Đại học quy nhơn tuyển sinh 2018

     

ngôi trường Đại học Quy Nhơn (mã trường DQN) ra mắt Đề án tuyển sinh đại học hệ chủ yếu quy năm 2018. Tuyển sinh toàn quốc 4780 chỉ tiêu cho 46 ngành huấn luyện và giảng dạy