Phá Thai 3 Tháng Tuổi Hết Bao Nhiêu Tiền, Có Nguy Hiểm Không?