Điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học 2017

     

Điểm chuẩn chỉnh của 6 trường thành viên với 3 khoa trực nằm trong Đại học tổ quốc Hà Nội tương đối cao, gồm có ngành lên tới mức hơn 27 điểm.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học 2017

*
sv Đại học đất nước Hà Nội

Đại học đất nước Hà Nội đã công bố điểm chuẩn chỉnh chính thức cho toàn bộ các đơn vị thành viên. Điểm chuẩn chỉnh khá cao (từ trăng tròn điểm trở lên) ở đa phần các ngành. Đáng chú ý, có những ngành điểm chuẩn lên mang đến trên 27 điểm.


Xem thêm: Lâm Khánh Chi - Tiểu Sử Ca Sĩ

*

Sau 5 lần được chạy tài liệu lọc ảo, những trường ĐH đã có thể định hình sơ cỗ điểm chuẩn vào ngôi trường mình. Điểm chuẩn chỉnh nhiều trường có xu thế đội lên từ là 1 đến 2 điểm.


Dưới đấy là điểm chuẩn cụ thể của những trường thành viên và 3 khoa trực thuộc Đại học giang sơn Hà Nội. Trong đó, sỹ tử cuối list có thuộc mức điểm thì xét theo lắp thêm tự ước muốn ưu tiên. Vậy thể:


TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển theo ngành

Ghi chú

I. Trường đại học technology - ĐH non sông Hà Nội

1

Nhóm ngành công nghệ thông tin và technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử cùng viễn thông (điểm chuẩn theo đội ngành là 26)

1

QHI

52480101

Khoa học trang bị tính

26.00

2

QHI

52480201

Công nghệ thông tin

27.00

3

QHI

52480201 (Nhật Bản)

Công nghệ thông tin lý thuyết thị trường Nhật Bản

26.00

4

QHI

52480104

Hệ thống thông tin

26.00

5

QHI

52480102

Truyền thông với Mạng sản phẩm tính

26.00

6

QHI

52510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

26.00

7

QHI

52520214

Kỹ thuật trang bị tính

26.00

2

Nhóm ngành trang bị lí kinh nghiệm (điểm chuẩn chỉnh theo đội ngành là 19)

7

QHI

QHI.TĐ1

Kỹ thuật năng lượng

19.00

8

QHI

52520401

Vật lý kỹ thuật

20.00

3

Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử cùng Cơ chuyên môn (điểm chuẩn chỉnh theo nhóm ngành là 23,5 điểm)

9

QHI

52520101

Cơ kỹ thuật

23.50

10

QHI

52510203

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

24.50

11

QHI

QHI.TĐ2

Công nghệ kỹ thuật tạo - giao thông

23.50

4

Các CTĐT rất chất lượng đáp ứng Thông tư 23/2014

12

QHI

52480101 CLC

Khoa học máy tính (CLC TT23)

24.00

13

QHI

52510302 CLC

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, media (CLC TT23)

21.00

II. Trường đh khoa học tự nhiên - Đại học nước nhà Hà Nội

1

QHT

52460101

Toán học

18.75

2

QHT

Thí điểm

Toán – Tin ứng dụng

18.75

3

QHT

52460115

Toán cơ

19.75

4

QHT

52480105

Máy tính và kỹ thuật thông tin

21.75

5

QHT

52440102

Vật lý học

17.50

6

QHT

52430122

Khoa học thiết bị liệu

17.25

7

QHT

52520403

Công nghệ phân tử nhân

17.50

8

QHT

52440221

Khí tượng học

18.50

9

QHT

52440224

Thủy văn

17.75

10

QHT

52440228

Hải dương học

17.75

11

QHT

52440112

Hoá học

19.75

12

QHT

52510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

21.00

13

QHT

52720403

Hoá dược

24.00

14

QHT

52510401 CLC

Công nghệ nghệ thuật hoá học tập (CTĐT CLC TT23)

17.25

15

QHT

52440217

Địa lý từ bỏ nhiên

17.00

16

QHT

52850103

Quản lý khu đất đai

17.50

17

QHT

52440201

Địa chất học

17.00

18

QHT

52520501

Kỹ thuật địa chất

18.00

19

QHT

52850101

Quản lý tài nguyên với môi trường

17.75

20

QHT

52420101

Sinh học

18.00

21

QHT

52420201

Công nghệ sinh học

23.50

22

QHT

52420201 CLC

Công nghệ sinh học tập (CTĐT CLC TT23)

21.75

23

QHT

52440301

Khoa học môi trường

17.50

24

QHT

52440306

Khoa học tập đất

20.75

25

QHT

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

17.50

III. Trường đh khoa học tập xã hội cùng nhân văn - Đại học đất nước Hà Nội