Giải chi tiết đề thi đại học môn sinh 2011

     

Câu 1: Một bé lắc đơn được treo vào trằn một thang máy. Lúc thang máy hoạt động thẳng đứng tăng trưởng nhanh dần đa số với tốc độ có độ phệ a thì chu kì xấp xỉ điều hòa của bé lắc là 2,52 s. Lúc thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đa số với gia tốc cũng có thể có độ phệ a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Lúc thang sản phẩm công nghệ đứng im thì chu kì xấp xỉ điều hòa của con lắc là

 A. 2,78 s. B. 2,96 s. D. 2,61 s. D. 2,84 s.

 


Bạn đang xem: Giải chi tiết đề thi đại học môn sinh 2011

*
12 trang
*
ngochoa2017
*
*
2406
*
0Download

Xem thêm: Băng Di Từng Trầm Cảm Đến Mức Muốn Tự Tử, Đại Nhân Đổi Tính Sau Cơn Đột Quỵ Tuổi 32

Bạn đang xem tư liệu "Giải cụ thể đề thi tuyển chọn sinh đh năm 2011 môn: đồ lí; Khối A", để cài đặt tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi bao gồm 07 trang)ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011Môn: VẬT LÍ; Khối AThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời hạn phát đềMã đề 936HƯỚNG DẪN GIẢI bỏ ra TIẾTCho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ mập điện tích nhân tố e = 1,6.10-19 C; vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2. I. PHẦN phổ biến CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: Một bé lắc solo được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần hồ hết với gia tốc có độ to a thì chu kì dao động điều hòa của bé lắc là 2,52 s. Lúc thang máy chuyển động thẳng đứng tăng trưởng chậm dần những với gia tốc cũng có thể có độ béo a thì chu kì giao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Lúc thang thiết bị đứng im thì chu kì xấp xỉ điều hòa của bé lắc làA. 2,78 s.B. 2,96 s.D. 2,61 s.D. 2,84 s.Giải:* Thang máy đi lên nhanh dần đều, gia tốc trọng ngôi trường hiệu dụng: g1 = g + a* Thang máy tăng trưởng chậm dần dần đều, gia tốc trọng trường hiệu dụng: g2 = g - a* * Þ Đáp án A.Câu 2: Một học sinh quấn một máy biến hóa áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp đôi lần số vòng dây của cuộn trang bị cấp. Bởi vì sơ suất buộc phải cuộn thứ cung cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu nhằm quấn tiếp sản xuất cuộn thứ cung cấp cho đủ, học sinh này đặt vào nhị đầu cuộn sơ cấp cho một điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dung không đổi, rồi sử dụng vôn kế xác minh tỉ số điện áp làm việc cuộn thứ cung cấp để hở cùng cuộn sơ cấp. Thuở đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn cấp dưỡng cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bởi 0,45. Làm lơ mọi hao mức giá trong máy biến hóa áp. Để được máy phát triển thành áp đúng như dự định, học sinh này phải liên tục quấn phân phối cuộn thiết bị cấpA. 60 vòng dây.B. 84 vòng dây.C. 100 vòng dây.D. 40 vòng dây.Giải:Gọi N1, N2 là số vòng dây lúc đầu của mỗi cuộn; n là số vòng bắt buộc cuốn thêm đề nghị tìm. Ta có:Þ Đáp án A.Câu 3: trường hợp nối nhì đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc tiếp nối với điện trở thuần R = 1 vào hai cực của nguồn điện áp một chiều có suất điện động không đổi cùng điện trở vào r thì vào mạch gồm dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn năng lượng điện này để nạp điện cho 1 tụ điện bao gồm điện dung C = 2.10-6 F. Khi năng lượng điện trên tụ năng lượng điện đạt quý giá cực đại, ngắt tụ năng lượng điện khỏi mối cung cấp rồi nối tụ năng lượng điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì vào mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng .10-6 s cùng cường độ loại điện cực to bằng 8I. Quý giá của r bằngA. 