ĐêM TâN HôN VÁ»«A TUÁ»™T áO Cô VÁ»£ NóNG BÁ»NG, CHÁ»“NG KINH HOàNG Xô CÁ»­A CHÁº¡Y MÁ»™T MÁº¡CH