Giải bài tập chương 1 sinh học 12 nâng cao

     

kiến thiết và sử dụng khối hệ thống bài tập chương giao động cơ lớp 12 nâng cao nhằm mục tiêu phát triển bốn duy của học sinh


*

... Giải:Theo đề ra, 2n = 24 -> n = 12 . Do vậy ta có:a. Con số NST được dự kiến ở:- Thể đối chọi bội n = 1 x 12 = 12 - Thể tam bội 3n = 3 x 12 = 36- Thể tứ bội 4n = 4 x 12 = 48b. Trong các dạng đa ... Phân li mẫu mã gen: 1 Aaaa : 2 Aaaa : 1 aaaa+ tỉ lệ phân li kiểu dáng hình: 3 cao : 1 thấp- Phép lai: AAaa x AAaa+ tỉ trọng phân li thứ hạng gen: 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1 aaaa+ tỉ lệ thành phần phân ... Thể tứ bội có thể được xuất hiện nhờ: Giải cụ thể bài tập chương 1, sinh học 12 Cấu trúc, chức năng ADN, ARN và PrôtêinBài 1: sau đây là một phần trình từ bỏ nuclêôtit của mộtmạch vào gen:3'...

Bạn đang xem: Giải bài tập chương 1 sinh học 12 nâng cao


*

XÂY DỰNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC ĐỂ DẠY HỌC CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH HỌC LỚP 12 NÂNG CAO NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC


*

... G = 2 /10 ; X = 1/ 10 1/ Tỉ lệ cỗ mã bao gồm 2A với 1G= 4 /10 .4 /10 .2 /10 .C13 = 9,6%2/ Tỉ lệ bộ mã có chứa 2U= 3 /10 .3 /10 .7 /10 .C13 = 18 ,9%3/ Tỉ lệ bộ mã có 3 một số loại nu A,U cùng G= 4 /10 .3 /10 .2 /10 .3!= 14 ,4%4/ ... Ko phân tính là1AABB;1AAbb;2Aabb;1aaBB;2aaBb;1aabb tỉ lệ 8 /16 =1/ 2 1) = (1/ 4 .1/ 2) (1/ 4 .1/ 2) = 1/ 642) = 1/ 2 .1/ 4.C12 = 1/ 4Câu 25: phần trăm để một người bình thường nhận được 1 NST có xuất phát ... Sừng)→F1: Aa→F2x F2: 1AA,2Aa,1aax1AA,2Aa,1aa(1A,1a) (1A,1a)F3 : đực: 1AA,2Aa,1aa- cái: 1AA,2Aa,1aa e) - XS sinh 2 fan cùng giới = 1/ 4 + 1/ 4 = 1/ 2- XS để 2 bạn đều bthường = 3/4.3/4 = 9 /16 XS...

Xem thêm: Bố Dạy Con Gái, Bố đÁ»«Ng Quên DạY Con 5 đIềU TuyệT VờI Này


*

Tuyển chọn và xây dựng khối hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan cần sử dụng trong dạy dỗ học chương trình hóa học lớp 12 (nâng cao) ngôi trường trung học phổ biến


*

... 0 ,18 6 0 ,16 0 0 ,14 3 0 ,11 7 0 ,11 0 0 ,10 4 0,099I 1 (kJ/mol) 497 738 578 786 10 12 10 00 12 51 1. dựa vào các dữ kiện trên hãy mang lại nhận xét về sự biến hóa bán kính cùng sự biếnđổi năng lượng ion hóa I 1 ... Những nguyên tố sau (tính theo Å, 1 = 10 -10 m).Nguyên tố na Mg Al Si p. S Clr (Å) 1, 86 1, 60 1, 43 1, 17 1, 10 1, 04 0,99Nguyên tố Li na K Rb Csr (Å) 1, 52 1, 86 2, 31 2,44 2,62Nhận xét sự biến đổi ... Có trong 15 ,05 gamhỗn đúng theo là a mol.MCl2 + 2AgNO3 → M(NO3)2 + 2AgCl↓(mol): 10 040a 0,8a Số mol AgNO3 = 0 ,12 mol nên 0,8a = 0 ,12 ↔ a = 0 ,15 mol.Ta có: (M + 71) a = 15 ,05 →...