2 .B. 0,25 .C. 0,5 .D. 1 .Giải:* lúc mắc L,R vào nguồn điện một chiều: (1)* lúc mắc tụ C vào nguồn tích điện một chiều thì năng lượng điện áp cực lớn của tụ: (2)* khi mắc C và L thành mạch dao động:+) T = p.10-6 s +) Þ Đáp án D.Câu 4: Một hóa học điểm giao động điều hòa theo phương trình (x tính bởi cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, hóa học điểm trải qua vị trí tất cả li độ x = -2cm lần trang bị 2011 tại thời điểmA. 6030 s.B. 3016 s.C. 3015 s.D. 6031 s.Giải:Sử dụng phương thức đường tròn, tiện lợi tính được: Þ Đáp án B.Câu 5: phun một prôtôn vào phân tử nhân đứng yên. Bội nghịch ứng tạo ra hai phân tử nhân X giống như nhau bay ra với cùng vận tốc và theo những phương phù hợp với phương cho tới của prôtôn các góc đều bằng nhau là 600. Lấy trọng lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị chức năng u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa vận tốc của prôtôn và vận tốc độ của hạt nhân X làPpPHe1PHe2600A. 4.B. .C. 2.D. .Giải:Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn hễ lượng, vẽ hình, dễ thấy:Pp = PHe Þ Đáp án A.Câu 6: Một nguồn điểm O phát sóng âm có năng suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng với không hấp thụ âm. Nhị điểm A, B bí quyết nguồn âm theo lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A vội vàng 4 lần cường độ âm trên B. Tỉ số bằngA. 4.B. 2.C. .D. .Giải:Ta gồm Þ Đáp án B.Câu 7: chất phóng xạ poolooni phát ra tia và chuyển đổi thành chì . Cho chu kì của là 138 ngày. Lúc đầu (t = 0) gồm một chủng loại pôlôni chuyên chất. Tại thời khắc t1, tỉ số thân số phân tử nhân pôlôni với số phân tử nhân chì trong chủng loại là . Tại thời khắc t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số thân số phân tử nhân pôlôni cùng số hạt nhân chì trong chủng loại làA. .B. .C. .D. .Giải:* Tại thời điểm t1: ngày* Tại thời điểm t2 = t1 + 276 = 552 ngày Þ k2 = 4, tương tự như có:Þ Đáp án C.Câu 8: Một chất phát quang đãng được kích ưng ý bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 thì phát ra tia nắng có cách sóng 0,52 . Giả sử hiệu suất của chùm sáng phân phát quang bằng 20% hiệu suất của chùm sáng sủa kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh nắng phá quang và số phôtôn ánh nắng kích ưa thích trong và một khoảng thời gian làA. .B. .C. .D. .Giải:Þ Đáp án C.Câu 9: trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một tinh thần kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron vận động trên quỹ đạo ngừng có nửa đường kính là r = 2,12.10-10 m. Quy trình đó có tên gọi là hành trình dừngA. L.B. N.C. O.D. M.Giải: tiến trình LÞ Đáp án A.Câu 10: Đặt điện áp vào nhị đầu một tụ năng lượng điện thì cường độ loại điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, năng lượng điện áp ở nhì đầu tụ điện là u cùng cường độ cái điện qua nó là i. Hệ thưc liên hệ giữa những đại lượng làA. B. C. D. Giải: Þ Đáp án D.Câu 11: Khi nói đến hệ phương diện Trời, tuyên bố nào sau đây sai?A. Các hành tinh hoạt động quanh mặt Trời theo và một chiều.B. Sao chổi là member của hệ khía cạnh Trời.C. Trái đất xa phương diện Trời tốt nhất là Thiên vương tinh.D. địa cầu gần khía cạnh Trời nhất là Thủy tinh.Giải: Đáp án C. (đúng yêu cầu là Hải vương vãi tinh)Câu 12: Một sợi dây bọn hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Bên trên dây, A là 1 điểm nút, B là một trong những điểm bụng ngay sát A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn duy nhất giữa nhị lần mà lại li độ xê dịch của thành phần tại B bởi biên độ dao động của bộ phận tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây làA. 0,25 m/s.B. 2 m/s.C. 0,5 m/s.D. 1 m/s.Giải:Ta tất cả biên độ sóng dừng tại một điểm M trên dây, bí