Giáo trình logic học và phương pháp học tập nghiên cứu khoa học

     
*

Bạn đang xem: Giáo trình logic học và phương pháp học tập nghiên cứu khoa học

DDC 160-169 người sáng tác CN Đoàn, Văn Khái Nhan đề Giáo trình Lôgic học tập và cách thức học tập, phân tích khoa học / Đoàn Văn Khái, Nguyễn Anh Tuấn; Dư Đình Phúc (Đồng nhà biên) Lần xuất phiên bản Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa thay thế bổ sung tin tức xuất bạn dạng H : Giáo dục, 2017 biểu lộ vật lý 223tr. ; 24 cm. Phụ chú ĐTTS ghi: trường Đại học tập Ngoại thương bắt tắt Trình bày tổng quan về nhập môn lôgic học và phương thức học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học. Những vụ việc cơ bản về lôgic học đại cương đặc trưng của phán đoán, các quy công cụ của suy luận, triệu chứng minh. Những vụ việc cơ bản về cách thức học tập ở đh và phương thức nghiên cứu vớt khoa học Thuật ngữ chủ đề Lôgic học Thuật ngữ chủ đề Giáo trình Thuật ngữ chủ thể Phương pháp học tập Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu vớt khoa học Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Anh Tuấn Tác giả(bs) công nhân Dư, Đình Phúc Địa chỉ HVBCTTPhòng phát âm mở(2): 10112512-3 Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tứ chọn(3): 20130808-10
loại Mã vạch địa điểm lưu S.gọi toàn cục Phân loại bản sao chứng trạng Thành phần
1 20130808 phòng mượn tư chọn 160-169 GIAO Giáo trình 1
2 20130809 chống mượn bốn chọn 160-169 GIAO Giáo trình 2
3 20130810 chống mượn tứ chọn 160-169 GIAO Giáo trình 3
4 10112512 Phòng phát âm mở 160-169 GIAO Giáo trình 4
5 10112513 Phòng gọi mở 160-169 GIAO Giáo trình 5

Xem thêm: Các Phương Pháp Xử Lý Cod Trong Nước Thải, Cách Xử Lý Để Giảm Cod Trong Nước Thải

*

*