Xin lỗi đã làm em tổn thương

     
dinhlam09): "Anh đã có tác dụng em ai oán nhiều rồi#statustinhyeu #fyp #tamtrangcuatoi #xuhuong". 原聲 - ._..

22K views|原聲 - ._.


*

sieubluely

Siếu BlueLy
sieubluely): "Anh làm cho em bi thảm nhiều rồi...!