quyết đầu cố định A đoạn d là:AM = 2a|sin|với a là biên độ nguồn sóng. Ta có:* Biên độ sóng trên điểm B (): AB = 2a * Biên độ sóng trên điểm C () Þ AC = 2a|sin| * Vì rất có thể coi điểm B như một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà với biên độ AB, thì thời hạn ngắn tốt nhất giữa nhị lần điểm B tất cả li độ là Þ Đáp án C.Câu 13: một quãng mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc thông suốt với tụ điện gồm điện dung C, đoạn mạch MB bao gồm điện trở thuần R2 mắc thông suốt với cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L. Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có tần số và quý giá hiệu dụng không thay đổi vào nhì đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ năng suất bằng 120 W và có hệ số hiệu suất bằng 1. Nếu như nối tắt hai đầu tụ điện thì năng lượng điện áp hai đầu đoạn mạch AM cùng MB tất cả cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch sóng nhau , hiệu suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch AB trong trường thích hợp này bằngA. 75 W.B. 90 W.C. 160 W.D. 180 W.IUAMUUMBjp/3Giải: * Ban đầu, mạch xẩy ra cộng hưởng: (1)* lúc sau, lúc nối tắt C, mạch còn R1R2L:+) UAM = UMB ; Dj = p/3Vẽ giản thiết bị Þ j = p/6 Þ Þ Đáp án C.Câu 14: triển khai thí nghiệm Y-âng về giao quẹt với ánh sáng solo sắc color lam ta quan sát được hệ vân giao quẹt trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc color lam bởi ánh sáng solo sắc màu quà và các điều kiện không giống của thử nghiệm vẫn giữ nguyên thìA. Khoảng vân sút xuống.B. địa chỉ vân trung tâm vắt đổi.C. Khoảng chừng vân tăng lên.D. Khoảng chừng vân không rứa đổi.Giải: l tăng Þ i tăng Þ Đáp án C.Câu 15: Trong thí điểm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng đối chọi sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân bên trên màn quan giáp đo được là 1 trong mm. Từ địa chỉ ban đầu, trường hợp tịnh tiến màn quan tiếp giáp một đoạn 25 centimet lại ngay sát mặt phẳng đựng hai khe thì khoảng tầm vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng thử nghiệm làA. 0,50 .B. 0,48 .C. 0,64 .D. 0,45 .Giải: * thuở đầu : i = * thời gian sau : i’ = * Þ Đáp án B.Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa bên trên trục Ox cùng với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc gắng năng tại đoạn cân bằng. Tốc độ trung bình của hóa học điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất lúc chất điểm đi trường đoản cú vị trí bao gồm động năng bằng 3 lần nắm năng cho vị trí tất cả động năng bằng thế năng làA. 14,64 cm/s.B. 26,12 cm/s.C. 21,96 cm/s.D. 7,32 cm/s.Giải:* Vị trí rượu cồn năng bởi 3 lần núm năng: x = ; Vị trí hễ năng bằng thế năng: x = * thời gian ngắn tốt nhất giữa hai địa chỉ bằng thời hạn đi từ đến và bằng Dt = Quãng con đường tương ứng: s = - = 5() Þ vtb = Þ Đáp án C.Câu 17: Một form dây dẫn phẳng quay đều với vận tốc góc xung quanh một trục cố định nằm trong phương diện phẳng form dây, vào một tự trường đều phải sở hữu vectơ cảm ứng từ vuông nơi bắt đầu với trục quay của khung. Suất năng lượng điện động cảm ứng trong khung có biểu thức . Tại thời gian t = 0, vectơ pháp tuyến đường của phương diện phẳng khung dây phù hợp với vectơ chạm màn hình từ một góc bằngA. 450.B. 1800.C. 1500.D. 900.Giải: e = đối chiếu với biểu thức tổng quát: e = , ta có Þ Đáp án B.Câu 18: giao động của một chất điểm có cân nặng 100 g là tổng hợp của hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương, gồm phương trình li độ lần lượt là cùng (x1 cùng x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc nắm năng tại đoạn cân bằng. Cơ năng của hóa học điểm bằngA. 