Điểm chuẩn đại học tài nguyên môi trường tuyển sinh 2017

     
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 18.5
2 52340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16.5
3 52440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01 15.5
4 52440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01 15.5
5 52440298 Biến thay đổi khí hậu và cải tiến và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 15.5
6 52440299 Khí tượng thủy văn biển A00; A01; B00; D01 15.5
7 52440306 Khoa học đất A00; A01; B00; D01 15.5
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16.5
9 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15.5
10 52520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; B00; D01 15.5
11 52520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; B00; D01 15.5
12 52850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; A01; B00; D01 16.5
13 52850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 15.5
14 52850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 16
15 52850198 Quản lý khoáng sản nước* A00; A01; B00; D01 15.5
16 52850199 Quản lý biển* A00; A01; B00; D01 15.5

*

DMT - Trường đh tài nguyên và môi trường Hà Nội

Website chính: www.hunre.edu.vn

hunre.edu.vntrang Facebook chủ yếu thức: https://www.facebook.com/FanpageHunre

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

xem trang tổng thích hợp của ngôi trường DMT - Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội