Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 10 có đáp án

     

Câu 3: Sinh vật thuộc giới nào dưới đây có sệt điểm cấu tạo nhân tế bào khác hoàn toàn với các giới còn lại?

A. Giới Động vật.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 10 có đáp án

B. Giới Nấm.

C. Giới Thực vật.

D. Giới Khởi sinh.

Câu 4: Bào quan trường tồn trong tế bào chất của tế bào nhân sơ là:

A. bộ sản phẩm công nghệ gôngi.

B. ti thể.

C. ribôxôm.

D. lục lạp.

Câu 5: Rau hiện giờ đang bị héo, nếu chúng ta tưới nước vào rau xanh thì sẽ có thể làm rau củ tươi trở về vì:

A. nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên.

B. được nước tưới nên các tế bào rau sẽ sống trở lại.

C. nước đã làm cho mát tế bào rau xanh nên các tế bào rau xanh được xanh lè trở lại.

D. có nước làm cho rau tiến hành quang hợp phải rau tươi trở lại.

Câu 6: Cacbohiđrat là tên gọi gọi dùng làm chỉ nhóm hóa học nào sau đây?

A. Đường.

B. Đạm.

C. Mỡ.

D. Chất hữu cơ.

Câu 7: giả sử mật độ NaCl trong tế bào hồng cầu là 0.01%. Ta đặt tế bào này vào 1 ly nước muối hạt với nồng độ NaCl là 1%. Lúc đó ta sẽ đặt tế bào này vào môi trường :

A. đẳng trương.

B. trung hòa.

C. ưu trương.

D. nhược trương.

Câu 8: Đồng hóa là:

A. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ tinh vi từ những chất đối kháng giản.

B. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đối chọi giản.

C. tập hòa hợp 1 chuỗi các phản ứng tiếp đến nhau.

D. tập hợp toàn bộ các phản bội ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.

Câu 9: Axit nuclêic bao gồm những chất nào tiếp sau đây ?

A. Prôtêin cùng ADN.

B. ADN với Lipit.

C. ARN và Prôtêin.

D. ADN cùng ARN.

Câu 10: Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo thành nhiều ATP tốt nhất là :

A. chu trình Crep.

B. đường phân.

C. trung gian.

D. chuỗi truyền electron hô hấp.

Câu 11: Tế bào vi trùng có kích thước nhỏ và dễ dàng và đơn giản giúp chúng

A. tiêu tốn không nhiều thức ăn.

B. tránh được sự hủy diệt của quân địch vì nặng nề phát hiện.

C. có tỉ lệ thành phần S/V lớn, đàm phán chất với môi trường thiên nhiên nhanh, tế bào sinh sản cấp tốc hơn tế bào có kích cỡ lớn.

D. xâm nhập thuận lợi vào tế bào đồ vật chủ.

Câu 12: Một phân tử glucozo bị oxi hóa hoàn toàn trong mặt đường phân và quy trình Crep, nhưng hai quy trình này chỉ tạo nên một vài ATP. Phần tích điện còn lại nhưng mà tế bào thu thừa nhận từ phân tử glucozo ở

A. trong O2.

Xem thêm: Chế đÁ»™ Dinh Dæ°Á»¡Ng Cho Bé 2 TuổI HợP Lý Giúp Bé Phát TriểN Toàn DiệN

B. trong NADH cùng FADH2.

C. mất bên dưới dạng nhiệt.

D. trong FAD+ cùng NAD+.

Câu 13: Hệ miễn kháng của khung người chỉ tấn công tàn phá các tế bào lạ mà không tấn công các tế bào của khung người mình. Để phân biệt nhau các tế bào trong khung người dựa vào?

A. Màu sắc đẹp của tế bào.

B. Các dấu chuẩn chỉnh “ glicoprotein” có trên màng tế bào.

C. Trạng thái hoạt động vui chơi của tế bào.

D. Hình dạng và kích thước của tế bào.

Câu 14: tổ chức sống nào sau đây có thấp cấp nhất so với những tổ chức sinh sống còn lại?

A. Quần xã.

B. Cơ thể.

C. Quần thể.

D. Hệ sinh thái.

Câu 15: quy trình đường phân xẩy ra ở

A. lớp màng kép của ti thể.

B. màng vào ti thể.

C. chất nền của ti thể.

D. bào tương.

Câu 16: vi trùng là dạng sinh vật được xếp vào giới nào dưới đây ?

A. Giới khởi sinh

B. Giới động vật.

C. Giới thực vật.

D. Giới nguyên sinh.

Câu 17: Thành tế bào của mộc nhĩ được cấu trúc từ:

A. kitin.

B. glicôprôtêin.

C. cutin.

D. xenlulôzơ.

Câu 18: Nhóm các nguyên tố như thế nào sau đó là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống?

A. H, Na, P, Cl.

B. C, Na, Mg, N.

C. C, H, O, N.

D. C, H, Mg, Na.

Phần II: từ luận (4đ).

Câu 19

a) Nêu cấu tạo, tác dụng của ATP

b) vị sao ATP được xem như là đồng tiền năng lượng của tế bào

Câu 20:

a) thở tế bào là gì

b) thực chất của quá trình hô hấp tế bào.

Lời giải chi tiết


Câu 19.

 

*

ATP (adenozin triphotphat) là 1 trong những hợp hóa học cao năng và được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào.

Một phân tử ATP gồm:

Bazo nito adenin

Đường ribozo

3 đội photphat

Liên kết giữa 2 đội photphat sau cuối của ATP rất giản đơn bị phá vỡ và giải phóng năng lượng

Trong tế bào, tích điện ATP được thực hiện vào:

Tổng thích hợp nên những chất hóa học quan trọng cho tế bàoVận chuyển những chất qua màngSinh công cơ học

- ATP là đồng tiền tích điện tế bào vì:

– ATP (ađênôzin triphôtphat) là 1 trong hợp chất cao năng và được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào.

ATP là một trong phân tử có cấu tạo gồm các thành phần : bazơ nitơ ađênin, đường ribôzơ cùng 3 team phôtphat. Đây là một trong hợp chất cao năng vì links ~) thân 2 đội phôtphat cuối cùng trong ATP rất dễ bị phá vỡ nhằm giải phóng ra năng lượng.

– ATP dễ dàng truyền tích điện cho các hợp chất khác trải qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng cho những chất đó để vươn lên là ADP (ađênôzin điphôtphat) cùng ngay nhanh chóng ADP lại được gắn thêm team phôtphat để phát triển thành ATP.

Vì vậy ATP được xem là đồng tiền năng lượng trong tế bào

Câu 20.

a. Thở tế bào là vượt trình biến đổi năng lượng của tế bào sống: các phân tử cacbohidrat bị phân giải mang lại CO2 cùng nước giải phóng năng lượng tích luỹ vào phân tử ATP, cung ứng cho mọi chuyển động sống của tế bào.

Ở những tế bào nhân thực, quy trình này xảy ra chủ yếu đuối ở những ty thể.

quá trình hô hấp là: oxi hoá hoàn toàn phân tử con đường glucose thành CO2 và H2O bên cạnh đó giải phóng năng lượng

Phương trình tổng quát:


C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng (ATP + nhiệt)

Bản hóa học của quy trình này là một trong những chuỗi các phản ứng oxi hoá, phân tử glucose bị phân giải dần dần và tích điện được giải phóng từng phần.