225 J.B. 0,1125 J.C. 0,225 J.D. 112,5 J.Giải: Hai xê dịch thành phần cùng pha Þ A = A1 + A2 = 15 cm.Þ Þ Đáp án B.Câu 19: Trong thử nghiệm Y-âng về giao quẹt ánh sáng, khe bé nhỏ S vạc ra đồng thời cha bức xạ đơn sắc tất cả bước sóng là ; cùng . Bên trên màn, trong tầm giữa nhị vân sáng liên tiếp có màu giống như màu vân trung tâm, ví như vân sáng sủa của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng sủa quan liền kề được làA. 27.B. 23.C. 26.D. 21.Giải: Vân sáng có màu vân trung trung tâm là địa điểm 3 vân sáng đối chọi sắc trùng nhau, ta buộc phải có:Vị trí vân trùng đầu tiên (từ vân trung tâm) ứng với k3 = 8.Þ khoảng cách hai vân liên tục cùng color vân trung tâm là: Di = * Xét trên đoạn thân hai vân này (xét cả hai địa chỉ ở nhị đầu): dễ dàng tính được:+ khoảng vân cùng với l1: Số vân sáng l1: tương tự + khoảng vân l1l2 trùng: Þ số vân l1l2 trùng: Tương tự: * do đề bài chỉ xét trong khoảng giữa hai vân liên tục cùng color vân trung trung tâm (không tính vân ở nhì đầu), cho nên vì vậy mỗi nhiều loại trên bắt buộc trừ đi 2:+ tổng thể vân sáng của những bức xạ: (13 - 2) + (10 - 2) + (9 - 2) = 26.+ Số vân trùng của hai bức xạ: (4 - 2) + (5 - 2) + (2 - 2) = 5 (ứng cùng với 10 vân sáng đối kháng sắc)Do mỗi vân trùng của hai sự phản xạ chỉ tính là một trong những vân sáng sủa (10 vân sáng đối kháng sắc bên trên chỉ tính là 5 vân) Þ số vân sáng sủa quan ngay cạnh được: 26 - 5 = 21Þ Đáp án D.Câu 20: vạc biểu làm sao sau đó là sai khi nói về sóng điện từ?A. Sóng năng lượng điện từ truyền được trong chân không.B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thiên nhiên thì nó có thể bị bức xạ hoặc khúc xạ.C. Vào sóng năng lượng điện từ thì xấp xỉ của điện trường cùng của từ trường sóng ngắn tại một điểm luôn đồng trộn với nhau.D. Sóng năng lượng điện từ là sóng ngang vì thế nó chỉ truyền được trong chất rắn.Giải: Đáp án D.Câu 21: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox. Khi hóa học điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó là đôi mươi cm/s. Khi chất điểm có vận tốc là 10 cm/s thì vận tốc của nó có độ béo là cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm làA. 5 cm.B. 8 cm.C. 4 cm.D. 10 cm.Giải: ** lúc |v| = 10 thì |a| = 40 ... ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và so với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng lớn từ màu đỏ đến color tím của quang quẻ phổ thường xuyên quan tiếp giáp được bên trên màn làA. 5,4 mm.B. 36,9 mm.C. 4,5 mm.D. 10,1 mm.Giải: ĐT = d.A(nt - nđ) = 1,2.6..(1,685 - 1,642) » 5,4.10-3 m = 5,4 (mm).Þ Đáp án A.Câu 26: Đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 = 40 mắc thông liền với tụ điện bao gồm điện dung C = F, đoạn mạch MB bao gồm điện trở thuần R2 mắc cùng với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi thì điện áp tức tốc ở nhì đầu đoạn mạch AM với MB lần lượt là: cùng . Hệ số công suất của đoạn mạch AB làA. 0,84.B. 0,71.C. 0,86.D. 0,95.Giải: IUAMUMB7p/12p/4p/3+ Ta gồm ZC = 40Ω + tanφAM = + Từ hình vẽ có: φMB = Þ tan φMB = * Xét đoạn mạch AM: * Xét đoạn mạch MB: Hệ số công suất của mạch AB là :Cosφ = » 0,84Þ Đáp án A.Câu 27: phạt biểu như thế nào sau đó là đúng khi nói đến sóng cơ?A. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn luôn là sóng ngang.B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên và một phương truyền sóng mà xấp xỉ tại hai đặc điểm đó cùng pha.C. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.D. Bước sóng là khoảng cách giữa nhì điểm gần nhau tuyệt nhất trên cùng một phương truyền sóng mà giao động tại hai đặc điểm này cùng pha.Giải: Đáp án DCâu 28: Khi nói tới một vật xấp xỉ điều hòa, tuyên bố nào tiếp sau đây sai?A. Cơ năng của vật trở thành thiên tuần trả theo thời gian.B. Gia tốc của vật phát triển thành thiên cân bằng theo thời gian.C. Sức lực kéo về công dụng lên vật biến chuyển thiên điều hòa theo thời gian.D. Động năng của vật trở thành thiên tuần trả theo thời gian.Giải: Đáp án A.Câu 29: Đặt năng lượng điện áp (U ko đổi, tần số f thay đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch mắc thông liền gồm năng lượng điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm L và tụ điện tất cả điện dung C. Lúc tần số là f1 thì cảm kháng và dung phòng của đoạn mạch có mức giá trị lần lượt là 6 cùng 8 . Lúc tần số là f2 thì hệ số hiệu suất của đoạn mạch bởi 1. Hệ thức contact giữa f1 với f2 làA. B. C. D. Giải: * cùng với tần số f1: (1)* cùng với tần số f2 mạch xẩy ra cộng hưởng, ta có: (2)* phân chia từng vế của (2) mang đến (1) ta được: Þ Đáp án C.Câu 30: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B giải pháp nhau 18 cm, xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng với phương trình là (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng sinh sống mặt chất lỏng là 50 cm/s. Call O là trung điểm của AB, điểm M sống mặt hóa học lỏng nằm trên tuyến đường trung trực của AB và gần O độc nhất sao cho phần tử chất lỏng trên M giao động cùng trộn với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO làA. 2 cm.B. 10 cm.C. Cm.D. Cm.Giải: Phương trình sóng trên một điểm M trên phố trung trực (cách những nguồn đoạn d) cùng điểm O là:Þ Đáp án D.Câu 31: hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoại trừ là hiện tượng electron bị bứt thoát khỏi kim loại khiA. Cho mẫu điện chạy qua tấm kim loại này.B. Tấm kim loại này bị nung nóng vị một mối cung cấp nhiệt.C. Phản vào tấm kim loại này một phản xạ điện từ có bước sóng yêu thích hợp.D. Phản vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.Giải: Đáp án C.Câu 32: lúc êlectron ở hành trình dừng máy n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức (với n = 1, 2, 3,). Lúc êlectron vào nguyên tử hiđrô gửi từ quỹ đạo ngừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng . Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo giới hạn n = 2 thì nguyên tử phân phát ra phôtôn có bước sóng . Mối tương tác giữa hai bước sóng cùng làA. .B. .C. .D. .Giải: * (1)* (2)* phân tách từng vế (1) mang lại (2) được: 189Þ Đáp án D.Câu 33: Chiếu trường đoản cú nước ra không khí một chùm tia sáng tuy vậy song rất bé (coi như 1 tia sáng) có 5 thành phần 1-1 sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là khía cạnh nước (sát cùng với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không đề cập tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra phía bên ngoài không khí là những tia đơn sắc màu:A. Lam, tím.B. đỏ, vàng, lam.C. đỏ, vàng.D. Tím, lam, đỏ.Giải: * những tia sáng sủa tới phương diện nước với cùng góc cho tới i = igh(lục);Với * bởi vì nđỏ igh(vàng) > igh(lục) = i > igh(lam) > igh(tím).Þ tia đỏ, quà ló ra ngoài; tia lam, tím bị sự phản xạ toàn phần Þ Đáp án C.Câu 34: Một mạch giao động LC lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm 50 mH với tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang sẵn có dao rượu cồn điện từ tự do với cường độ cái điện (i tính bởi A, t tính bằng s). Ở thời gian mà cường độ cái điện vào mạch bởi một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện vậy giữa hai bản tụ tất cả độ béo bằngA. V.B. V.C. V.D. V.Giải: Þ Đáp án A.Câu 35: Đặt điện áp luân phiên chiều (U0 không đổi và thay đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có đọ từ bỏ cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2