Khánh thy bật khóc khi nhắc về chuyện tình yêu với chí anh