཤར་འཁོར་དགཀར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR KHOR KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn phương Đông, thân sắc trắng cùng rất cờ phướn màu sắc trắng

ལྷོ་འཁོར་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO KHOR SER PO DAR SER DZINBổn Tôn phương Nam, thân dung nhan vàng, với cờ phướn màu sắc vàng.

ནུབ་འཁོར་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB KOR MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn phương Tây, thân sắc đỏ, cùng rất cờ phướn màu sắc đỏ

བྱང་ལ་འཁོར་ལྗང་གུ་ལྗང་འཛིནཿ

GYANG KHOR JANG GUD JANG DZINBổn Tôn phương Bắc, thân dung nhan xanh lá cây, cùng với cờ phướn greed color lá cây

ཤར་ལྷོ དགར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR LHO KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn phương Đông Nam, thân sắc đẹp trắng, cùng rất cờ phướn màu sắc trắng

ལྷོ་ནུབ་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO NUB MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn châu mỹ Nam, thân dung nhan đỏ, với cờ phướn màu đỏ

ནུབ་བྱང་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB JANG SER PO DAR SER DZINBổn Tôn châu âu Bắc, thân dung nhan vàng, cùng với cờ phướn màu sắc vàng

བྱང་ཤར་སྔོན་ཕོ་དར་སྔོན་འཛིནཿ

JANG CHAR NGON PO DAR NGON DZINBổn Tôn phương Đông Bắc, thân nhan sắc xanh da trời, với cờ phướn màu xanh lá cây da trời

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚ་ལུགས་མཐུནཿ

TSO KHOR THAM JED cha LUG THUNĐấng Hộ công ty tài bào, Hoàng Thần Tài, cùng tổng thể đoàn tùy tùng trong trang phục hài hòa

ཞབས་རྣམ་ཐམས་ཅད་འདོར་ཐབས་བཞུགསཿ

ZHAB nam giới THAM JED DOR THAB ZHUGCác Bậc toàn trí đã thực hành buông xả một phương pháp thiện xảo,

དར་དར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱན་བརྒྱནཿ

DAR DANG RIN CHEN JYAN JI JYENvà trang hoàng bằng lụa là cùng những đồ trang sức quý báu

ལྷོ་ཡི་ཛཾ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་དགུཿ

LHO YI ZAM LHA TSO KHOR GUChín Bổn Tôn tài bảo trong hộ sinh bộ,

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་འདིར་ཕྱོནཿ

LHO YI CHOG NE NE DIR JYONđến phía trên từ mỗi phía trong ko gian

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཕྱ་དང་གཡངཿ

LHO YI CHOG NE CHYA DANG YANGBậc toàn trí làm tăng trưởng vận may và sự nhiều có.

Xem thêm: Lấy Lại Cảm Giác Yêu Thương Khi Đã Yêu Nhau Nhiều Năm Trời, Làm Sao Để Lấy Lại Cảm Giác Yêu

ལྷོ་སྥྱིན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱོནཿ

LHO JIN ZHIN DU THIB SHING JYONNguyện những Ngài vân tập giống như những đám mây để triển khai lợi cho toàn bộ chúng sinh.

ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིན་རྗེའི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

LHO CHOG SHIN JEI cha YANG KHUGNguyện Đấng hàng phục cái bị tiêu diệt ban cho như ý và phước lành.

འཇམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

JAM BU LING GI phụ vương YANG GUKNguyện đến toàn nhân loại được may mắn và tài lộc

རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

CHA NAK YUL CHI phụ thân YANG GUKNguyện non sông chúng con được như mong muốn và tài lộc

དར་པོའི་དར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

DAR POI DAR YANG DIR GUK JIKNguyện cờ phước tăng may mắn và tài lộc.

བཙན་པོའི་བཙན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

TSAN POI TSAN YANG DIR GUK JIKNguyện những người thống trị tăng trưởng mạnh mẽ mẽ.

ཕྱུག་པོའི་ཕྱུག་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

CHUK POI CHUK YANG DIR GUK JIKNguyện của cải gia tăng trưởng không ngừng

ཕན་པོའི་ཕན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

PHEN POI PHEN YANG DIR GUK JIKNguyện của cải của fan giàu ngày càng tăng

ཡང་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབཿ

YANG TSAE DI LA JUD JIG POBNguyện của cải sẽ hóa học đầy những nhỏ tàu

དའ་དར་འདི་ལ་འོད་ཞུགས་ཅིགཿ

DA DAR DI LA OD SHUK JIGÁnh sáng phóng ra với hòa chảy vào mũi tên.

ལྷོ་ཡི་ནོར་ལྷ་མཆེད་དགུ་ལཿ

LHO YI NOR LHA CHED DU LAChín Bổn Tôn tài bảo

ཡང་བཞོས་ས་ཕུད་གཏོར་བཞེསཿ

YANG SHO SA PUD CHOD TOR ZHEHãy gật đầu vật phẩm cúng nhường nhịn sự phồn thịnh, bánh torma cùng thực phẩm.

ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོདཿ

CHA CHANG KYEM KYI DOL ZHING CHODChúng bé xin cúng dường trà, bia và thức uống mang lại ruộng phước.

ཡང་རྫས་ཆོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བ་མྐངཿ

YANG DZE CHOG KYI THUG DAM KANGXin giữ khẳng định của Ngài kết thúc ước nguyện của bọn chúng con.

བན་ཕྱུག་འཕན་དར་དངོས་གྲུབ་རྕོལཿ

PHAN CHUK PHEN DAR NGO DRUB TSOLBan cho nhỏ sức mạnh, của nả và thành tựu.

Trì tụng câu chú Hoàng Thần Tài

ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ༌ཡེ༌སྭཱ༌ཧཱ།ཨོ་ཛཾ་བྷ་ཛ་ལནྜ་ཡེ་སྰ་ཧྰཿ

Thần chú Tạng:OM DZAM BHA LA DZA LEN TRA YE SO HA

Thần chú Phạn:Oṃ Dzaṁbhala Dzalēnḍāyē Svāhā

Phiên Âm Việt:Ôm, Giăm cha La, Gia Lênh Đa Dê, Sô Ha

Bài Nguyện Hồi Hướng tứ Dòng

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད །།

SOD nam DI YI THAM CHED ZIG page authority NYIDNguyện nhờ công đức này, cùng bản tánh toàn tri,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང༌།།

THOM NEI NYEI PAI DRA nam PHAM CHEI SHINGChiến thắng hoàn toàn của tất cả các tác động tiêu cực

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི།།

KYE GA na CHI’I ba LONG TRUG page authority YIcủa những bé sóng lếu láo loạn của sinh, già, bệnh và chết,

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག།

SID PA’I TSO LEI DRO WA DROL WAR SHOGNguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi!